facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Testování Evropského diplomu a podpora rozvoje dovedností

28. 6. 2022
Novinky CZELO: Testování Evropského diplomu a podpora rozvoje dovedností

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Podívejte se na záznam z informačního webináře k projektům Virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže, přihlaste se na Evropské dny pro výzkum a inovace a nebo se zapojte do testování kritérií značky společného Evropského diplomu.

CZELOEIT spustil nové znalostní a inovační společenství pro kulturu a kreativitu

EIT oznámil vítězný tým, který má vybudovat nové znalostní a inovační společenství EIT (KIC) pro kulturu a kreativitu. Cílem nového společenství je transformovat evropské kulturní a kreativní odvětví a průmysl a propojit kreativce s evropskou inovační sítí. Vítězný tým se skládá z 50 partnerů z 20 zemí. Pro usnadnění zřízení nového partnerství poskytne EIT vítěznému partnerství grant ve výši až 6 milionů eur.

Více informací naleznete na webu EIT.

Přihlaste se na Evropské dny pro výzkum a inovace

Evropská komise spustila registraci na letošní Evropské dny pro výzkum a inovace, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. září online formou. Evropské dny pro výzkum a inovace jsou každoroční stěžejní událostí Evropské komise, která sdružuje tvůrce politik, výzkumné pracovníky, podnikatele a občany, aby diskutovali a formovali budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Letošní rok dává příležitost všem zainteresovaným stranám společně diskutovat o nové Evropské inovační agendě, Evropském roku mládeže, misích Horizontu Evropa a mnoha dalších tématech.

Zapojte se do testování kritérií značky společného Evropského diplomu a právního statutu aliancí

Ve středu 15. června byly zveřejněny dlouho očekávané pilotní výzvy k testování nástrojů, které mají posílit mezinárodní spolupráci vysokoškolských institucí: 1) Testování kritérií pro značku společného Evropského diplomu (Joint European Degree Label) a 2) Testování právního statutu aliancí VŠ institucí. Výzvy byly vypsány v rámci programu Erasmus+ a zveřejněny na portálu FTOP. Projektové žádosti je možné podávat do 6. října.

Evropská komise vybízí k zapojení různé vysokoškolské instituce – od aliancí Evropských univerzit přes konsorcia Erasmus Mundus či MSCA po další sítě.

Podrobnosti se dozvíte v textu výzvy nebo na informačním webináři Evropské komise 28. června od 10:30 do 12:30 h.

Erasmus+ Virtuální výměny – informační webinář 2022

Ve středu 15. června proběhl informační webinář k projektům Virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže. Webinář pořádala Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) a účastníci se na něm dozvěděli jaké jsou cíle a očekávané výsledky projektů Virtuálních výměn, jaká jsou hodnotící kritéria, jak podat projektovou žádost a jak připravit rozpočet. Prostor byl také pro dotazy účastníků. Termín pro podávání projektových žádostí je 20. září 2022 v 17:00 hod.

Pokud jste informační den nestihli, podívejte se na zápis kanceláře CZELO, kde také najdete odkaz na materiály z akce a nahrávku webináře.

Rada přijala dvě doporučení na podporu rozvoje dovedností

Ve čtvrtek 16. června zasedala Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. V rámci jednání Rada mimo jiné schválila dvě doporučení členským státům, která jsou zásadní pro oblasti formálního i neformálního vzdělávání a rozvoj dovedností – doporučení Rady o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní vzdělávání a zaměstnanost a doporučení Rady o individuálních vzdělávacích účtech.

Cílem doporučení Rady o evropském přístupu k mikrocertifikátům je podpořit členské státy v jednotném přístupu a obecně ve společnosti posílit důvěru v mikrocertifikáty, a tím umožnit všem lidem přístup k flexibilnímu vzdělávání a získávání znalostí, dovedností a kompetencí, které budou vzájemně uznávané nejen v jednom státě, ale také v zahraničí.

Cílem doporučení Rady o individuálních vzdělávacích účtech je především zvýšit počet lidí, kteří se každoročně aktivně účastní dalšího vzdělávání a rozšiřování svých dovedností.

Více informací naleznete na webu CZELO.

Rada přijala doporučení o učení v zájmu enviromentální udržitelnosti

Dne 16. června přijala Rada Evropské unie doporučení Rady o učení v zájmu enviromentální udržitelnosti, které zdůrazňuje roli vzdělávání při naplňování cílů Zelené dohody. Výuka a učení o udržitelnosti by měly být součástí vzdělávání na všech úrovních, včetně osnov a profesního rozvoje vyučujících, zároveň i infrastruktura nebo budovy poskytující vzdělávání by měly být ekologické a udržitelné.

Nově přijaté doporučení proto poskytuje členským státům plán na podporu učení a výuky pro ekologickou transformaci a udržitelný rozvoj ve všech fázích vzdělávání a odborné přípravy, tak aby mohly vzdělávací systémy poskytovat znalosti, dovednosti a nabádat ke krokům a rozhodnutím, které podporují udržitelnost. K tomuto doporučení se pojí i příručka představující příklady dobré praxe a osvědčené postupy z celé Evropy.

Více informací naleznete v přijatém Doporučení nebo na webu Rady EU.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.