facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání. Stipendijní programy pro české vědce, studenty, profesní odborníky, pracovníky státní správy i neziskového sektoru jsou dostupné zde. Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.

Petr Kopecký je rektor Ostravské univerzity. Na univerzitě, kterou od března 2023 vede, vystudoval obor Učitelství anglického jazyka. V roce 2006 získal Ph.D. v oboru Anglická a americká literatura. Jeho první dlouhodobou zahraniční zkušeností byl výzkumný pobyt na San José State University v kalifornském Silicon Valley v roce 2003–2004.

7. 5. 2023

David Sládek je členem katedry Vojenské geografie a meteorologie na Univerzitě obrany v Brně. Ve svém výzkumu se věnuje zpracování meteorologických dat, integraci databází a vytváření nových produktů pro předpovědi počasí. Jako stipendista Fulbright-Masarykova programu v tomto akademickém roce strávil čtyři měsíce na University of Utah v Salt Lake City.

23. 4. 2023

Ondřej Ditrych je politolog a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Cambridge a na Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy. Jeho předními výzkumnými zájmy jsou terorismus a revoluční násilí, NATO a evropská bezpečnost a konflikty v postsovětském prostoru. V roce 2007 se díky Komisi J. Williama Fulbrighta podíval na Harvard University.

9. 4. 2023

Dina Frutos-Bencze je docentkou oboru ekonomie a podnikání na Saint Anselm College v New Hampshire, USA. Zimní semestr 2021/2022 strávila díky Komisi J. Williama Fulbrighta na Univerzitě Hradec Králové, kde vyučovala dva předměty a společně se svými českými kolegy také zkoumala modely spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi různými středoevropskými a východoevropskými vysokoškolskými institucemi během pandemie.

2. 4. 2023

Petra Winnette je vědkyně v oboru psychologie a psychopatologie a zabývá se sociálním vývojem dětí. Je také pedagožka a psychoterapeutka. V akademickém roce 2017/2018 strávila čtyři měsíce jako stipendistka Fulbright-Masarykova programu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

26. 3. 2023

Martin Hora je biologický antropolog. Působí na Katedře antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na začátku akademického roku 2018/2019 vyjel společně s manželkou a dvěma malými dětmi do města Durham v Severní Karolíně. S Fulbrightovým stipendiem na místní Duke University po dobu osmi měsíců zkoumal zatížení holenních kostí při chůzi u různě fyzicky aktivních lidí. 

13. 3. 2023

Michal Racyn je doktorandem na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Podzimní semestr 2022/23 strávil díky Fulbrightovu stipendiu v New Yorku. Jaké to je strávit pět měsíců v nejdražším městě světa a jak se na Kolumbijské univerzitě zkoumá intelektuální historie ruské emigrace v době, kdy na východě Evropy probíhá nová válka a americká slavistika prochází zásadní transformací?

4. 3. 2023

Salvatore Alaimo je profesor na University of Michigan, který tento akademický rok tráví díky Fulbrightově komisi na Ostravské univerzitě na zdejší Fakultě sociálních studií, kde zkoumá teorii a praxi neziskového managementu. Jaké jsou jeho zkušenosti s pobytem v cizí zemi? A na co se přesně ve svém výzkumu zaměřuje?

12. 2. 2023

Tom Karlík je novinář. Aktuálně pracuje ve vědecké redakci České televize a vede web www.veda24.cz. V srpnu 2022 vyjel jako první stipendista nového programu Fulbright Science Communication na tříměsíční studijní pobyt na University of Tennessee. Jeho cílem bylo zkoumat rozdělenou americkou společnost a inspirovat se kolegy a kolegyněmi v akademickém prostředí, jak veřejnost seznamovat s vědeckými výsledky.

28. 1. 2023

Damir Dzhafarov je docentem matematiky na University of Connecticut. Na podzim roku 2021 strávil spolu se svou ženou Veronicou a dvěma dětmi Zorou a Nicem tři měsíce v Praze, ve městě svého dětství. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako Fulbrightův stipendista zkoumal „Nové interakce teorie spočitatelnosti a kombinatoriky“.

21. 1. 2023