facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Proč se zapojit mezi hodnotitele a hodnotitelky TA ČR?

27. 6. 2021
Proč se zapojit mezi hodnotitele a hodnotitelky TA ČR?

Za dobu existence Technologické agentury ČR výrazně vzrostlo množství možností podpory výzkumných záměrů, což se projevuje na nejrůznějších hodnotitelských činnostech. Z tohoto důvodu se značně zvyšuje potřeba rozšířit řady hodnotitelů. Jaké jsou možnosti a výhody spolupráce v roli hodnodnotitele a jak se do hodnocení výzkumu zapojit?

Základní a zároveň asi nejobtížnější úloha každého poskytovatele veřejné podpory je správně vybrat ve veřejné soutěži ty nejlepší z došlých návrhů projektů. Úkol je to obtížný už pro svou podstatu, zvláště pak tam, kde spolu soupeří náměty z různých oblastí či oborů. V případě programů na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje je hlavním aspektem výběru maximální přispění k naplnění cíle programu. Pro správný fokus na výběr projektů je vedle odborných znalostí nezbytná zkušenost s aplikací výsledků projektů v praxi.

veda 1

Za 12 let existence Technologické agentury ČR (TA ČR) výrazně vzrostlo množství možností podpory výzkumných záměrů, což se projevuje na nejrůznějších hodnotitelských činnostech. Pro lepší představu, jen od roku 2018 vzrostl počet hodnocených projektů o 177 % a počet posudků ve veřejných soutěžích o 148 %. Z tohoto důvodu se značně zvyšuje potřeba rozšířit řady hodnotitelů. Rovněž se snažíme o navýšení počtu zastoupení žen hodnotitelek a tím přispět ke snížení genderové nerovnosti, která je v oblasti výzkumu a vývoje stále veliká.

Různé země a instituce řeší problematiku hodnocení projektů po svém. V projektu asociace inovačních agentur TAFTIE s názvem Select, jehož se TA ČR zúčastnila, odborníci zkoumali a porovnávali všechny fáze a aspekty výběru projektových návrhů. Rovněž TA ČR sama zmapovala vlastní potřeby v oblasti hodnocení projektů prostřednictvím projektu EU Sektorové služby a nakonec se rozhodla pro volbu externích hodnotitelů, tedy odborníků zvenčí, kteří jsou v dennodenním kontaktu s výzkumnými činnostmi nebo s aplikací jejich výsledků. Zapojení do hodnocení aktérů přímo z oboru poskytuje vyšší garanci výběru takových návrhů projektu, jejichž výsledky budou skutečně aplikované v praxi, což je hlavním cílem TA ČR. Stejně jako příprava projektů, tak i jejich hodnocení vyžaduje jisté schopnosti a zkušenosti z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. To je podmíněno nejen vzděláním, ale zejména praxí a odbornou kvalifikací. Spolupráce s externími hodnotiteli nespočívá jen v posuzování vhodnosti jednotlivých projektů k podpoře. TA ČR usiluje o odborný rozvoj svých externích spolupracovníků v oblasti hodnocení a hodlá jej maximálně podpořit.

Více informací o hodnotitelské činnosti a možnosti zapojení:

● o výhodách a způsobu spolupráce se dozvíte zde
● další doplňující informace na webových stránkách TA ČR

 

Zdroj: TA ČR