facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Setkání evropských univerzit a pozvánka do Vídně

12. 7. 2023
Novinky CZELO: Setkání evropských univerzit a pozvánka do Vídně

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte příležitost účastnit se tradičních informačních dnů Central European Joint Infodays, tentokrát ve Vídni. Dozvíte se, jaké budou priority španělského předsednictví v Radě EU a jaké jsou podmínky prodloužené finanční záruky pro švýcarské výzkumníky. A také se dočtete, jak proběhlo první setkání českých vysokých škol zapojených do iniciativy Evropských univerzit.

CZELO

Letošní Central European Joint Infodays proběhnou v prosinci ve Vídni

Ve dnech 4. a 5. prosince 2023 se budou ve Vídni konat každoroční informační dny Central European Joint Infodays, které pořádá DZS|CZELO spolu s národními agenturami TPF (Maďarsko), OeAD (Rakousko) a SAAIC (Slovensko). Infodny se zaměřují na mezinárodní rozměr centralizovaných aktivit ve vysokoškolském vzdělávání a spolupráci s partnerskými zeměmi. Letošní novinkou bude důraz kladený na praktické informace týkající se přípravy žádosti a podání projektu, akce nabídne také více příležitostí k networkingu. Z tohoto důvodu jsou infodny určeny zástupcům vysokých škol, kteří již mají konkrétní projektový nápad. Přihlášky budou otevřeny od začátku září.

Více informací postupně aktualizujeme na webu akce.

CZELO se připojilo k Zelenému týdnu EK debatou o cirkularitě

V rámci Zeleného týdne Evropské komise (tzv. EU Green Week) uspořádala kancelář CZELO spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu, Českým centrem v Bruselu a Zastoupením hlavního města Prahy při EU letošní druhé Science Café. To se věnovalo oběhovému hospodářství v České republice i mimo ni a tomu, jak se daří firmám adaptovat na cirkularitu. Hosté debatovali také o přenosu cirkularity do průmyslového odvětví, o odpadovém hospodářství a recyklaci. Pozvání přijali Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Pavel Zedníček z Institutu cirkulární ekonomiky. Debatu moderoval Petr HolíkFakta o klimatu Podcast2050.

Záznam z diskuzního večera si můžete pustit na YouTube kanálu CZELO.

Více se dočtete na webu CZELO.

Priority španělského předsednictví v Radě EU pro vědu a výzkum

Španělské předsednictví bude mít několik tematických, legislativních a nelegislativních priorit a zorganizuje celkem 12 high-level konferencí. Ty se zaměří například na výzkumné infrastruktury, MSCA, vědeckou diplomacii, High Performacne Computing nebo Start-up Villages. Španělsko se během svého předsednictví bude snažit o rozvoj strategických průmyslových odvětví, podporu zelené transformace, sociální spravedlnost a prohloubení evropské integrace.

Více informací najdete v článku na webových stránkách CZELO.

Finanční záruka pro švýcarské výzkumníky byla prodloužena na rok 2024

Švýcarská vláda zveřejnila finanční záruku na rok 2024 pro účast švýcarských subjektů v kolaborativních projektech programu Horizont Evropa a Euratom. Záruka pokrývá zapojení výzkumníků a inovátorů se sídlem ve Švýcarsku (včetně malých a středních podniků) do projektů, v nichž budou švýcarské subjekty brány jako přidružení partneři z nepřidružené třetí země. Financování bude přímo hrazeno švýcarským státním sekretariátem pro vzdělávání, výzkum a inovace (SERI) pro všechny způsobilé výzvy pro rok 2024 v rámci programu Horizont Evropa a Euratom. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko je i nadále nepřidruženou třetí zemí, počet výzev, do nichž se mohou švýcarské subjekty hlásit, je omezen.

Více informací na webu CZELO.

Jak budovat sdílený evropský prostor pro vysokoškolské vzdělávání? Setkání Evropských univerzit

Ve dnech 14.-15. června se na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze (ČVUT) uskutečnilo historicky první setkání českých univerzit zapojených do iniciativy Evropské univerzity. Organizovala ho kancelář CZELO spolu s DZS a zúčastnily se ho České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a Univerzita Palackého v Olomouci. Cílem setkání bylo nejen propojit univerzity mezi sebou, ale také s dalšími relevantními aktéry na národní úrovni, zejména MŠMT, NAÚ a DZS.

Přečtěte si krátké ohlédnutí za akcí.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.