facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Týdenní přehled novinek CZELO: Výsledky výzvy v rámci Zelené dohody i aktuality z Horizontu

2. 11. 2021
Týdenní přehled novinek CZELO: Výsledky výzvy v rámci Zelené dohody i aktuality z Horizontu

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Zjistěte, které země budou nově spolupracovat ve výzkumných programech EU, či co bylo tématem zasedání pracovní skupiny IGLO. Také si zapište do diáře připravovaný webinář, který se bude věnovat příležitostem pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

CZELO

Novinky v oblasti asociace k programu Horizont Evropa

Turecko a Evropská unie podepsaly celkem tři dohody o užší spolupráci v programech EU pro výzkum, inovace a vzdělávání. Turecko tak oficiálně získalo status asociované země k programům Horizont Evropa, Erasmus+ a Evropský sbor solidarity na období 2021−2027, a může se tudíž účastnit všech tří programů za stejných podmínek jako účastníci z členských států EU. Dohody navazují na dlouhodobou spolupráci, která byla pro oblast výzkumu započata v roce 2003 a pro oblast vzdělávání v roce 2004.

K Horizontu Evropa byla přidružena i Moldavská republika. Stalo se tak během šestého zasedání Rady o přidružení Moldavské republiky k EU, kdy byla podepsána dohoda o přidružení Moldavska k Horizontu Evropa.

Více informací naleznete na webové stránce CZELO.

Novinky z oblasti Evropského inovačního a technologického institutu

Evropský inovační a technologický institut otevřel výzvu na předkládání návrhů na ustavení nového znalostního a inovačního společenství (KIC) v oblasti kulturních a kreativních odvětví (CCSI). Toto nové partnerství pomůže urychlit obnovu kulturních a kreativních odvětví a zpřístupní nevyužité ekonomické příležitosti v oblastech, jako je architektura, kulturní dědictví, design, móda, film, hudba, nakladatelství, divadelní umění a videohry. Očekává se, že díky úspěšným inovacím a finanční podpoře třetích stran se partnerství časem stane finančně udržitelným, a to i po uplynutí období financování ze strany EIT. Za účelem této nové výzvy organizuje EIT v listopadu a prosinci sérii informačních webinářů. Návrhy je možné podávat do 24. března 2022. Více informací naleznete na webové stránce CZELO.

Zasedání neformálního sdružení styčných kanceláři pro VaVaI (IGLO) v Bruselu se věnovalo tématu zapojení zemí EU 13 do projektů ERC

Tématem zasedání pracovní skupiny IGLO (Informal Group of R&I Liaison Offices) pro oblast Evropského výzkumného prostoru (ERC) bylo zapojení zemí s rozšiřující účastí do projektů ERC. Byly představeny statistické údaje a tendence pojící se k období 2012−2018, hlavní příčiny nízké úspěšnosti žádostí o ERC granty, ale také nástroje a opatření ERC na podporu a posílení účasti těchto zemí. Více informací naleznete na webové stránce CZELO, kde je dostupný i zápis z tohoto setkání.

V rámci výzvy Zelené dohody pro Evropu bylo vybráno 73 úspěšných projektů

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy Zelené dohody pro Evropu, která byla vyhlášena ještě v rámci RP Horizont 2020 a která byla otevřena od září 2020 do ledna 2021. Celkem bylo do této výzvy zasláno 1550 projektových žádostí, z nichž bylo vybráno 73 úspěšných. Na jejich financování Komise vyčlenila celkem 1 miliardu eur. Projekty by měly přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a pomoci se zvládáním klimatické a krize a krize v oblasti biologické rozmanitosti.

Komise přijala rámec zvyšující inkluzivitu a rozmanitost v rámci programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

Evropská komise přijala rámec zvyšující inkluzivitu a rozmanitost programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity na období 2021–⁠2027, čímž stvrzuje svůj slib na zajištění kvalitního a inkluzivního všeobecného a odborného vzdělání a celoživotního učení pro všechny. Oba programy tak umožní nejen zapojení mnohem většího počtu lidí, ale zaměří se i na osoby s omezenými příležitostmi. Těm bude mj. poskytnuta větší finanční podpora, větší pozornost bude dále kladena na podporu poskytovanou účastníkům a účastnicím ve všech fázích projektu, rovněž se počítá s větší podporou zúčastněným organizacím zapojeným do inkluzivních projektů, kromě toho oba programy nabídnou širší a pružnější nabídku projektů a mobility v různé délce a různého typu. Navíc budou upřednostňovány kvalitní projekty zaměřující se na inkluzivitu a rozmanitost zapojující osoby s omezenými příležitostmi. Dalším krokem bude zajištění uživatelsky přívětivějších, přístupnějších a vícejazyčných dokumentů a materiálů na národní a místní úrovni. Do tohoto celkového procesu budou zapojeny i národní agentury, které vypracují vlastní akční plány pro inkluzivitu založené na tomto společném evropském rámci. Více informací naleznete na webové stránce CZELO.

Zapište si do diáře datum webináře pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

CZELO společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR organizují ve dnech 6.−7. prosince Webinář o příležitostech pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa. Cílem je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů a poskytnout jim srozumitelný přehled o možnostech financování pro společenské a humanitní vědy z programu Horizont Evropa. Webinář se bude věnovat i otázce projektových žádostí, hodnotícím kritériím a finančnímu hledisku projektů Horizontu Evropa. Během druhého dne webináře bude představeno několik úspěšných a zajímavých projektů z oblasti společenských a humanitních věd financovaných z programu H2020.
Pro více informací a registraci sledujte v průběhu měsíce listopadu webové stránky CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.