facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády schválila systém řízení a koordinace Inovační strategie, usiluje o debyrokratizaci české vědy

16. 12. 2019
Rada vlády schválila systém řízení a koordinace Inovační strategie, usiluje o debyrokratizaci české vědy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se sešla v pátek 13. prosince 2019 ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřily systém zavádění Inovační strategie ČR, opatření k minimalizaci administrativní zátěže v podpoře vědy a výzkumu, či Analýza stavu VaVaI včetně mezinárodního srovnání.

Rada schválila materiál Systém řízení a koordinace Inovační strategie České republiky 2019-2030. „Jedná se o skutečně zásadní průvodní dokument, který staví na konkrétních opatřeních u každého z pilířů, nastiňuje termíny jejich postupné realizace a zároveň obsahuje souhrn projektů již realizovaných,“ zdůraznil vicepremiér Karel Havlíček. Dokument také konstatuje rozdělení kompetencí u dvou hlavních aktérů, kde Radě připadá řídící a koncepční role, Ministerstvu průmyslu a obchodu pak role výkonná, koordinační. Vicepremiér Havlíček, který je zároveň místopředsedou RVVI, předloží následně materiál vládě.

Neméně významným bodem posledních zasedání je iniciativa tzv. debyrokratizace, která je jednou z podstatných aktivit zaváděné Inovační strategie. Členové Rady aktuálně probírali potřebná opatření k omezení administrativní zátěže v podpoře výzkumu, jmenovitě kupř. potřebu diskuse s relevantními partnery k zavedení minimálního standardu pravidel po poskytování účelové podpory (sjednocení metodického prostředí) a postupnému nastavení adekvátního poměru podpory institucionální a účelové. Třetím okruhem debaty byla opatření v oblasti právní úpravy podpory, jmenovitě ulehčení prokazování způsobilosti příjemce či změny příjemce.

V dalším z pravidelných bodů přijala RVVI informaci o průběhu tripartitních jednání mezi zástupci Rady, odborných panelů a poskytovatelů po dvou letech implementace Metodiky 2017+.

Tradičně je na programu zasedání i návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Rada schválila harmonogram jednání zástupců RVVI se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na období 2021+. V příštím roce budou následovat pracovní setkání s jednotlivými poskytovateli.

Každoročně schvalují členové Rady na prosincovém zasedání materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím. Analýza za rok 2018 je členěna do 8 kapitol, jež zpracovávají klíčová témata systému VaVaI včetně fokusu na inovační výkonnost České republiky. Analýza obsahuje zhodnocení hlavních indikátorů a je důležitým analytickým podkladem pro chystanou Národní politiku VaVaI 2021+.

 

Zdroj: RVVI