facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání. Stipendijní programy pro české vědce, studenty, profesní odborníky, pracovníky státní správy i neziskového sektoru jsou dostupné zde. Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.

Damir Dzhafarov je docentem matematiky na University of Connecticut. Na podzim roku 2021 strávil spolu se svou ženou Veronicou a dvěma dětmi Zorou a Nicem tři měsíce v Praze, ve městě svého dětství. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako Fulbrightův stipendista zkoumal „Nové interakce teorie spočitatelnosti a kombinatoriky“.

21. 1. 2023

Janet Tassell je zástupkyní ředitele a profesorkou na School of Teacher Education na Western Kentucky University v Bowling Green v Kentucky. Na podzim 2022/2023 strávila tři měsíce jako Fulbrightova stipendistka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na katedře matematiky a didaktiky matematiky. 

15. 1. 2023

V září 2021 přijela Julia Mead do České republiky jako stipendistka Komise J. Williama Fulbrighta již podruhé, tentokrát s výzkumným projektem s názvem „Mužští hrdinové: Gender a těžba uhlí v českých zemích, 1968–⁠2000“. Co ji táhne do Česka a čím ji fascinuje atmosféra postindustriálního úpadku? 

7. 1. 2023

Pavel Ullmann je architekt a vysokoškolský pedagog, který se specializuje na zoologické zahrady. Jejich navrhování se věnuje již přes 25 let a o svých zkušenostech s často napínavým procesem tvorby životního prostředí pro zvířata vydal knihu Slon v architektuře. V roce 2004 vyjel jako stipendista Humphrey Fellowship programu na Rutgers State University do New Jersey.

17. 12. 2022

Tomáš Kerepecký pracuje jako doktorand v Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky. Zuzana je čerstvou absolventkou magisterského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vzali se v září roku 2021 a první rok manželství strávili ve Spojených státech amerických, kde byl Tomáš jako stipendista Fulbright-Masarykova programu.

9. 12. 2022

Americká behaviorální ekoložka Elizabeth Clifton strávila díky Fullbrightově nadaci pět měsíců v Praze, kde spolupracovala s Janem Šobotníkem z České zemědělské univerzity na výzkumu termitů. Po čem se jí po návratu do USA stýská? Proč si pro svůj pobyt zvolila Českou republiku? A proč studuje právě termity?

2. 12. 2022

Petra Urbanová v médiích často vystupuje jako česká forenzní antropoložka a vysvětluje rozdíly mezi svou prací a zobrazováním tohoto oboru ve filmech a v literatuře. Je docentkou a ředitelkou Ústavu antropologie na Masarykově univerzitě. Na přelomu roku 2013 strávila šest měsíců na North Carolina State University ve městě Raleigh jako stipendistka Fulbrightova programu.

20. 11. 2022

Konflikty jsou staré jako lidstvo samo a Jiří Hutečka z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se při jejich studiu zaměřuje na to, jak poražené strany ospravedlňují vynaložené úsilí. V roce 2010 strávil letní semestr na Boston University ve státě Massachusetts jako stipendista Fulbrightova programu. 

13. 11. 2022

Břetislav Dančák je politolog a prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity, od roku 2020 je také členem správní rady Fulbrightovy komise. Co podle něj vycestování za hranice přináší? A jaké má sám zkušenosti s dlouhodobými pobyty v zahraničí?

28. 10. 2022

Lenka Slavíková působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a v roce 2022 pobývala díky Fulbright-Masarykovu stipendiu devět měsíců na University of Massachusetts, Amherst. Jaká byla její zkušenost s životem v Massachusetts? A s čím se musí vyrovnávat rodiče-vědci, kteří do zahraničí vyjíždí se svými školou povinnými dětmi?

21. 10. 2022