facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Mikrocertifikáty a průzkum rovnosti a diverzity

31. 5. 2022
Novinky CZELO: Mikrocertifikáty a průzkum rovnosti a diverzity

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nepřehlédněte novinku o udělení ERC grantů, z nichž dva míří do ČR. Dále se dozvíte o informačním dni pro projekty Erasmus+ Virtuální výměny, spuštění iniciativy ALMA či proběhlém webináři na téma mikrocertifikátů. 

CZELO

Do ČR míří dva ERC Proof of Concept granty!

ERC zveřejnila výsledky výzvy Proof of Concept Grant 2021. Úspěch slaví i dva ústavy Akademie věd (Ústav přístrojové techniky a Ústav organické chemie a biochemie). Ve výzvě celkově uspělo 55 projektů. Ocenění výzkumníci budou realizovat své projekty na univerzitách a výzkumných centrech v 16 členských státech EU a přidružených zemích. Úspěšné projekty se budu zabývat např. způsobem produkce buněk používaných v imunoterapiích pro boj proti rakovině nebo novými technologiemi ke snížení spotřeby energie. Více informací na webu CZELO.

Erasmus+ Virtuální výměny – Informační den Výzva 2022

Agentura EACEA zveřejnila materiály a termín informačního dne k projektům Erasmus+ Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže. Projekty umožňují realizaci různých typů a formátů online výměn zaměřených na mezikulturní dialog, zlepšování kritického myšlení a mediální gramotnost, rozvoj digitálních a měkkých dovedností či podporu aktivního občanství a společných hodnot. Žádosti se mohou podávat do 20. září 2022, online informační den pořádá agentura EACEA 15. června 2022 od 14:00. Více informací na webu CZELO.

Iniciativa ALMA byla oficiálně spuštěna

Zvyšování nezaměstnanosti mladých lidí je hlavní prioritou Evropského roku mládeže a také unijních politik. Proto byla 12. května 2022 oficiálně spuštěna iniciativa ALMA (Aim, Learn, Master and Achieve), která slibuje toto téma řešit. Při hledání zaměstnání může být často výhodou zkušenost s výjezdem do zahraničí, což není aktuálně pro všechny mladé lidi možné. ALMA proto zprostředkuje zaměstnání v zahraničí v délce 2 až 6 měsíců znevýhodněným mladým lidem, kteří se neúčastní vzdělávání ani odborné přípravy nebo jsou nezaměstnaní. Více informací na webu CZELO.

Zapojte se do průzkumu rovnosti, diverzity a začlenění pro sektory obranného průmyslu, letectví a vesmíru

Generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Evropské komise (GŘ DEFIS) zahájilo celoevropský online průzkum, jehož cílem je získat prvotní komplexní demografická data z oblastí obranného průmyslu, letectví a vesmíru. Účelem tohoto průzkumu je získat informace o současném stavu týkající se rovnosti, diverzity a inkluze a o jejich prosazování v těchto odvětvích. Online průzkum je dostupný ve všech jazycích členských států a je otevřený do 30. června 2022. Více informací na webu CZELO.

Proběhl webinář na téma mikrocertifikátů

Organizace EARLALL (Evropská asociace regionálních a lokálních autorit pro celoživotní vzdělávání) a SwissCore (švýcarská styčná kancelář pro Evropský výzkum, inovace a vzdělávání) uspořádaly 12. května 2022 webinář na téma mikrocertifikátů. Na webináři byl představen návrh doporučení Rady o evropském přístupu k mikrocertifikátům a také příklady praxe z evropských zemí, včetně České republiky. K dispozici je nahrávka webináře. Více informací na webu CZELO.

Výzva pro podnikatelky: přihlaste se do programu Supernovas a podpořte podnikatelský ekosystém EU!

Evropský inovační a technologický institut (EIT) spustil nový program Supernovas, který má za cíl zvýšit roli a účast podnikatelek v podnikatelském ekosystému EU. Program vznikl pod záštitou tří znalostních a inovačních společenství (KICs) - EIT Urban Mobility, EIT Manufacturing a EIT Food. Iniciativa má identifikovat začínající talentované podnikatelky a využít jejich potenciál k rozvoji a začlenění více žen do podnikatelského ekosystému. Účastnice programu budou mít přístup k finanční podpoře, školení a networkingu. Momentálně jsou otevřeny dvě výzvy pro programy Rocket-UpWomen2Invest. Více informací na webu CZELO.

CZELO zve na první diskuzi v oblasti vzdělávání

Kancelář CZELO spolu se Stálým zastoupením ČR při EU Vás zve na první diskuzní večer na téma vzdělávání, tzv. EduCafé, který se uskuteční v úterý 7. června 2022 v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu. Tématem diskuze bude inkluze žáků s migrační zkušeností ve vzdělávání. Pozvání do diskuze přijala Kristýna Titěrová z organizace Meta, o.p.s. a Štěpán Kment z PAQ Research. Více informací na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.