facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR hledá nové hodnotitele

21. 10. 2022
GA ČR hledá nové hodnotitele

S ohledem na končící funkční období přibližně poloviny hodnotitelů v březnu 2023 vypisuje Grantová agentura České republiky výzvu na nominace do hodnoticích panelů. Novinkou je samonominace i elektronická přihláška.

Systém byl zjednodušen elektronizací přihlášky a přídáním možnosti samonominace. Přihlásit se je možné do 15. prosince 2022.

„Bez poctivé práce panelistů by Grantová agentura ČR (GA ČR) nemohla fungovat. Jsou to odborníci, kteří důkladně prostudují všechny podané návrhy projektů a porovnají je mezi sebou. Následně pak doporučí ty, které by měly být financovány,“ řekl předseda GAČR Petr Baldrian. „Abychom mohli do našich panelů vybrat co možná nejvíce vynikajících odborníků, rozhodli jsme se letos nově umožnit také takzvané samonominace – přihlásit se může každý, kdo splňuje základní kritéria. Každý, jehož projekt byl někdy vybrán k financování, by měl podle svých možností přispět k hodnocení projektů jiných vědců. Samozřejmě i nadále vítáme nominace odborníků ze strany vědeckých institucí.“

V GA ČR působí 39 hodnoticích panelů sdružených do 5 tematických oborových komisí. Celkem v nich působí přes 400 odborníků na dané oblasti, kteří každoročně hodnotí návrhy projektů základního výzkumu v soutěžích Standardní projekty, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a Mezinárodní projekty.

Jaké jsou hlavní povinnosti panelisty?

 • Být nestranným hodnotitelem, který se drží etického kodexu
 • Napsat posudky v průměru na 12–17 návrhů projektů ročně a další ohodnotit
 • Doporučit nezávislé zahraniční posuzovatele pro druhou fázi hodnocení
 • Sledovat průběh řešení podpořených projektů a v průměru u 5–7 zpracovat posudek po jejich skončení
 • Čtyřikrát ročně se účastnit zasedání panelu, na kterých jsou projekty diskutovány

Jaké jsou minimální předpoklady?

 • Akademická kvalifikace na úrovni Ph. D. nebo vyšší
 • Aktivní vědecká činnost v oblasti základního výzkumu
 • Významný přínos k rozvoji poznání
 • Zkušenosti s řešením projektů základního výzkumu v pozici řešitele či spoluřešitele
 • Schopnost posouzení vědeckých problémů v širším kontextu rozvoje vědního oboru v mezinárodním měřítku

Co nabízíme?

 • Možnost aktivně se podílet na rozvoji excelentní vědy v České republice
 • Získání zkušeností s hodnocením a přípravou grantových návrhů
 • Příležitost seznámit se s aktuálními trendy v oboru
 • Finanční ohodnocení úměrné míře zapojení do hodnoticího procesu

Staňte se členem hodnotícího panelu – přihlaste se do 15. prosince 2022.

GA CR Letak nabor panelistu 724x1024

 

 Zdroj: Grantová agentura ČR