facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání. Stipendijní programy pro české vědce, studenty, profesní odborníky, pracovníky státní správy i neziskového sektoru jsou dostupné zde. Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.

Tara Kolar Bryan je badatelka v oblasti veřejné správy na University of Nebraska at Omaha, kde se zabývá rolí neziskových organizací. V České republice strávila celý akademický rok v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Jaké jsou její zkušenosti z Česka a co jí pobyt s rodinou v zahraničí přinesl?

30. 9. 2022

Barbora Pafčo působí na Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky a zkoumá střevní parazity a bakterie vyskytující se u lidí a ostatních primátů. V letech 2017/2018 strávila osm měsíců na University of Minnesota ve městě Minneapolis. Jaká byla její zkušenost?

23. 9. 2022

Filip Černoch je politolog a na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně se věnuje energetice. Jeho hlavním výzkumným zájmem je energetická tranzice, tedy přechod od fosilních paliv k nízkouhlíkovým zdrojům energie. V září roku 2021 vyjel s Fulbrightovým stipendiem na prestižní univerzitu Dartmouth College.

16. 9. 2022

Jaká je energetická budoucnost Česka? A jaké jsou silné stránky české vědy? Přečtěte si rozhovor s Ondřejem Novákem, vědcem z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze, který v rámci stipendia Komise J. Williama Fulbrighta vyjel na University of Tennessee v americkém městě Knoxville.

9. 9. 2022

Katherine X. Pérez Rivera je vědkyně v oblasti životního prostředí. Do České republiky přijela v září 2021, aby zde za pomoci stipendia Komise J. Williama Fulbrighta studovala kyselé deště v rámci České geologické služby. Jaké byly její zkušenosti s českým prostředím a českou kulturou?

2. 9. 2022

Co může člověku přinést vědecký pobyt v USA? A jak se takový výjezd kombinuje s rodinným životem? Přečtěte si rozhovor s Hanou Kolesovou, bioložkou z Univerzity Karlovy a Fyziologického ústavu AV ČR, která vyjela na Case Western Reserve University v americkém Clevelandu.

26. 8. 2022

Jaká je zkušenost vědců a vědkyň, kteří absolvovali pobyt v USA v rámci stipendií poskytovaných Komisí J. Williama Fulbrighta? Přečtěte si, co na svém výjezdu zažila Nina Fárová, socioložka z NKC – gender a věda, která absolvovala pobyt na San Francisco State University.

19. 8. 2022