facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Švýcarsko přistupuje k Horizontu Evropa i kampaň k novým výzvám

30. 11. 2023
Novinky CZELO: Švýcarsko přistupuje k Horizontu Evropa i kampaň k novým výzvám

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nenechte si ujít pozvánku na infokampaň k výzvě 2024 centralizovaných projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity či na Evropský týden pro výzkum a inovace. Dále se dočtete o výsledcích výzvy ERC Consolidator Grants nebo o balíčku na podporu mobilit, dovedností a talentu.

CZELO

Začíná infokampaň k výzvě 2024 - centralizované aktivity

Kancelář CZELO spouští informační kampaň k novým výzvám centralizovaných projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Kampaň bude probíhat od prosince 2023 do ledna 2024. Během webinářů se účastníci seznámí s podmínkami zapojení se do výzvy 2024, aktuálními prioritami a také příklady schválených projektů. V prosinci se můžete těšit na webináře k Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání, Budování kapacit ve vysokoškolském vzděláváníErasmus Mundus. Od prvního týdne v lednu 2024 se uskuteční webináře k dalším typům centralizovaných projektů.

Harmonogram a další informace najdete na webu CZELO.

Pozvánka na Evropský týden pro výzkum a inovace 2024

Evropský týden pro výzkum a inovace (Research and Innovation Week) se uskuteční od 18. do 21. března 2024. Tento týden plný akcí je pořádán Evropskou komisí a belgickým předsednictvím v Radě EU a bude probíhat jak online, tak i fyzicky v Bruselu. Akce je zaměřená na oslavu 40letého výročí rámcových programů a slouží k setkání politiků, výzkumníků, podnikatelů a veřejnosti, aby společně diskutovali o budoucím směřování výzkumu a inovací, s důrazem na technologickou suverenitu a konkurenceschopnost Evropské unie. Součástí Evropského týdne budou také tradiční Evropské dny pro výzkum a inovace (European Research and Innovation Days), které proběhnou od 20. do 21. března 2024.

Více informací naleznete na webu Evropské komise.

Evropská komise zahájila rozhovory o přidružení Švýcarska k programu Horizont Evropa

Dne 22. listopadu 2023 evropská komisařka pro výzkum a inovace Iliana Ivanovová oznámila prostřednictvím svých sociálních sítí, že je Evropská komise připravena zahájit rozhovory o přidružení Švýcarska do programu Horizont Evropa. Toto oznámení následovalo den poté, co místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič uvítal podporu Evropské komise pro společnou dohodu se Švýcarskem, které bylo dosaženo po 18 měsících vzájemných jednání.

Šefčovič dodal, že dohoda poskytne rámec pro jednání o komplexním balíčku mezi Evropskou unií a Švýcarskem.

Do ČR míří 2 ERC Consolidator granty

ERC zveřejnila výsledky výzvy ERC Consolidator Grants 2023, ve které budou granty uděleny 308 výzkumníkům. Celková hodnota grantů činí 627 milionů eur. Finanční podpora půjde do vědeckých projektů z různých oborů výzkumu, od stavebnictví přes přírodní vědy až po humanitní obory. Ženy v rámci této výzvy získaly 39 % grantů, což historicky představuje nejvyšší podíl v ERC Consolidator Grants. Laureáti budou realizovat své projekty na univerzitách a výzkumných centrech ve 22 členských státech Evropské unie a dalších zemích přidružených k programu Horizont Evropa. Nejvíce projektů poputuje do Německa (66), Nizozemska (36), Francie (23) a Španělska (23).

Dva granty míří do České republiky, konkrétně na Univerzitu Karlovu. Více informací najdete na webu ERC.

Evropská komise přijala balíček na podporu mobilit, dovedností a talentu

Tzv. „Skills and Talent Mobility Package“, jak je balíček nazýván, byl přijat v kontextu Evropského roku dovedností. Soubor dokumentů se soustředí na tři hlavní oblasti: větší důraz na mobility ve všech oblastech vzdělávání a jejich podpora, zvýšení plánovaných cílů v poměru mobilních studentů vysokých škol a žáků středních odborných škol do roku 2030 a podpora učitelů a učňů. Toho všeho chce balíček dosáhnout prostřednictvím čtyř hlavních dokumentů: Sdělení Komise Skills and Talent mobility, Doporučení o uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí, Návrh nařízení o zřízení EU Talent PoolNávrh doporučení Rady o rámci mobility ve vzdělávání. Balíček bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie.

Více informací najdete v tiskové zprávě Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.