facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Uzávěrka EIC Accelerator a studenti v Horizon Europe

12. 4. 2022
Novinky CZELO: Uzávěrka EIC Accelerator a studenti v Horizon Europe

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o výsledcích uzávěrek EIC Accelerator a EIT pro vysoké školy nebo o nové příležitosti pro magisterské studenty přihlížet k hodnocení Horizontu Evropa. Dozvíte se také, jaké jsou výstupy zasedání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) v oblasti vzdělávání a mládeže. Nově můžete sledovat kancelář CZELO také na LinkedInu.

CZELOEIC zveřejnila výsledky první uzávěrky EIC Accelerator pro rok 2022

Evropská rada pro inovace (EIC) zveřejnila výsledky výzvy nástroje EIC Accelerator, která byla uzavřena 23. března. Přihlásilo se přes 1 000 start-upů a malých a středních podniků celkem ze 35 zemí, což odpovídá trendu sílící poptávky po financování ze zdrojů EIC. Nyní jsou projektové návrhy posuzovány nezávislými hodnotiteli. Další termíny uzávěrky pro EIC Accelerator jsou 15. června a 5 října. Budoucí a noví žadatelé mohou také kdykoliv v průběhu roku podat tzv. krátký projektový návrh přes platformu EIC AI. Více informací naleznete na stránkách CZELO EIC.

Byly zveřejněny výsledky druhé výzvy iniciativy EIT pro vysokoškolské instituce

Výzva EIT podpoří až 40 konsorcií, přičemž každý projekt může obdržet až 1,2 milionů eur. Jejím cílem je realizovat aktivity, které mají za cíl zlepšit podnikatelské a inovační kapacity vysokých škol na všech úrovních. Do druhé výzvy, jejíž uzávěrka byla 28. února, bylo podáno 56 žádostí a zapojilo se 683 organizací. Dle EIT vysoký počet přihlášených projektů potvrzuje zájem o vytváření synergií mezi průmyslem a vysokoškolskými institucemi s cílem podpořit podnikání a inovace v Evropě. Více informací se dočtete na webových stránkách EIT.

Nová iniciativa nabízí studentům možnost seznámit se s hodnocením projektů Horizontu Evropa

Evropská komise spustila výzvu na vyjádření zájmu stát se mladým pozorovatelem programu Horizontu Evropa. Iniciativa vyhlášená v rámci Evropského roku mládeže je otevřena studentům magisterských programů univerzit a vysokých škol v členských státech EU. Úspěšní uchazeči budou mít příležitost účastnit se celého hodnotícího procesu projektových žádostí podaných v rámci programu Horizont Evropa. Výběrový proces bude probíhat kontinuálně a zůstává otevřený až do 14. prosince 2022. Více informací naleznete na stránkách CZELO Evropské komise.

Co přineslo zasedání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) v oblasti vzdělávání a mládeže?

5. dubna v Lucemburku přijali ministři zodpovědní za školství doporučení Rady o zefektivnění spolupráce v oblasti evropského vysokoškolského vzdělávání závěry o evropské strategii o posílení postavení vysokoškolských institucí pro budoucnost Evropy. V rámci tzv. „balíčku pro vysokoškolské vzdělávání“ se tak rozhodli podpořit hlubší spolupráci vysokoškolských institucí v EU včetně testování kritérií evropské značky pro společné diplomy. Další schválené závěry se týkají posílení mobility učitelů a školitelů, zejména evropské mobility, během počátečního a dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Ministři zodpovědní za oblast mládeže během jednání přijali doporučení o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropské unie, jehož cílem je odstranit překážky pro přeshraniční mobilitu mladých lidí. Schválili také závěry Rady o podpoře zapojení mladých lidí jakožto aktérů změn v zájmu ochrany životního prostředí. Více se dočtete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.