facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Vznik aliance pro výzkum oceánů a noví členové Vědecké rady ERC

13. 12. 2022
Novinky CZELO: Vznik aliance pro výzkum oceánů a noví členové Vědecké rady ERC

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) přináší finální verze pracovních programů Horizontu Evropa pro nadcházející období, informace o Závěrech a Doporučení, které přijala Rada pro konkurenceschopnost a o nových členech Vědecké rady ERC, či o tématech jednání na pátém Evropském vzdělávacím summitu.

CZELO

Nenechte si ujít ani výzvu k přihlašování se na ceny Nového evropského Bauhausu pro rok 2023 a vznik nové Evropské aliance pro výzkum a vzdělávání v oblasti oceánů.

Byly zveřejněny finální verze pracovních programů 2023–2024 Horizontu Evropa

V rámci programů byly vypsány výzvy v celkové hodnotě 13,5 miliardy eur.

Finální verze dokumentů k Akcím MSCA, Výzkumným infrastrukturám, Evropským inovačním ekosystémům či Rozšiřování účasti a posílení ERA, stejně jako ke všem Klastrům a Misím, najdete na webu CZELO.

Poslední Rada pro konkurenceschopnost přijala tři důležité dokumenty

Ve dnech 1. a 2. prosince 2022 proběhlo závěrečné zasedání výzkumné konfigurace Rady EU pro konkurenceschopnost za českého předsednictví v Radě EU. Ministři členských státu během jednání schválili hned tři důležité dokumenty – 1) Závěry Rady EU k výzkumným infrastrukturám; 2) Závěry Rady EU k nové evropské inovační agendě a 3) Doporučení Rady EU k valorizaci znalostí.

Dalšími body jednání byly partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti „PRIMA“ a nové znalostní a inovační společenství EIT Kultura a kreativita.

Více informací na webu CZELO.

Evropská komise jmenovala nové členy do Vědecké rady ERC

Vědecká rada, jako řídící orgán Evropské rady pro výzkum, definuje strategii a metodiky vědeckého financování ERC. Skládá se z 22 členů, kteří zastupují vědeckou komunitu v Evropě a jsou jmenováni Evropskou komisí na základě doporučení nezávislého Identifikačního výboru. Nově zvolení členové rady, kteří se své pozice ujmou od 1. ledna 2023, jsou jmenováni na počáteční období čtyř let a nahrazují pět členů, jejichž mandát vypršel.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské rady pro výzkum a v článku na webu CZELO.

Pátý Evropský vzdělávací summit se věnoval současným výzvám ve vzdělávání

Dne 1. prosince 2022 se konal summit o vzdělávání, během něhož evropští politici a ministři diskutovali s učiteli, studenty a jinými stakeholdery. Za ČR se účastnil ministr Vladimír Balaš. Summit se věnoval současným výzvám ve vzdělávání, digitální a zelené transformaci a začlenění ukrajinských žáků do evropských škol. Podpora mladé generace byla červenou nití letošního summitu, také jeho motto – Bright young minds – odkazuje k Evropskému roku mládeže, který se chýlí ke konci.

Rok 2023 vyhlásila Komise Evropským rokem dovedností, do určité míry tematicky naváže na úsilí a iniciativy zahájené v roce 2022.

Více informací najdete v  článku na webu CZELO.

Evropská síť inovativních univerzit představila sadu doporučení

Česko v síti zastupuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Založení Evropské sítě inovativních vysokoškolských institucí (ENIHEI) vyhlásila eurokomisařka Mariya Gabriel na prvním evropském summitu ke vzdělávání a inovacím v červnu 2022.

Hlavním úkolem sítě bylo navrhnout doporučení a postupy, jak vytvořit ekosystém vysokoškolského vzdělávání, který by maximalizoval svůj inovační potenciál a podporoval rozvoj talentů, podnikavosti a kreativity. Zprávu s doporučeními, která bude sloužit Evropské komisi a členským státům jako podklad pro další práci, prezentovala síť ENIHEI na vzdělávacím summitu 1. prosince.

Více informací naleznete na webu CZELO.

Zapojte se do cen Nového evropského Bauhausu pro rok 2023

Evropská komise otevřela přihlašování do cen Nového evropského Bauhausu. Pro rok 2023 je naplánováno ocenit 15 iniciativ, které odrážejí 3 základní hodnoty Nového evropského Bauhausu – udržitelnost, estetika a inkluze. Ceny za rok 2023 budou uděleny ve čtyřech kategoriích: návrat k přírodě, znovu získat pocit sounáležitosti, upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob a v průmyslovém ekosystému je nutno uvažovat dlouhodobě s přihlédnutím k životním cyklům.

Jelikož je rok 2023 Evropským rokem dovedností, budou ceny Nového evropského Bauhausu 2023 doplněny o část zaměřenou na vzdělávání a učení. Výzva je otevřena do 31. ledna 2023.

Více informací na webu CZELO.

Vznikla nová Evropská aliance pro výzkum a vzdělávání v oblasti oceánů

Dne 8. prosince byla oficiálně zahájena spolupráce 14 výzkumných a vysokoškolských institucí z 13 evropských zemí v rámci Evropské aliance pro výzkum a vzdělávání v oblasti oceánů (EOREA). Cílem aliance je spojovat a budovat expertízu a infrastrukturu, aby zapojené instituce společně docílily větších pokroků ve výzkumu a výuce o oceánech na evropské úrovni.

Další evropské instituce, které by se chtěly do aliance zapojit, jsou vítány v rámci tříleté pilotní fáze. Během společných tematických programů budou členské instituce vykonávat výzkumnou činnost založenou na aktuálních výzvách a sdílet a sjednocovat ji na národní úrovni. Dále také budou rozvíjet společné interdisciplinární vzdělávací aktivity založené na poznatcích získaných z výzkumné činnosti a zlepšovat existující vzdělávací programy. 

Pro více informací se neváhejte obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: CZELO 


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.