facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání. Stipendijní programy pro české vědce, studenty, profesní odborníky, pracovníky státní správy i neziskového sektoru jsou dostupné zde. Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.

Bohuslav Melichar je onkolog. V současné době působí jako přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Všeobecné lékařství vystudoval v roce 1989. Po sametové revoluci využil do té doby zcela nepředstavitelné možnosti zahraničních stáží, a strávil tak dva měsíce v rakouském Innsbrucku, tři měsíce ve francouzském Bordeaux.

12. 11. 2023

Daniela Vrbová je novinářka. Od roku 2007 působí v Českém rozhlase, momentálně jako redaktorka a moderátorka na stanici Český rozhlas Plus. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a anglistiku-amerikanistiku v kombinaci s dánštinou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Kodaňské univerzitě.

4. 11. 2023

Karolína Kripnerová je architektka. Její specializací je sociálně udržitelná architektura. V roce 2017 spoluzaložila spolek Architekti bez hranic, kde s týmem kolegů a kolegyň z oblasti architektury a designu usiluje o zlepšení kvality veřejného prostoru. Karolíny hlavním tématem je bezdomovectví - dlouhodobě se zabývá otázkou, jak mohou architekti přispět k řešení tohoto celospolečenského problému.

22. 10. 2023

František Štěpánek je chemický inženýr. Působí jako profesor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V Ústavu chemického inženýrství se zabývá funkčností mikro a nanočástic. Jeho studia začala na pražské VŠCHT, titul PhD však získal pod dvojím vedením i na Univerzitě Pierra a Marie Curie v Paříži. Po škole strávil šest let ve Velké Británii.

7. 10. 2023

Dawn Norris je socioložka. Získala doktorát a magisterský titul na University of Maryland, College Park. Dnes působí jako profesorka na University of Wisconsin-La Crosse, kde vyučuje kurzy o tom, jak povolání, duševní nemoci a věk souvisejí s širší společností. Na jaře 2023 strávila pět měsíců v Praze jako Fulbrightova stipendistka na Univerzitě Karlově.

1. 10. 2023

Je umělkyně a architektka. V letech 2022-2023 strávila devět měsíců v České republice, kde zkoumala vývoj výroby a konceptualizace českého skla od roku 1948 do současnosti. V září přišla na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně z Rhode Island School of Design v Providence. Jaké byly její zkušenosti z Česka?

10. 9. 2023

Nina Fárová je socioložka a soustředí se na gender ve vzdělávání a technologiích. Jako postdoktorandka aktuálně působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v oddělení NKC – gender a věda. V loňském akademickém roce vyjela s Fulbright-Masarykovým stipendiem do USA a sedm měsíců v legendární San Francisco Bay Area mapovala, jak chytré technologie proměňují uspořádání, úkoly, péči i vztahy v domácnostech.

5. 8. 2023

Martin Jirušek je politolog. Působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V akademickém roce 2021/2022 strávil deset měsíců s Fulbrightovým stipendiem na George Washington University v hlavním městě Spojených států amerických. Jeho hlavním předmětem zkoumání byla americká reflexe ruské energetické a zahraniční politiky.

15. 7. 2023

Filosof Jakub Mihálik působí v Oddělení analytické filosofie ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky. V tomto akademickém roce působí jako stipendista Fulbrightova programu na New York University, kde řeší výzkumný projekt „Consciousness and the Meta-Problem of Acquaintance“.

1. 7. 2023

V rámci Fulbrightova stipendijního programu, financovaného českou a americkou vládou, vyjede do USA v nadcházejícím akademickém roce 2023/2024 celkem 33 českých vědců, studentů a pracovníků neziskového sektoru. Stipendisté se potkali v Americkém centru na předodjezdovém setkání, kde je pozdravil velvyslanec Bijan Sabet.

21. 6. 2023