facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Reakce na Průzkum SP ČR

11. 8. 2021
Reakce na Průzkum SP ČR

V reakci na Průzkum SP ČR: I po pandemii chtějí firmy inovovat by Technologická agentura ČR (TA ČR) ráda uvedla své stanovisko k problematice administrativní zátěže při čerpání dotací státních institucí.

surface zAwhBlqWp6k unsplash

Za 12 let své existence podpořila TA ČR téměř 4 000 projektů aplikovaného výzkumu s výsledky uplatnitelnými v praxi prostřednictvím dotačních programů a mezinárodních výzev. S nárůstem počtu projektů stoupá i administrativní zátěž jak poskytovatele samotného, což ukazuje meziroční nárůst žádostí, tak i příjemců. Obě strany musí úspěšně zvládnout hned několik milníků – od návrhu projektu, splnění formálních požadavků, přihlášení návrhu, jeho zpracování a kontrolu, průběžné hodnocení až po závěrečné administrativní úkony. Snahou TA ČR je podpořit co nejvíce projektů, které reflektují potřeby trhu i společnosti a motivovat k žádosti o státní podporu subjekty nové. Proto již řadu let kontinuálně zjednodušujeme administrativní nároky až na zákonem stanovené minimum a v naší snaze o eliminaci byrokratizace pokračujeme stále.

Kroky pro snižování administrativy konáme na základě zpětné vazby od našich příjemců a dialogů s dalšími stakeholdery z inovačního prostředí, jako je např. SP ČR a další organizace podobného typu. V této oblasti se inspirujeme i dobrou praxí zahraničních poskytovatelů podpory. Snažíme se
i poučit tam, kde se to tolik nedaří, abychom věděli, čemu se vyvarovat a kudy cesta nevede.

V TA ČR jsme hrdí na velký kus práce, který odvádíme v rámci snižování administrace, a ještě více na to, že tyto změny pozitivně hodnotí naši příjemci. Nicméně, určitým byrokratickým postupům se nevyhneme nikde, ani banka neposkytne úvěr ze dne na den a bez řádné kontroly případných rizik.

Příkladem může být zásadní změna v procesu přijímání návrhů projektů do veřejných soutěží. Zatímco dříve byli uchazeči kvůli absenci některých povinných dokumentů automaticky vyřazení ze soutěže, nyní je možnost dodání některých podkladů v průběhu formální kontroly.

S aktivitami vedoucími ke snižování administrativní náročnosti šlo ruku v ruce i spuštění aplikace Starfos, která umožňuje vyhledávání v projektech VaVaI, podpořených z veřejných prostředků. Jeho hlavní funkcionalitou je kvalitní fulltextové vyhledávání podle zadaných klíčových slov a zvolených analytických filtrů. Kromě samotného vyhledávání v českém nebo anglickém jazyce nabízí Starfos detailní informace o každém projektu či výsledku, ke kterým hledá další podobné projekty či výsledky.

Pro správné nastavení podpory aplikovaného výzkumu je důležitá dobrá znalost českého inovačního prostředí. V TA ČR dlouhodobě monitorujeme tuzemský inovační ekosystém prostřednictvím aktivity mapování inovačních kapacit INKA. Na základě speciální metodiky provádíme mapování inovačních kapacit sběrem primárních dat od českých inovativních firem, a to bez ohledu na zapojení firem do dotačního prostředí, čímž podstatně lépe pokrýváme celý inovační ekosystém ČR. Analytické výstupy ze získaných dat pak slouží k nastavení programů a veřejných soutěží TA ČR, aby co nejlépe reflektovaly potřeby českých firem.

Za konstruktivní zpětnou vazbu jsme vždy rádi, přijímáme nové myšlenky, návrhy a nejsme dogmatičtí, což je ostatně zakotveno i v hodnotách naší organizace. Jsme tedy otevřeni dialogu a se SP ČR a dalšími organizacemi kontinuálně spolupracujeme, což nám pomáhá zkvalitnit naše služby a usnadnit tak uchazečům celý proces podání návrhu projektu. Podpora inovativních nápadů uplatnitelných na tuzemských i světových trzích je cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, o kterou bychom se společnými silami měli snažit. Návratnost investic pro firmy může být zpočátku velmi nízká, avšak v budoucnu se mnohonásobně vrátí (viz článek Petra Horáka z TA ČR).

 

Zdroj: TA ČR

 Foto: Unsplash