facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Webinář o genderové rovnosti a nové soutěže

8. 3. 2022
Novinky CZELO: Webinář o genderové rovnosti a nové soutěže

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přináší informace o aktuálních opatřeních EU v reakci na konflikt na Ukrajině, o nově spuštěné Evropské bateriové akademii či o nedávno vyhlášených soutěžích v oblasti inovací či školního vzdělávání.

Máte také poslední možnost registrovat se na webinář na téma genderové rovnosti oblasti ve výzkumu a vzdělávání, kterou CZELO se svými partnery organizuje 10. března.

CZELO

Poslední šance registrovat se na webinář na téma genderové rovnosti ve výzkumu, inovacích a vysokoškolském vzdělávání

Kancelář CZELO vás spolu s kolegy ze styčných kanceláří z Litvy, Polska a Slovenska zve na webinář na téma genderové rovnosti v oblastech evropského výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání. Akce se uskuteční 10. března, registrace je otevřena do 8. března včetně. Cílem webináře je představit nejnovější vývoj genderové politiky na úrovni Evropské unie a podnítit diskusi na téma „Jak zvýšit vědeckou excelenci prostřednictvím plánů genderové rovnosti?“. Prezentovány budou také genderové iniciativy v rámci Česka, Litvy, Polska a Slovenska. Více se dočtete na webu CZELO.

Byla spuštěna nová Evropská bateriová akademie

Šesté zasedání Evropské bateriové aliance diskutovalo nad budoucí problematikou v bateriovém řetězci. Vedle prioritních cílů pro rok 2022 bylo představeno také ustanovení Evropské bateriové akademie. Podpisem mezi znalostním centrem Evropského inovačního a technologického institutu a Evropskou komisí byla stvrzena částka 10 milionů eur na podporu této akademie, jejímž hlavním cílem je re-skilling a up-skilling evropské pracovní síly, a to s ohledem na budoucí potřebu zhruba 800 000 specialistů v bateriovém řetězci. Více se dočtete na webu Evropské komise nebo na stránkách aliance.

Evropská komise jmenovala tři nové členy do Vědecké rady ERC

Vědecká rada, jakožto řídící orgán Evropské rady pro výzkum, definuje strategii a metodiky vědeckého financování ERC. Skládá se z 22 členů, kteří zastupují vědeckou komunitu v Evropě a jsou jmenováni Evropskou komisí na základě doporučení nezávislého Identifikačního výboru. Tři nově zvolení členové rady se své pozice ujmou od 2. března. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

Komise pozastaví platby ruským institucím, které jsou zapojeny do výzkumných a inovačních projektů financovaných EU

V návaznosti na probíhající konflikt na Ukrajině přijala Evropská komise několik dílčích opatření. Komise např. zastaví veškeré platby ruským subjektům dle stávajících smluv a nebude se zapojovat do dalších projektů spolupráce s ruskými subjekty. Zároveň je odhodlána zajistit pokračující účast Ukrajiny a ukrajinských subjektů v programech Horizont Evropa a Euratom. Více se dočtete v oficiálním prohlášení Evropské komise.

Evropská komise vyhlásila osmý ročník Ceny evropského hlavního města inovací

Termín pro podání přihlášek v osmém ročníku soutěže iCapital je 30. června. Jedná se o každoroční ceny udělované evropským městům, která sdružují aktéry místních inovačních ekosystémů, pomáhají urychlit růst start-upů a inovátorů a zároveň přinášejí systémovou transformaci k dosažení klimatické neutrality. Celkem bude uděleno šest cen ve dvou soutěžních kategoriích: 1) European Capital of Innovation, 2) Rising Innovative City. Podrobnosti a pravidla soutěže najdete na webových stránkách Evropské rady pro inovace.

Videosoutěž pro žáky základních a středních škol: šetříme energií

Evropská komise vyhlásila soutěž Film4Energy Challenge a vyzývá žáky ve věku 12–15 let, aby natočili video o tom, jak ve svém každodenním životě šetří energií. Mohou tak informovat svoje spolužáky, příbuzné i širokou veřejnost o přínosech energetické účinnosti. Soutěž trvá do 31. března.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.