facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Výzva programu Digitální Evropa a pozvánka na Science Café

22. 2. 2022
Novinky CZELO: Výzva programu Digitální Evropa a pozvánka na Science Café

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte druhé kolo výzev programu Digitální Evropa, výzvu Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy nebo výzvy v oblasti neformálního vzdělávání a mládeže.

Přečtěte si například o evropském aktu o čipech a o jeho cílech nebo o dokumentu na téma „Horizont Evropa a Nový evropský Bauhaus“. Zároveň si nenechte ujít událost Science Café na téma vlivu vesmírného počasí na náš každodenní život, kterou CZELO se svými partnery organizuje 8. března 2022.

CZELOEvropská komise chce posílit postavení Evropy v oblasti technologií za pomoci evropského aktu o čipech

Evropský akt o čipech představuje komplexní soubor opatření, který posílí odolnost a postavení Evropy a pomůže dosáhnout digitální a zelené transformace. Evropská komise spolu s členskými státy a mezinárodními partnery plánuje využít soukromých a veřejných investic, stavět na předních světových výzkumných a technologických organizacích, řešit přetrvávající nedostatky a stanovit opatření pro prevenci a předvídání potenciálních budoucích narušení dodavatelských řetězců. Evropský akt o čipech umožní EU dosáhnout svého cíle do roku 2030, a to zdvojnásobit stávající podíl na globální produkci čipů na 20 %. Více se dočtete na webu CZELO.

Evropská komise zveřejnila novou zprávu na téma „Horizont Evropa a Nový evropský Bauhaus“

Tento dokument je výstupem listopadového workshopu, kterého se zúčastnili odborníci na design, klima, energetiku, architekturu a další zainteresovaní aktéři s cílem diskutovat o výhledové agendě výzkumu a inovací iniciativy Nového evropského Bauhausu. Publikace obsahuje několik doporučení podporující hodnoty udržitelnosti, inkluze a estetiky této iniciativy. Zpráva přináší kromě jiného i informace o možnostech financování, představuje cíle a dlouhodobé akce iniciativy a v neposlední řadě obsahuje cestovní mapu se strategickými prioritami. Více informací na webu CZELO.

Erasmus+ Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy – Výzva 2022

Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy by se měla zaměřovat na rozvoj inovativních forem vzdělávání ve specifických oblastech nejen pro studenty odborných škol, ale také pro dospělé na trhu práce. Cílem projektů je podpořit přístup k excelenci odborného vzdělávání a přípravy vedený zdola nahoru a vytváření či rozvoj mezinárodních platforem, jež přispívají k řešení společenských výzev. K této výzvě organizuje Evropská komise dne 7. března informační den. Více informací na webu CZELO.

Kancelář CZELO vás zve na diskuzi k vesmírnému počasí

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) vás spolu se svými partnery srdečně zve na další edici Science Café, jež se uskuteční v úterý 8. března 2022 v prostorách StamEuropa v Bruselu, událost bude živě vysílána i online. Pozvání tentokrát přijala astrofyzička Lenka Zychová, která působí na královském institutu vesmírné aeronomie v Bruselu jako odbornice na kosmické počasí. Tématem tohoto Science Café bude vliv vesmírného počasí na náš každodenní život. Science Café je diskusní večer pro vědce a zájemce o vědu z řad široké veřejnosti, kteří se mohou v neformálním prostředí zeptat na to, co je z dané oblasti zajímá. Registraci a více informací naleznete na webu CZELO.

