facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kdo byl letos nominován na Cenu předsedy GA ČR 2022?

26. 9. 2022
Kdo byl letos nominován na Cenu předsedy GA ČR 2022?

Cena předsedy GA ČR je udělována jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Kdo jsou letošní nominovaní?

Na základě doporučení několika stovek vědců bylo do užšího výběru na Cenu předsedy GA ČR nominováno 15 projektů – tři za každou z pěti oblastí základního výzkumu: technických věd; věd o neživé přírodě; lékařských a biologických věd; společenských a humanitních věd a zemědělských a biologicko-environmentálních věd.

Kdo Ceny předsedy GA ČR z uvedených nominovaných vědců získá? Můžete se to dozvědět mezi prvními díky živému přenosu z předávání cen z Profesního domu, který začne ve čtvrtek 29. září 2022 ve 14 hod.

Seznam nominovaných řešitelů a projektů na Cenu předsedy GA ČR 2022:

Technické vědy

Pavel Izák, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Čištění spalin membránovými procesy

Virginie Nazabal, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

 • název projektu: Chalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů ve střední infračervené oblasti spektra

Filip Šroubek, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů

Vědy o neživé přírodě

Asa Gholizadeh, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • název projektu: Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat

Michal Holčapek, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

 • název projektu: Charakterizace lidského lipidomu a metabolomu pro personalizovanou zdravotní péči a hledání biomarkerů: studie rakoviny ledvin

Stanislav Nagy, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

 • název projektu: Geometrické aspekty matematické statistiky

Lékařské a biologické vědy

Zdeněk Dvořák, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

 • název projektu: Úloha indolových metabolitů produkovaných střevním mikrobiomem ve střevní a jaterní regulaci metabolismu xenobiotik a lipidů

Dominik Filipp, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Úloha signalizace receptorů rodiny Toll v mechanismech centrální tolerance

Václav Veverka, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Evoluční a funkční vztah mezi LEDGF/p75 a Pdp3

Společenské a humanitní vědy

Hana Hašková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

 • název projektu: Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti v České republice

Lenka Kollerová, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty

Petr Plecháč, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Stylometrická analýza básnických textů

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Zdeňka Lososová, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

 • název projektu: Evoluční ukazatele nesdílené fylogenetické a funkční diverzity rostlinných společenstev Evropy

Martin Reichard, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Zdroje vnitropopulační heterogenity ve stárnutí

Tomáš Větrovský, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Společenstva hub v prostředí: využití nových molekulárních markerů a metaanalýz pro výzkum ekologie a biogeografie hub

 

Zdroj: Grantová agentura ČR


Podívejte se také na výsledky předchozího ročníku zde. V roce 2021 prestižní ocenění za nejlepší základní výzkum obdrželi Martin Pivokonský (Akademie věd ČR), Vladimír Šindelář (Masarykova univerzita), Zdeněk Lánský (společné centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy BIOCEV), Klára Šeďová (Masarykova univerzita) a Marek Eliáš (Ostravská univerzita).