facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Podpora pro výzkumníky v ohrožení a hackathon DigiEduHack 2.0

19. 7. 2023
Novinky CZELO: Podpora pro výzkumníky v ohrožení a hackathon DigiEduHack 2.0

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o nové kandidátce na pozici komisařky pro vzdělávání a výzkum, o setkání výboru pro Evropský výzkumný prostor či o implementaci globálního přístupu k výzkumu a inovacím. Nezmeškejte také příležitost zapojit se do digitálního hackathonu DigiEduHack 2.0 či do pilotní výzvy pro výzkumníky v ohrožení.

CZELO

Bulharsko nominovalo novou kandidátku na komisařku pro vzdělávání a výzkum

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen představila jméno kandidátky na funkci komisařky pro vzdělávání a výzkum, které se uvolnilo rezignací Mariyi Gabriel. Novou kandidátkou je Iliana Ivanova, která od roku 2013 působí jako členka Evropského účetního dvora. V letech 2009 až 2012 zastávala funkci poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Navržená uchazečka musí nyní projít tzv. grilováním a oficiálním schválením Evropským parlamentem.

Více se dočtete v tiskové zprávě Evropské komise.

Setkání zástupců výboru pro Evropský výzkumný prostor (ERAC)

Ve dnech 21. a 22. června se v rámci švédského předsednictví v Radě EU uskutečnilo setkání zástupců výboru pro Evropský výzkumný prostor (ERAC). Předmětem jednání byla implementace politické agendy Evropského výzkumného prostoru (ERA) 2022–2024, globální přístup, mezinárodní spolupráce s Čínou a společný postoj k pokročilým materiálům v Evropě. Ukázalo se, že při implementaci ERA je značný rozdíl mezi členskými a asociovanými zeměmi. V obou případech je však viditelný problém nedostatečných lidských zdrojů. Z diskuze také vyplynulo, že by i nadále měl být zachován flexibilní přístup k národní implementaci, zatímco počet ERA akcí by měl být zredukován.

Více informací naleznete na stránce ERA Portal Austria.

Přečtete si první monitorovací zprávu globálního přístupu k výzkumu a inovacím

Zpráva ukazuje, že globální přístup k výzkumu a inovacím představuje vhodný strategický rámec pro mezinárodní spolupráci tím, že zachovává otevřenost, podporuje hodnoty a zásady EU a zároveň chrání její strategickou autonomii a bezpečnost. Otevřenost a mezinárodní spolupráce tak zůstávají jádrem evropské politiky výzkumu a inovací, ale zároveň je EU dobře vybavena nástroji k ochraně svých zájmů a posílení své pozice ve světě.

Dle dokumentu byla mnohostranná spolupráce podporována především za účelem poskytování vědecky podložených řešení, která podporují spravedlivou zelenou a digitální transformaci, připravenost a reakci na krize či snížení strategické závislosti v klíčových technologických oblastech a hodnotových řetězcích.

Více se dočtete na webu Evropské komise.

Zapojte se do digitálního hackathonu DigiEduHack 2.0!

Cílem hackathonu je identifikovat klíčové výzvy v oblasti digitálního vzdělávání a napomoci spoluvytváření technických i netechnických řešení. DigiEduHack 2023 proběhne v období 6.–13. listopadu prostřednictvím série národních hackathonů. Čtyři nejlepší týmy budou poté mít možnost získat ocenění na celosvětové úrovni a obdržet podporu pro implementaci svého nápadu. Organizátorem lokálního hackathonu může být jakákoli organizace, která působí v oblasti vzdělávání, například školy, inovační centra, výzkumné laboratoře či podniky. Účastníkem pak může být kdokoli, kdo se zajímá o danou problematiku.

Více informací najdete na webu Evropského prostoru vzdělávánína webu DigiEduHack.

Pilotní výzva pro výzkumníky v ohrožení

Evropská komise otevřela novou výzvu k vytvoření vhodné struktury pro stipendijní schéma pro výzkumné pracovníky v ohrožení, která má za cíl vyřešit jejich současnou roztříštěnou a omezenou podporu na úrovni EU. Akce tak přispěje k prioritám Evropského výzkumného prostoru, a to konkrétně jako součást akce 6. politické agendy ERA o akademické svobodě. Nové schéma má umožnit propojovat výzkumné pracovníky v ohrožení s výzkumnými institucemi v EU a poskytnout stipendium až třiceti vědeckým pracovníkům, aby mohli pokračovat ve své práci v bezpečném prostředí.

Výzva k podávání návrhů je otevřena do 7. září. Více informací naleznete na stránce MSCA.

 

Zdroj: CZELO