facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Týdenní přehled novinek CZELO: Výstupy listopadové Rady a nová výzva Evropských univerzit

7. 12. 2021
Týdenní přehled novinek CZELO: Výstupy listopadové Rady a nová výzva Evropských univerzit

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o závěrech listopadové Rady z oblasti výzkumu i vzdělávání, výsledcích konzultací k reformě hodnocení výzkumu či o nové příručce CulturEU. Nenechte si ujít ani novou výzvu na podporu Evropských univerzit.

CZELO

Výstupy listopadové Rady pro konkurenceschopnost

Ministři zodpovědní za vědu a výzkum přijali 26. listopadu během zasedání Rady pro konkurenceschopnost doporučení o Paktu pro výzkum a inovace v Evropě i závěry o budoucí správě Evropského výzkumného prostoru (EVP). Pakt pro výzkum a inovace definuje společné hodnoty a zásady, jako je svoboda vědeckého výzkumu či volný pohyb výzkumných pracovníků a vědeckých poznatků. Nastiňuje také 16 prioritních oblastí pro společná opatření včetně podpory otevřené vědy. Nová správa EVP zlepší stávající strukturu, aby byla umožněna užší spolupráce a koordinace politik napříč EU a členskými státy. Patří do ní i vypracování prvního politického programu EVP, který obsahuje 20 konkrétních opatření na příští tři roky. Začátkem roku 2022 bude také zřízeno Fórum EVP, v rámci nějž budou členské státy a Komise společně navrhovat a koordinovat provádění akcí EVP. Kromě toho bude do poloviny roku 2022 vytvořen nový systém sledování EVP. Více na webu CZELO a v tiskové zprávě Evropské komise.

Rada přijala doporučení o kombinovaném učení

Koncem listopadu jednala také Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Dne 29. listopadu přijala doporučení o kombinovaném učení v zájmu dosažení vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání, které předkládá jak krátkodobá opatření, jako přímou reakci na pandemickou krizi, tak i dlouhodobá řešení. Členským státům se mimo jiné doporučuje, aby podporovaly žáky a studenty při dohánění mezer ve výuce, které byly způsobeny částečným uzavřením škol, aby podporovaly rozvoj digitálních dovedností a kompetencí u žáků a studentů i v rámci jejich rodin či aby začlenily metody kombinovaného učení do programů vzdělávání a přípravy učitelů. V neposlední řadě dokument apeluje na investice do vysokorychlostního připojení k internetu a na plné využívání fondů EU. Více na webu CZELO a v tiskové zprávě Rady EU.

Výzva 2022 programu Erasmus+ k podpoře Evropských univerzit byla zveřejněna

Evropská komise zveřejnila novou výzvu v rámci programu Erasmus+ pro předkládání návrhů na podporu Evropských univerzit. Celkový rozpočet výzvy pro rok 2022 činí dosud rekordních 272 milionů eur. Z něj bude podpořena jak intenzivnější spolupráce stávajících sítí, tak vznik nových aliancí. Jaké jsou podmínky financování univerzitních aliancí? Přečtěte si článek na webu CZELO. Termín pro podávání žádostí je 22. března 2022.

Výsledky konzultací k reformě hodnocení výzkumu

Nově zveřejněná zpráva představuje hlavní zjištění vyplývající z konzultací k reformě a navrhuje koordinovaný přístup založený na zásadách a činnostech, na němž by se měly dohodnout organizace odpovídající za financování a hodnocení výzkumných projektů, výzkumníci a výzkumné instituce. Z výsledků konzultací vyplývá, že hodnocení výzkumu by mělo podporovat kvalitativní úsudek pomocí hodnocení „peer-review“, dále by mělo odměňovat kvalitu a (potenciální) dopad a celkově podporovat výzkum, který splňuje nejvyšší standardy etiky a integrity. Hodnocení by mělo rovněž oceňovat rozmanitost výzkumných činností a výstupů. Zpráva navrhuje také další postup při implementaci těchto zásad a opatření. Za tímto účelem by měla být vytvořena evropská dohoda mezi všemi zúčastněnými stranami. Více se dočtete na webu CZELOEvropské komise.

Komise zveřejnila novou zprávu o otevřené vědě a zapojení společnosti do výzkumu

Cílem Evropské komise je, aby se otevřená věda stala normou pro výzkum a inovace v celém Evropském výzkumném prostoru. Zpráva představuje výstupy a doporučení z workshopu, kterého se zúčastnili řešitelé projektů v rámci části Věda se společností a pro společnost (SwafS) programu Horizont 2020 a řešitelé projektů evropských univerzitních aliancí, kteří obdrželi financování z programu Horizont 2020. Výsledkem workshopu byla různá doporučení pro reformy, které je třeba učinit. O jaké reformy se jedná? Přečtěte si článek na webu CZELO nebo zprávu Evropské komise.

Byla zveřejněna aktualizace anotované grantové dohody

Evropská komise zveřejnila aktualizovanou verzi předběžného návrhu anotované modelové grantové dohody (AGA) pro program Horizont Evropa. Aktualizovaný dokument je nyní k dispozici na portálu FTOP v sekci Referenční dokumenty.

Příručka CulturEU napomůže kulturním subjektům najít vhodnou finanční podporu

Nová interaktivní příručka CulturEU mapuje možnosti financování kulturního a kreativního odvětví na úrovni EU. Kulturnímu a kreativnímu průmyslu se nabízí 75 možností financování z 21 různých programů EU, od programů Kreativní Evropa a Horizont Evropa až po strukturální fondy a program InvestEU. Interaktivní on-line nástroj napomůže kulturním subjektům nalézt nejvhodnější finanční podporu. Více se dočtete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.