facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Volba nových členů Kontrolní rady TA ČR

30. 4. 2019
Volba nových členů Kontrolní rady TA ČR

Kontrolní rada Technologické agentury ČR (TA ČR) působí od 17. dubna 2019 v novém složení. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvolila pět nových členů na nové čtyřleté funkční období. Výzva k předložení návrhu na posledního člena Kontrolní rady TA ČR běží do 14. června 2019.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvolila dne 11. dubna 2019 tři nové členy, kterými jsou Lubomír Grmela, Anna PutnováMartin Wichterle. Dále byli dne 17. dubna 2019 zvoleni zbývající dva členové, kterými jsou Rostislav DrochytkaEduard Palíšek.

Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období. Kontrolní rada zejména kontroluje rozdělování finančních prostředků Technologické agentury a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura příslušnost. Dále například projednává stížnosti na postup Technologické agentury při hodnocení návrhů programových projektů. Má také možnost předkládat svá stanoviska předsednictvu TA ČR.

Kontrolní rada TA ČR se nyní skládá z těchto členů:

  • Jiřina Jílková
  • Jana Stávková
  • Václav Havlíček
  • Ivan Ohlídal
  • Lubomír Grmela
  • Anna Putnová
  • Martin Wichterle
  • Rostislav Drochytka
  • Eduard Palíšek

Pro kompletní složení Kontrolní rady TA ČR zbývá zvolit posledního desátého člena. Více informací o výzvě k podání návrhů kandidátů/kandidátek naleznete na webovém portále PSP ČR.

Předseda a místopředseda Kontrolní rady TA ČR budou zvoleni z řad KR v následujících dnech.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR