facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Změny v harmonogramu vyhlašování veřejných soutěží

9. 4. 2020
Změny v harmonogramu vyhlašování veřejných soutěží

V souvislosti s výší rozpočtu Technologické agentury na rok 2021 a aktuální situací byla diskutována nutnost modifikace výdajových priorit v oblasti výzkumu a inovací s vicepremiérem pro hospodářství Karlem Havlíčkem, místopředsedou RVVI. TA ČR jako poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na základě toho zvážila možnosti rozpočtu, v souladu s vládou schválenými střednědobými výhledy.

Pro hladký průběh a dlouhodobou udržitelnost programů financovaných TA ČR rozhodlo předsednictvo TA ČR o změnách v plánu vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok. Tyto změny reflektují současnou situaci potenciálních uchazečů, které jim pomohou řádně zpracovat a včas podat kvalitní návrhy projektů a bude jim tak umožněna hladká realizace výzkumných činností až do ukončení projektu.

Změny v plánovaném vyhlašování veřejných soutěží v tomto roce se týkají Programu „DOPRAVA 2020+“, ve kterém bude alokace finančních prostředků na veřejnou soutěž ve výši 400 mil. Kč. Veřejná soutěž v Programu „Prostředí pro život“ bude vyhlášena v květnu 2020 v 1. podprogramu s alokací 152 mil. Kč. V Programu ZÉTA, který je zaměřen na zapojení mladé generace do výzkumu, letos nebude veřejná soutěž vyhlášena. V Programu ÉTA bude veřejná soutěž uskutečněna s alokací 250 mil. Kč. U programů THÉTANárodní centra kompetence dojde k posunu vyhlášení veřejných soutěží na prosinec s tím, že zahájení realizace projektů se předpokládá nejdříve od ledna 2022.

„Tyto změny zajistí uskutečnění všech veřejných soutěží resortních programů a hladký průběh realizace a podpory pro projekty z programů administrovaných TA ČR. Přes současná omezení funguje TA ČR na plný výkon. Veškeré činnosti provádí velmi efektivně digitální formou a je svým klientům k dispozici online či na telefonu,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Aktuální harmonogram veřejných soutěží pro tento rok naleznete ZDE. Také jsme pro vás připravili přehledného průvodce výzvami v roce 2020, který naleznete ZDE.

Pokud by byly uvolněny další prostředky ze státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací, TA ČR je připravena bezprostředně reagovat a procesně zajistit navýšení alokací plánovaných veřejných soutěží, případně vyhlásit další veřejné soutěže.

 

Zdroj: TA ČR