facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Setkání ministrů pro výzkum a nová příručka zaměřená na SSH výzvy

15. 2. 2023
Novinky CZELO: Setkání ministrů pro výzkum a nová příručka zaměřená na SSH výzvy

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Podívejte se, jaký byl zájem o ERC Synergy granty a nenechte si ujít jedinečnou nabídku školení přímo v laboratořích JRC. Závěrem se můžete společně s kanceláří CZELO ohlédnout za prvním fórem k evropským partnerstvím či za neformálním setkáním ministrů pro výzkum.

CZELO

Přihlaste se na školení ve vědecké laboratoři Evropské komise!

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) otevírá za účelem školení a budování kapacit své vědecké laboratoře. Školení je určeno zaměstnancům akademické sféry a výzkumných organizací, průmyslu, malých a středních podniků, ale také široké veřejnosti a soukromému sektoru. Podívejte se, jaké laboratoře mají momentálně otevřené výzvy a podejte žádost do 31. března nebo 30. dubna.

Více informací naleznete na webu CZELO.

Žádosti o ERC Synergy granty 2023 v číslech. Co ukazují?

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila statistiky k výzvě ERC Synergy Grants 2023. Do výzvy s termínem v listopadu 2022 bylo podáno 395 žádostí. ERC odhaduje, že uspět by mohlo zhruba 30 projektů, na jejichž financování vyhradila 300 milionů eur. Průměrný navrhovaný projekt zahrnuje tři hlavní řešitele a má rozpočet přibližně 9 milionů eur. Co se týče genderového rozložení, ženy tvoří 27 % hlavních řešitelů a celkově jsou zastoupeny až v 65 % návrhů, což představuje mírný nárůst oproti předešlé výzvě. Nejvyšší počet hlavních řešitelů pochází z německých (197) a italských (143) institucí.

Více informací najdete v oficiální tiskové zprávě.

Byl publikován pracovní program 2023–2024 Nástroje meziregionálních investic do inovací (I3)

Nové výzvy se otevřou ve druhém čtvrtletí 2023. Budou zaměřeny na digitální a ekologickou transformaci a inteligentní výrobu. Pracovní program odpovídá výzvám identifikovaným v nové Evropské inovační agendě a pokrývá témata meziregionální spolupráce v oblastech inteligentní specializace, podpory inovací a ekonomické transformace pro řešení společenských výzev i podpory inovací a rozvoje hodnotových řetězců v méně rozvinutých regionech. Ve třetím čtvrtletí bude následovat výzva zaměřená na budování kapacit v méně rozvinutých regionech. Výzvy poskytnou finanční a poradenskou podporu pro demonstrační aktivity, komercializaci, up-scaling vyspělých inovací atp.

Pracovní program naleznete na webu Evropské komise.

Nepřehlédněte publikaci zaměřenou na SSH výzvy v programu Horizont Evropa

Net4Society (mezinárodní síť národních kontaktních bodů klastru 2 Horizontu Evropa) vydala novou příručku, která shrnuje výzvy a témata relevantní pro výzkumníky ze společenských a humanitních věd (SSH) v různých částech pracovního programu 2023–2024 Horizontu Evropa.

Více se dočtete na webu CZELO, publikaci a další informace o SSH naleznete na webu Net4Society.

Ohlédnutí za prvním fórem k evropským partnerstvím

Hlavním bodem listopadové konference byla reflexe prvního roku fungování společně programovaných, financovaných a institucionalizovaných partnerství a jejich napojení na Evropský výzkumný prostor a digitální a zelené priority. Závěry dvoudenní debaty se zaměřují mimo jiné na synergie a identifikují několik problematických oblastí, které se promítají také do inovačních rozdílů napříč sektory či regiony. Řešení se nabízí v podobě zapojení strukturálních a investičních fondů do financování partnerství, což by mohlo např. zvýšit nedostatečnou participaci zemí Wideningu nebo specifických sektorů. Dále se zpráva zabývá prioritou propojování nástrojů se stejnými cíli, např. partnerství s Misemi EU. V závěrech je zmíněna řada příkladů dobré praxe včetně nástroje Partnership Knowledge Hub, který usnadňuje komunikaci mezi členskými státy a Evropskou komisí, stanovuje podobu nových partnerství a konzultuje strategický plán HE.

Více se dočtete na webu CZELO.

Pod taktovkou švédského předsednictví proběhlo první neformální setkání ministrů pro výzkum

Dne 8. února se v rámci neformálního setkání Rady pro konkurenceschopnost setkali ministři členských státu EU, Norska a Švýcarska odpovědných za oblast výzkumu. Hlavními tématy setkání bylo využití dat z výzkumných infrastruktur (jak zajistit, aby byla data v souladu s principy FAIR) a otevřený přístup k vědeckým publikacím. Problematice výzkumných dat se bude věnovat i předsednická konference “The Potential of Research Data: How Research Infrastructures Provide New Opportunities and Benefits for Society“, která se bude konat 19. a 20. června ve švédském Lundu.

Více informací naleznete v oficiální tiskové zprávě.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce