facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Pozvánka na Science Cafe a na akce EIT     

15. 11. 2023
Novinky CZELO: Pozvánka na Science Cafe a na akce EIT     

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte nové výzvy v programu Digitální Evropa, akce Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) či možnost zapojit se do dotazníku pro výzkumné manažery. Dočtete se také o již 14. ročníku školení pro V4 manažery či o posledním plánovaném Science Café tohoto roku.

CZELO

Z oblasti vzdělávání nepřehlédněte nahrávky Erasmus+ World Wide Webinar či možnost sledovat online konferenci na téma socioekonomického dopadu studentských mobilit.

Připravte se na nové výzvy programu Digitální Evropa

Již 23. listopadu budou vyhlášeny 3 nové výzvy v programu Digitální Evropa s celkovou alokací 42 mil. euro. Jedná se o dvě výzvy na vzdělávací programy v klíčových kapacitních oblastech (Specialised education programmes in key capacity areasSpecialised education programmes in key capacity areas – Advanced digital skills analysis) a jednu výzvu v oblasti kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity Skills Academy). Podmínky zapojení najdete na portálu FTOP na odkazech uvedených výše. Zároveň Evropská komise k těmto výzvám pořádá info den, který proběhne online 12. prosince. Termín pro podávání žádostí do všech tří výzev je 21. března 2024.

Zapojte se do evropského dotazníku pro výzkumné manažery

Projekt RM Roadmap, který se zaměřuje na budoucnost výzkumného managementu, spustil dotazník, jehož cílem je zmapovat aktuální situaci výzkumných manažerů napříč Evropou. Dotazník cílí na profesionály, kteří se podílejí na plánování, vývoji, řízení, administraci, komunikaci a valorizaci výsledků v oblasti výzkumu a inovací. Dále je také určen pro experty, kteří mají znalosti a zkušenosti z oblasti financování a finančních a právních pravidel výzkumných programů, zajišťování souladu s cíli na politické úrovni, zlepšování efektivnosti výzkumných projektů a ekosystémů či zvyšování dopadu těchto projektů. Vyplnění dotazníku trvá asi 25 minut a společně s dalšími informacemi ho najdete na webu.

Nepřehlédněte akce Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

V úterý 28. listopadu pořádá Evropský inovační a technologický institut (EIT) online webinář v rámci iniciativy EIT HEI (EIT KIC Discovery Day: Unveiling Opportunities). Hlavním cílem webináře je představit možnosti zapojení do činností a výzev EIT, které se specificky zaměřují na podporu rozvoje aktivit organizací zapojených do projektů EIT HEI Initiative a jejich propojení s celou komunitou EIT. Institut také zároveň zveřejnil datum tradičního výročního summitu v Bruselu, který proběhne 20. února 2024. Summit proběhne pod záštitou belgického předsednictví Rady EU a bude jím zahájena série akcí INNOVEIT 2024, které se zaměřují na propagaci a podporu EIT jako největšího evropského inovačního ekosystému. Více informací o akci najdete na webu EIT.

Proběhla již 14. edice školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky

Ve dnech 8. - 10. listopadu 2023 kancelář CZELO uspořádala, ve spolupráci s dalšími V4 kancelářemi, již 14. edici školení projektových manažerů zemí V4. Školení se celkově účastnilo 30 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Irsku, Slovinsku, Německu, Dánsku a Itálii. V rámci školení měli účastníci možnost prezentovat své instituce a navázat nové kontakty pro budoucí možnou spolupráci. Pozornost byla věnována také správnému podávání projektových žádostí a novinkám ve financování v rámci Horizontu Evropa, jako je financování paušálními částkami. Program byl doplněn o zkušenosti expertů s hodnocením projektových návrhů, představení platformy Horizon Dashboard či o interaktivní workshop se zaměřením na metodologii projektového managmentu PM2. Další školení projektových manažerů zemí V4 se uskuteční na jaře 2024 a o jeho konání bude kancelář informovat prostřednictvím svých webových stránek a sociálních sítí.

Kancelář CZELO zve zájemce na další edici Science Café

Poslední Science Café letošního roku proběhne 30. listopadu v Pražském domě v Bruselu, tentokrát na téma genové editace a nanorobotů (Gene editing & Nanorobots). Pozvání do diskuze přijala vědkyně Alžběta Ressnerová, aktuálně působící jako doktorandka na CEITECu, kde se zabývá využitím nanorobotů a nanomateriálů pro biologické účely. Akce je spolupořádána s Pražským domem v Bruselu, Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu a Českým centrem Brusel. Více informací najdete na webu CZELO.

Zajímá Vás oblast vzdělávání a spolupráce s mimoevropskými zeměmi?

V říjnu uspořádala Evropská komise sérii webinářů zaměřenou na projekty Erasmus+, které jsou otevřené spolupráci s mimoevropskými zeměmi. Dozvíte se v nich mimo jiné o Mezinárodní kreditové mobilitě, Akcích Jean Monnet, Erasmus Mundus společných magisterských programech či Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání, VET a mládeží. Více informací a záznamy najdete na webových stránkách Evropské komise. Kancelář CZELO také připravuje infokampaň na tyto a další centralizované aktivity Erasmus+ ve výzvě 2024. Více informací najdete již brzy na našich sociálních sítích a webu.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.