facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Partnerství pro regionální inovace i v Horizon Europe

24. 5. 2022
Novinky CZELO: Partnerství pro regionální inovace i v Horizon Europe

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepřehlédněte první monitorovací zprávu o partnerstvích v Horizontu Evropa nebo seznam vybraných účastníků pro pilotní projekt Partnerství pro regionální inovace. Dále si můžete přečíst rozhovor s Ondřejem Danielem, který je od roku 2016 hodnotitelem projektových návrhů Horizon 2020, nebo výroční zprávu Společného výzkumného střediska za rok 2021. 

CZELO

První monitorovací zpráva o partnerstvích v Horizontu Evropa

Dne 16. května vydala Evropská komise svou první dvouletou monitorovací zprávu o partnerstvích v rámci Horizontu Evropa (BMR 2022), která slouží jako vodítko pro implementaci partnerství a pro měření pokroku a zároveň informuje o tom, jak by se měla partnerství do budoucna vyvíjet. Cílem zprávy je osvětlit, jak partnerství napomáhají při dosahování cílů EU a cílů udržitelného rozvoje OSN, a to jak jednotlivě, tak společně, na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni. Monitorovací zpráva poskytuje přehled o výkonnosti 27 členských států EU, Islandu a Norska v partnerstvích a také o výkonnosti jednotlivých evropských partnerství. Více informací naleznete na webu CZELO.

Výroční zpráva Společného výzkumného centra EK za rok 2021

Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) vydalo výroční zprávu za rok 2021, která shrnuje, jak JRC podporovalo politické priority Evropské komise a představuje klíčové úspěchy za rok 2021. Zpráva je rozdělena do dvou částí – první pokrývá několik vybraných klíčových oblastí činností za minulý rok a druhá uvádí příklady konkrétních vědeckých úspěchů v oblastech politických priorit Komise. Zpráva dále informuje o tom, jak JRC v průběhu minulého roku napomáhalo členským státům vypořádat se s pandemií COVID-19, jak předvídalo budoucí trendy a společenské transformace, a jak přispívalo k iniciativě Nového evropského Bauhasu. Více se dočtete na webu CZELO.

EIC hledá 100 společností z oblasti deep tech s potenciálem stát se tzv. „unicorns“

Evropská rada pro inovace (EIC) spustila výzvu „Scale-Up 100“, jejímž cílem je identifikovat, propagovat a podporovat růst 100 slibných společností z oblasti deep tech, majících potenciál stát se tzv. „unicorns“. Vítězné subjekty či konsorcia obdrží od Evropské komise finanční podporu na rozvoj podnikových strategií, oslovení strategických partnerů a investorů a na získání přístupu k dalším programům podpory. Výzva je otevřena do 5. října 2022. V návaznosti na výzvu proběhne 14. června infoden, který je součástí předsednické konference Francie na téma Udržitelnost a technologie: investice do budoucnosti. Více informací naleznete na webu EIC.

Byl zveřejněn seznam účastníků pro pilotní projekt Partnerství pro regionální inovace

Evropská komise zveřejnila seznam účastníků z 23 členských států, kteří byli vybráni pro pilotní projekt Partnerství pro regionální inovace. Celkově se jedná o 63 regionů, sedm měst a čtyři členské státy. Cílem pilotní akce je sdílet osvědčené postupy a společně vyvíjet a testovat nástroje k mobilizaci různých zdrojů financování a politik, dále také propojit vnitrostátní a regionální programy s iniciativami EU, které jsou určeny pro zelenou a digitální transformaci. V návaznosti na pilotní projekt publikovalo Společné výzkumné středisko (JRC) Příručku pro regionální inovace určenou účastníkům projektu. Ta obsahuje řadu nástrojů a správních mechanismů k posílení koordinace vnitrostátních, regionálních a unijních inovačních politik zaměřených na dvojí transformaci, bude rovněž cílit na prosazování osvědčených postupů, podporu veřejné správy a širšího inovačního ekosystému.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

Staňte se hodnotitelem a zvyšte svoji úspěšnost v programu Horizont Evropa!

V rámci programu Horizont Evropa prochází každý projekt několika po sobě jdoucími fázemi. Počínaje hledáním výzvy a relevantních partnerů přes hodnocení projektového návrhu až po realizaci a ukončení projektu. Právě hodnocení představuje jednu z klíčových fází životního cyklu projektu, ve které hrají velkou roli právě hodnotitelé, tedy nezávislí experti. Kancelář CZELO připravila článek, který představuje jejich roli, výběr a co vše mají tito hodnotitelé na starost. Součástí článku je i rozhovor s Ondřejem Danielem, který je od roku 2016 hodnotitelem projektových návrhů Horizon 2020 pro Výkonnou agenturu pro výzkum (REA) při Evropské komisi. V rozhovoru Ondřej Daniel přibližuje práci a povinnosti hodnotitele a dělí se i o praktické tipy pro žadatele. Článek s rozhovorem je dostupný na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.