facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Týdenní přehled novinek CZELO: ERC granty a nová cena New Industry 5.0

18. 1. 2022
Týdenní přehled novinek CZELO: ERC granty a nová cena New Industry 5.0

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte výzvu Breakthrough Energy Catalyst pro projekty využívající zelené technologie, novou soutěž New Industry 5.0 Award nebo výběrové řízení do misijních rad. Přečtěte si také o výsledcích ERC Starting Grants, novém portálu o vzdělávání v Evropě nebo o prioritách francouzského předsednictví.

CZELOPartnerství EU-Catalyst vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů v rámci projektů zelených technologií

V rámci programu Breakthrough Energy Catalyst byla vyhlášena výzva k překládání návrhů na rozsáhlé projekty, které využívají zelené technologie a sídlí v Evropě. Výzva má za cíl podpořit investice do projektů s vysokým potenciálem v oblastech čistého vodíku, udržitelných leteckých paliv, přímého zachycování CO2 a dlouhodobého skladování energie. Projekty je možné předkládat průběžně až do 31. prosince 2027, nicméně pokud chcete získat financování již v první polovině roku 2023, musíte předložit svou žádost již do 13. května 2022. V této souvislosti se 25. ledna 2022 uskuteční informační webinář. Více se dočtete na webu CZELO.

Byla spuštěna nová soutěž o cenu New Industry 5.0 Award

Evropská komise zahájila první ročník ceny New Industry 5.0 věnované projektům, které pomohly evropskému průmyslu stát se odolnějším, udržitelnějším a více zaměřeným na občany. Soutěž je určena pro projekty financované z prostředků Horizontu 2020, Horizontu Evropa nebo Evropského inovačního a technologického institutu. Zároveň musí být oficiální datum zahájení projektu po 31. srpnu 2018 a projekt musí být jednoznačně spojený s průmyslem. Termín odevzdání přihlášek je 1. dubna 2022 do 17:00. Své projekty můžete přihlásit na stránkách Evropské komise.

Evropská komise hledá špičkové odborníky a odbornice do nových misijních rad

Evropská komise vyhlásila výzvu pro experty do nových misijních rad sdružujících nezávislé špičkové odborníky a odbornice. Ti budou poskytovat poradenství při plném provádění misí Horizontu Evropa a šířit o nich povědomí mezi občany. Uzávěrka je 2. února 2022 a do každé misijní rady se hledá až 15 odborníků z různých sfér, celkem tedy až 75 odborníků a odbornic.

ERC zveřejnila výsledky první výzvy ERC Starting Grants Horizontu Evropa, úspěch slaví i čtyři české projekty

Po první výzvě k předkládání návrhů v rámci ERC Starting Grants v programu Horizont Evropa bude mezi 397 projektů rozděleno 619 milionů eur. Vybrané návrhy spadají do nejrůznějších odvětví –⁠ od aplikací umělé inteligence v medicíně přes ovládání hmoty pomocí světla až po návrhy legislativy pro férový influencer marketing. Oproti roku 2020 stoupl počet výzkumnic, které v loňském roce získaly přibližně 43 % grantů. Do výzvy bylo podáno více než 4 000 návrhů a mezi úspěšnými žadateli jsou i 4 české projekty, a to z Karlovy univerzity, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČRBiotechnologického ústavu AV ČR. Více informací spolu s přehledem vítězných projektů najdete na stránkách Evropské výzkumné rady.

Evropská komise spustila online portál Evropského prostoru vzdělávání

Cílem Evropského prostoru vzdělávání je pomoci členským státům vzájemně spolupracovat a společně podporovat a rozvíjet vzdělávání na všech úrovních. Tento týden Evropská komise spustila nový online portál, který na jednom místě nabízí všechny informace a aktuality o Evropském prostoru vzdělávání a o vzdělávání v Evropě obecně, přehled akcí, užitečné odkazy i statistiky. Více se dočtete na webu CZELO.

Francie zveřejnila půlroční program a priority svého předsednictví v Radě EU

Francie zahájila své předsednictví v Radě EU 1. ledna 2022. Během následujícího půlroku se zaměří na synergie oblasti vědy, výzkumu a inovací s vysokoškolským vzděláváním s cílem přispět k obnově Evropské unie. Mezi priority patří dále tvorba tzv. evropského inovačního prostoru a zvyšování atraktivity evropského výzkumu, podpora mezinárodní spolupráce evropských univerzit nebo větší zapojení mladých. Více informací naleznete na webu CZELOna stránkách francouzského předsednictví.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.