facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Test společného evropského diplomu a ERC grant pro Jana Hrčka

8. 2. 2023
Novinky CZELO: Test společného evropského diplomu a ERC grant pro Jana Hrčka

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nenechte si ujít výsledky ERC grantů 2022 či informace z pracovní skupiny IGLO Implementation. Přečtěte si také o 10 projektech, které budou pilotovat nové formy spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání.

CZELO

Do ČR míří další ERC Consolidator Grant!

ERC zveřejnila výsledky výzvy Consolidator Grant 2022. Do výzvy bylo podáno 2222 žádostí, z nichž uspělo 321 projektů. Ocenění výzkumníci budou realizovat své projekty na univerzitách a výzkumných centrech v 18 členských státech EU a přidružených zemích, přičemž nejvíc projektů poputuje do Německa (62 grantů), Francie (41) a Španělska (24). Mezi úspěšnými projekty je zastoupeno také Biologické centrum AV ČR. Jan Hrček se ve svém výzkumném projektu zaměří na studium eko-evoluční dynamiky a udržování diverzity organismů.

Více informací na webu ERC.

Pracovní skupina IGLO Implementation se zaměřila na Doporučení Rady o hlavních zásadách zhodnocování znalostí

V lednu se kancelář CZELO zúčastnila pracovní skupiny IGLO Implementation. Tématem setkání bylo Doporučení Rady o hlavních zásadách zhodnocování znalostí a následná opatření v rámci Evropského výzkumného prostoru (EVP). Doporučení bude podpořeno dvěma kodexy správné praxe, jejichž formální přijetí se očekává v únoru nebo březnu letošního roku. Komise zároveň zahajuje kampaň na podporu přijetí těchto zásad a kodexů a také spustila platformu Knowledge Valorisation Platform, která má za cíl propojit jednotlivé aktéry a usnadnit sdílení osvědčených postupů.

Více informací najdete na webu CZELO.

10 projektů bude testovat značku evropského diplomu a právní status aliancí Evropských univerzit

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotní výzvy, ve které uspělo také konsorcium, jehož členem je aliance 4EU+ a Univerzita Karlova. Celkem 10 úspěšných projektů bude testovat nové formy spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v Evropě. Šest vybraných projektů se zaměří na kritéria a možnosti udělování značky společného evropského diplomu, další čtyři projekty pak na testování evropského právního statusu aliancí. Kromě univerzit se do projektů zapojí také například ministerstva či akreditační úřady.

Více informací najdete na webu CZELO.

Nový program DAAD umožní studium zeleného vodíku v Německu

Německá akademická výměnná služba (DAAD) spouští nový program financování výzkumu v oblasti zeleného vodíku. Program je určen studentům magisterského studia, doktorandům i postdoktorandům a nabízí možnosti stipendií pro mezinárodní výzkumné návštěvy a stáže v Německu. Německé Ministerstvo školství a výzkumu vyhradilo na program do roku 2025 šest milionů eur. Do právě běžící výzvy je možné se přihlásit do 28. února.

Více informací na webu CZELOstránkách DAAD.

Novým generálním ředitelem GŘ RTD se stane Marc Lemaître

Marc Lemaître, který od roku 2016 působí jako generální ředitel GŘ REGIO, se od 16. února stane novým generálním ředitelem GŘ RTD. Na GŘ REGIO hrál Lemaître klíčovou roli při vytváření politik zaměřených na snižování rozdílů mezi evropskými regiony, před touto pozicí působil jako vedoucí kabinetu komisaře pro rozpočet a finanční plánování či dvou komisařů odpovědných za regionální politiku.

Více informací v tiskové zprávě Evropské komise.  

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.