facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Nový evropský Bauhaus a školení projektových manažerů

25. 1. 2023
Novinky CZELO: Nový evropský Bauhaus a školení projektových manažerů

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o omezení spolupráce s některými maďarskými institucemi v rámci programů Erasmus+ a Horizont Evropa, o průběžné zprávě k Evropskému prostoru vzdělávání či o Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2022. 

CZELO

Ještě stále máte příležitost přihlásit se na školení projektových manažerů zemí V4!

Kancelář CZELO společně se styčnými kancelářemi V4 v Bruselu organizuje v termínu 29. – 31. března 2023 další edici Školení projektových manažerů zemí visegrádské čtyřky. Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahujících rámcový program Horizont Evropa.

Přihlášky je možné posílat do 29. ledna 2023. Uchazeči budou posuzováni především na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře.

Uchazečům budou výsledky výběrového řízení sděleny nejpozději do 6. února 2023. Celkově je za ČR k dispozici 7 míst, přičemž v ideálním případě by mělo být každé z míst pokryto jinou institucí.

Více informací na webu CZELO.

Přihlaste se na odbornou stáž zaměřenou na VaVaI v kanceláři CZELO!

Kancelář CZELO otevírá přihlášky na krátkodobé pracovní stáže v Bruselu. Nabízené stáže jsou určeny primárně projektovým manažerům či jiným zaměstnancům univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem dozvědět se více o Evropském výzkumném prostoru a o zapojení jejich instituce do programu Horizont Evropa či dalších komunitárních programů.

Aktuálně je otevřená registrace na termín 22. –⁠ 26. května 2023. Přihlášky je možné posílat do 19. března 2023. Uchazeči budou posuzováni především na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. Celkově je k dispozici 5 míst, přičemž v ideálním případě by mělo být každé z míst pokryto jinou institucí. Uchazečům budou výsledky výběrového řízení sděleny nejpozději do 31. března.

Více informací na webu CZELO.

Evropská komise omezuje spolupráci s některými maďarskými institucemi v programech Erasmus+ a Horizont Evropa

Evropská komise rozhodla o zákazu uzavírání nových právních závazků s vybranými maďarskými nadacemi. Jedná se o opatření vycházející z unijního mechanismu podmíněnosti právního státu, který Evropská komise spustila koncem dubna loňského roku.

Maďarsko podle Evropské komise nepřijalo kýžené reformy, pročež komise rozhodla o zmrazení financí z evropských fondů plynoucích do Maďarska. Rozhodnutí postihne i jednadvacet maďarských univerzit, které tak přijdou o možnost čerpání financí ze vzdělávacího programu Erasmus+ i z rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

Více informací na webu CZELO.

Jak blízko jsme dosažení Evropského prostoru vzdělávání?

Evropská komise zveřejnila průběžnou zprávu k Evropskému prostoru vzdělávání (EEA). Členské státy EU se shodly na tom, že je potřeba zajistit vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání pro všechny, a tím pádem také odstranit překážky, které tomu brání. Ze zprávy vyplývá, že vývoj EEA se ubírá dobrým směrem – během prvních dvou let se podařilo přijmout či navrhnout 8 ze 14 strategických iniciativ (celkem je v rámci EEA vymezeno 40 iniciativ různého typu).

Ve stejný den komise zveřejnila také Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2022, který úzce souvisí s naplňováním EEA. Monitor obsahuje jak srovnání napříč EU, tak 27 detailních reportů zaměřených na jednotlivé členské státy.

Více informací na webu CZELO.

Komise spustila interaktivní mapu a kompas Nového evropského Bauhausu!

Komise vydala první zprávu o pokroku Nového evropského Bauhausu (NEB), která shrnuje a hodnotí první dva roky iniciativy.

Ve zprávě byly také představeny dva nové nástroje. Jedná se o Kompas NEB, který je určený k hodnocení celé iniciativy, a NEB Dashboard. Ten představuje komplexní databázi v podobě interaktivní mapy (obsahuje informace o specifických výzvách NEB, příjemcích finančních prostředků a členech komunity).

Více se dozvíte v tiskové zprávě nebo na webu CZELO.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.