facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Rozpočet EK na rok 2024 a spolupráce s Ukrajinou

4. 7. 2023
Novinky CZELO: Rozpočet EK na rok 2024 a spolupráce s Ukrajinou

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte možnosti školení a odborných stáží pořádaných kanceláří na podzim 2023. Zjistěte, jak se zapojit do festivalu Nového evropského Bauhausu či do komunity European Digital Education Hub nebo jak ovlivnit z pozice experta budoucí rámcový program pro vědu a výzkum.

CZELO

Evropská komise navrhla rozpočet na rok 2024 ve výši 189,3 miliardy eur

Evropská komise navrhla rozpočet na rok 2024 ve výši 189,3 miliardy eur, doplněný odhadem 113 miliard eur na granty z nástroje NextGenerationEU. V popředí zůstávají finanční prostředky spojené s digitální a ekologickou transformací ve všech oblastech společnosti. Návrh počítá s 47,9 miliard eur na regionální rozvoj a kohezi, včetně podpory hospodářské, sociální a územní koheze, projektů zelené transformace a prioritních iniciativ Unie. Dále se 13,6 miliard eur na výzkum a inovace, přičemž 12,8 miliard eur je přiděleno na Horizont Evropa. Tato část pokrývá i Evropský akt o čipech. Na program Erasmus+ je vyčleněno 3,7 miliard eur.

Více informací najdete v tiskové zprávě Evropské komise a v doplňujících otázkách a odpovědích.

Jak na synergie s projekty MSCA

Synergiím MSCA s ostatními částmi HEU a dalšími EU programy se věnovala pracovní skupina IGLO MSCA. Synergie byly poprvé zmíněny ve sdělení Komise z roku 2007 a od té doby stále nabývají na významu. Za účelem prozkoumání fungování synergií si nechala Evropská komise vypracovat hodnotící studii o koherenci a synergiích programu H2020.

Výsledky hodnocení ukazují, že většina synergií mezi H2020 a Evropským prostorem vzdělávání byla prováděna prostřednictvím akcí MSCA. Podle zprávy je nějakým způsobem spojeno s dalšími EU schématy kolem 3 000 MSCA projektů. Ze studie však vyplývá, že většina existujících synergií není výsledkem formálních a institucionalizovaných pokusů o propojení programů/projektů.

Více se dočtete na webu CZELO.

Výzkumný fond pro uhlí a ocel: Jaké jsou možnosti v roce 2023?

Každoroční výzva se otevře už 15. června, na projekty je vymezeno 40 milionů eur. Fond poskytuje finanční prostředky na projekty v oblasti výzkumu a vývoje, který se týká uhlí a oceli. Financování je určeno především výzkumným institucím (podíl institucí z odvětví na projektech RFCS: 30 %), univerzitám (20 %) a průmyslovým podnikům a dalším subjektům z oblasti uhlí a oceli (50 %). RFCS vypisuje výzvy dvakrát ročně, a to takzvané „Big Tickets“, které měly uzávěrku 4. května, a „Annual Calls“, které se otevírají 15. června s uzávěrkou přihlášek 20. září.

V úterý 13. června proběhl také informační den k „Annual Calls“, záznam je k dispozici na stránkách Komise. Více se dočtete na webu CZELO.

Zapojte se do druhého ročníku festivalu Nového evropského Bauhausu

V dubnu 2024 proběhne druhá edice festivalu Nového evropského Bauhausu (NEB), do nějž se můžete zapojit i Vy. Evropská komise hledá organizace a jednotlivce, kteří mají zájem podílet se na přípravě festivalu v rámci následujících výzev: 1. pořádání doprovodných akcí k festivalu v Bruselu i mimo něj, 2. organizace kulturních a uměleckých aktivit, 3. prezentace projektů, které jsou v souladu s hodnotami NEB. V neposlední řadě hledá Komise také mediální partnery.

Uzávěrka přihlášek pro všechny výzvy je do 15. září.

EU nadále podporuje spolupráci s Ukrajinou v oblasti vzdělávání, sportu a mládeže

Ve čtvrtek 15. června podepsal eurokomisař Margaritis Schinas dohodu o spolupráci s ukrajinským ministrem školství Lisovyiim. Dohoda mimo jiné umožňuje Ukrajině, aby se účastnila pracovních skupin při Strategickém rámci Evropského prostoru vzdělávání a sítě Eurydice. Ukrajina může také plně využít možností programu Erasmus+, zejména eTwinningu, a v příštím roce nově Budování kapacit v oblasti mládeže a sportu.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

 

Zdroj: CZELO

 

CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.