Evropská komise pokračuje v podpoře vzdělávání pro udržitelnost

Evropské komise aktivně podporuje oblasti vzdělávání pro udržitelnost a na začátku února publikovala studii představující 15 projektů Erasmus+ zaměřených na vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti napříč různými zeměmi a oblastmi vzdělávání. Studie přináší jak detailní představení těchto projektů, tak i podrobný popis metodologie, přehled celkových ponaučení, doporučení, závěrů atp. Dalším podpůrným krokem je vznik pracovní skupiny pro udržitelnost ve školním vzdělávání, která se poprvé sešla v únoru. Skupina zahrnuje představitele ministerstev vzdělávání a životního prostředí, sociální partnery a další relevantní organizace z více než 30 zemí. Jejím cílem je podpořit práci v oblasti vzdělávání pro environmentální udržitelnost na úrovni EU. Druhé setkání by mělo proběhnout v Praze v polovině března v rámci 11. světového kongresu environmentální výchovy. Více se dočtete na webu CZELO.

Infoden představil centralizované výzvy v oblasti neformálního vzdělávání a mládeže

Dne 10. února 2022 proběhl informační den, který se věnoval třem centralizovaným výzvám v rámci programů Evropský sbor solidarity a Erasmus+: Budování kapacit v oblasti mládeže, Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou a Evropská mládež spolu. Tyto aktivity se věnují neformálnímu vzdělávání a cílí na organizace pracující s mládeží. Během události byly poskytnuty informace o politickém kontextu a politických cílech těchto výzev, součástí byla i diskuse s bývalými účastníky výzev a se zapojenými organizacemi, představení portálu FTOP, projektových žádostí a výzev samotných. Výzvy mají uzávěrku 22. března, 6. dubna a 7. dubna. Více informací na webu CZELO.

Bylo zveřejněno druhé kolo výzev programu Digitální Evropa

Evropská komise zveřejnila druhé kolo výzev k předkládání žádostí v rámci pracovního programu 2021-2022 programu Digitální Evropa. Předkládání žádostí bude spuštěno 22. února a ukončeno 17. května 2022. Jedná se o tři výzvy jejichž celkový rozpočet činí 87 milionů EUR. Výzvy budou zahrnovat šest témat. Více informací na webu CZELOna webových stránkách Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast (HaDEA).

EIC vydala zprávu zabývající se technologiemi na podporu průlomových inovací

Dokument se opírá o vstupy a názory programových manažerů Evropské rady pro inovace (EIC) a představuje řadu průlomových inovací a nových technologií, které byly identifikovány s potenciálem budoucího technologického, ekonomického či sociálního dopadu. Tento proces byl zahájen v roce 2021 a vedl k identifikaci řady oblastí rozdělených do tří kategorií kopírujících hlavní cíle politik EU: Zelená dohoda, Zdraví, Digitalizace a průmysl. Řada těchto oblastí byla také zahrnuta do financování v rámci EIC Challenge pracovního programu EIC pro rok 2022. Více informací naleznete na webových stránkách Evropské rady pro inovace.

Mise EU | Přečtěte si o komplementaritách se strategickými prioritami

Nová publikace Generálního ředitelství pro výzkum a inovace přináší přehled k Misím EU a přibližuje celkový proces ustavení misijních rad, které stály spolu s Evropskou komisí za stanovením a vytvořením výzev, vysvětluje jejich přínos k jednotlivým prioritám Evropské komise a přináší detailnější pohled na komplementarity se strategickými prioritami EK a plánované přínosy jednotlivých misí. Více se dočtete na webu CZELO.

Vzniká prostor pro rozvoj spolupráce v oblasti digitálního vzdělávání

Centrum digitálního vzdělávání řeší problémy nedostatku spolupráce mezi relevantními organizacemi na všech úrovních a roztříštěnost politik v oblasti digitálního vzdělávání, přispívá ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe a zajišťuje jejich další rozšiřování či podporu meziodvětvové spolupráce. Od 14. února se navíc pracuje na tvorbě a rozvoji Odborné komunity Centra digitálního vzdělávání (Digital Education Hub Community of practice), která bude aktivně podporovat činnost Centra jako takového, a to převážně díky propojení velkého množství různých organizací napříč všemi sektory vzdělávání a díky vytvoření kolaborativního prostoru (komunity) ke sdílení zkušeností, vytváření a rozšiřování inovativních přístupů k výuce či zajištění jejich efektivní implementace. Více na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.