facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Týdenní přehled novinek CZELO: Novinky ve vzdělávání a pozvánka na infoden

25. 1. 2022
Týdenní přehled novinek CZELO: Novinky ve vzdělávání a pozvánka na infoden

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nenechte si ujít infoden o vodíku a synergiích v rámci V4. Připomínáme také otevření podávání žádostí o projekty Jean Monnet. Dále se dozvíte o možnostech vědecko-technické spolupráce s Brazílií, novinkách v EIC Akcelerátoru nebo zeleném vzdělávání. Přečíst si také můžete o tom, jak může Průmysl 5.0 pomoci s obnovou Evropy po pandemii nebo co prozrazují statistiky o ERC Starting grantech.

CZELO

CZELO vás zve na infoden k výzkumu v oblasti vodíku

Nenechte si ujít debatu k vodíku a jeho rostoucí roli ve výzkumu, průmyslu, energetice a evropských iniciativách. Akce se koná online 8. února 2022. Program, včetně dalších informací, naleznete na webu CZELO. Debata umožní účastníkům vzájemně se informovat o národních a evropských programech, získat jasnější představu o širokém spektru výzkumu a inovací v oblasti vodíku, odhalit synergie a možné oblasti budoucí spolupráce.

Podávání žádostí o projekty Jean Monnet v oblasti školního a odborného vzdělávání a přípravy je otevřeno

Nabídka projektů v rámci aktivity Erasmus+ Jean Monnet se od roku 2021 rozšířila a nyní již nejsou určeny pouze oblasti vysokoškolského vzdělávání, ale také ostatním sektorům jako je například školní vzdělávání nebo odborné vzdělávání a příprava. V letošním roce je možné podat žádost o dva typy projektů: Projekty k vyučování o EU na základních a středních školáchProjekty k odborné přípravě učitelů. Žádosti je možné podávat na portálu FTOP do 1. března.

Zjistěte více o možnostech vědecko-technické spolupráce s Brazílií

Minulý týden se pracovní skupina IGLO pro oblast mezinárodní spolupráce věnovala spolupráci s Latinskou Amerikou. V listopadu 2021 došlo k dosažení důležitého milníku spolupráce EU-Brazílie, a to k dohodě o zavedení mechanismu spolufinancování brazilské účasti v programu Horizont Evropa. Mechanismus by měl být plně funkční v průběhu roku 2022 a spolufinancování bude zabezpečeno prostřednictvím tří grantových agentur – CNPq, FINEP a CONFAP. Dále byla v rámci setkání představena Čtvrtá tematická společná výzva EU-LAC v oblasti STI, tato výzva bude otevřená do 28. dubna 2022 a zahájení úspěšných projektů se očekává v průběhu října –prosince 2022. Více informací k oběma mechanismům najdete na webu CZELO.

Vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti se posouvá o další krok vpřed

Dne 14. ledna 2022 Evropská komise zveřejnila návrh doporučení Rady o učení v zájmu environmentální udržitelnosti. V nejbližší době začne vyjednávání s členskými státy o tomto návrhu s cílem dosažení shody již v rámci současného francouzského předsednictví, tedy nejpozději do 30. června 2022. Cílem návrhu je podpořit členské státy v jejich snaze vybavit žáky a studenty znalostmi, dovednostmi a postoji potřebnými k tomu, aby se zabývali udržitelností, změnou klimatu a úbytkem biologické rozmanitosti. Více informací a doprovodné dokumenty k návrhu najdete na webu CZELO.

Novinky v oblasti implementace EIC Akcelerátoru

Od začátku úspěšné pilotní fáze v letech 2018–2020 dosáhla Evropská rada pro inovace (EIC) významného pokroku. Od jejího oficiálního spuštění v březnu 2021 se do EIC Akcelerátoru přihlásilo více než 4 000 start-upů, z nichž byla k financování právě vybrána skupina 164 společností. Novinkou v rámci EIC Akcelerátoru je kombinace grantové a investiční podpory. Příští uzávěrka pro přihlášky do EIC akcelerátoru je naplánována na jaro v závislosti přijetí pracovního programu EIC na rok 2022, jehož vydání se očekává v následujících týdnech. Více informací najdete na webu Evropské rady pro inovace.

Jak nám může Průmysl 5.0 pomoci s obnovou Evropy po pandemii?

Nezávislá expertní skupina ESIR, která poskytuje poradenství Evropské komisi v rámci transformativní politiky výzkumu a inovací v nedávné době vydala publikaci na téma Průmysl 5.0, transformační vize pro Evropu. Dokument zohledňuje zkušenosti nabyté během krize Covid-19 a jak tato krize silně ovlivnila hospodářství EU. Jeho cílem je budování větší odolnosti stávající ekonomiky za využití Průmyslu 5.0, který pracuje s novým souborem ekonomických ekosystémů, které budou odolnější vůči budoucím pandemickým a ekologickým výzvám.

Žádosti o ERC Starting granty 2022 v číslech. Co ukazují?

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila statistiky k výzvě ERC Starting granty (StG) s termínem uzávěrky 13. ledna 2022, detailně si je prohlédněte na webu ERC. Je odhadováno, že v roce 2022 by ERC Starting Granty mohlo získat 480 projektů, ERC vyčlenilo na jejich financování 749 milionů eur. V současné době se zaslané projekty nachází ve fázi hodnocení, úspěšné projekty by měly být oznámeny v prosinci 2022.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.