facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program ÉTA - nástroj pro přibližování akademické a aplikační sféry společenských a humanitních věd a umění

11. 2. 2019
Program ÉTA - nástroj pro přibližování akademické a aplikační sféry společenských a humanitních věd a umění

Část výzkumné komunity společenských věd, humanitních věd a umění se v úterý 5. února 2019 sešla v prostorách Akademie věd ČR, aby si se zástupci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a Technologické agentury ČR pohovořila o budoucnosti aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách a v uměleckém výzkumu. Jedním z hlavních důvodů pro toto setkání je reakce na měnící se diskurs evropského výzkumného prostoru, který je připravován na tzv. mission oriented research, v němž hrají společenské a humanitní vědy – spolu s vědami technickými nebo přírodními – nezastupitelnou roli.

Předsedkyně akademie věd Eva Zažímalová a místopředseda akademie věd Pavel Baran zviditelnili důležitost těchto oborů v zapojování nejen do formulace výzkumných cílů, ale i do jejich realizace tak, aby nebyl opomíjen společenský dopad výzkumných aktivit. Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky, pak zmínil možnost podpory v rámci Programu ÉTA. Ten je zaměřen na vznik výzkumných partnerství mezi sférou akademickou, veřejnou, neziskovou či soukromou se zaměřením na společnou tvorbu výzkumných  řešení s ohledem na potřeby člověka a společnosti 21. století. Karel Havlíček, místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace uzavřel setkání představením nové inovační strategie České republiky. 

Nová výzkumná partnerství – otevření se novým příležitostem

V navazující diskusi s Rut BízkovouMartinem Srholcem byla řeč o tzv. společenských megatrendech ovlivněných digitalizací, robotizací nebo umělou inteligencí, ale také o Programu ÉTA a o podpoře partnerství mezi poskytovateli výzkumných řešení a jejich odběrateli v rámci tzv. aplikačního garantství.

Součástí diskuse bylo i partnerství s centrálními úřady státní správy. Byla objasněna skutečnost, že volba adekvátního aplikačního garanta závisí především na jeho blízkosti k cílové skupině výzkumného projektu a na schopnosti praktického využití výstupů výzkumu v praxi. (Zejména touto vlastností lze odlišit výzkum základní od aplikovaného - a to i přes občas nejasnou hranici mezi nimi.) Není podmínkou žádat o aplikační partnerství pouze centrální úřady státní správy, ale lze oslovit jakoukoliv organizaci registrovanou na území České republiky, jak se v drtivé většině případů podpořených projektů stalo. Aplikačním garantem (AG) může být rovněž i uchazeč sám.

Program ÉTA doposud podpořil řadu inovativních projektů, do jehož řešení jsou zapojena i některá ministerstva v roli aplikačních garantů. Jedná se např. o projekt řešící obranu Země před asteroidy, jehož cílem je upevnit pozici České republiky v mezinárodním vesmírném právu (AG je Ministerstvo Dopravy ČR) nebo rozvoj kvality pracovního života v reakci na nástup tzv. průmyslu 4.0 (AG je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Tento nový druh spolupráce představuje novou a stálou výzvu nejen pro akademickou sféru, ale i pro sféru aplikační a rovněž pro další nastavování pravidel podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Výzvy pro přirozenou synergii - vzájemné nalezení poskytovatelů a odběratelů výzkumných řešení

Program ÉTA vstupuje v roce 2019 do své třetí veřejné soutěže. Umožňuje společenským a humanitním vědám a umění navrhovat řešení tzv. výzev a příležitostí 21. století, kterým člověk a společnost v současné době čelí. Do projektů aplikovaného výzkumu se podařilo zapojit desítky měst a obcí, mateřských, základních, středních i vysokých škol, řadu podniků, centrálních úřadů státní správy, ale i muzea, knihovny, filharmonii, festivaly vážné hudby nebo domovy seniorů a hospice. Díky tomu se daří směřovat projekty blíže k potřebám člověka a celé společnosti.

Unikátní je např. propojení divadelní fakulty JAMU a Společnosti rodičů a dětí s Downovým syndromem v rámci uměleckého výzkumu divadelní inscenace, která má sloužit jako prostředek pro lepší začlenění dětí do společnosti. V dalším projektu se setkává Gerontologický institut, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT při výzkumu využití humanoidního robota při aktivním stárnutí seniorek a seniorů. Morální intuici a etickému modelování kolizí autonomních vozidel se v dalším projektu věnují ústavy Filosofický ústav a Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, Jihočeská univerzita a Univerzita Karlova spolu s dvěma podniky z oblasti vývoje softwaru a designu autonomních systémů vozidel.

V programu ÉTA doposud uspělo více než 220 projektů, jejichž výzkumné řešení je vyvíjeno ve spolupráci 390 aplikačních partnerství z nejrůznějších sfér české společnosti. Jejich hlavním příspěvkem je znalost cílové skupiny výzkumu, sdílení unikátních znalostí o praktických problémech člověka a společnosti, rozšiřování možností pro participativní výzkum, schopnost neustále ověřovat účinnost výzkumných řešení a přispět k jejich praktickému využití ku prospěchu člověka a společnosti.

 

 

Zdroj: TA ČR


 Přečtěte si blog Martina Srholce, ve kterém se vyjadřuje k požadavku aplikačního garanta v programu ÉTA.