facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový program EU Horizon Europe je příští výzvou pro českou vědu

8. 12. 2020
Nový program EU Horizon Europe je příští výzvou pro českou vědu

Technologické centrum Akademie věd ČR představilo při online přenosu ve středu 2. prosince 2020 nadcházející rámcový program pro výzkum a inovace Evropské unie Horizon Europe (2021 – 2027). Akce byla zorganizovaná Technologickým centrem, resp. jeho Národním informačním centrem pro evropský výzkum (NICER), pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR, a také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Zahájení HEU 02Horizon Europe bude již jako 9. rámcový program pro výzkum a inovace nahrazovat od ledna 2021 stávající program Horizont 2020 a měl by být zatím tím nejambicióznějším a nejvelkorysejším programem Evropské unie na podporu výzkumu a inovací dosud (s plánovaným rozpočtem více než 80 miliard eur). NICER již dlouhodobě poskytuje podporu českým výzkumným institucím i projektovým týmům a podnikům se zapojením v evropském výzkumném prostoru díky odbornosti národních kontaktních bodů (NCP – National Contact Point). Tito experti představili strukturu nového programu Horizon Europe, očekávané novinky i předběžné termíny vyhlášení prvních výzev pro projektové žádosti.

Dalším smyslem akce byl i důležitý apel na český výzkum. Česká republika, bohužel i kvůli své závislosti na strukturálních fondech, čerpá z přímo řízených programů velmi podprůměrně. Mezi ty právě patří i předchůdce Horizon Europe, aktuálně probíhající Horizont 2020. Český výzkum tak sám sebe šidí, neboť podle statistik je zřejmé, že pakliže se české týmy se svými projekty ucházejí o financování na evropské úrovni, jsou nadprůměrně úspěšné. Zde je nutné zdůraznit, že díky vysoké konkurenceschopnosti na celoevropské úrovni, pouze ty nejkvalitnější a nejsmělejší výzkumné a inovační projekty mohou být prostřednictvím rámcových programů financovány.

Zahájení HEU struktura

Český výzkum by se měl v dalším období výrazně přeorientovat na přímo řízené projekty EU. Nadcházející program nabízí příležitosti jak pro jednotlivce i celé týmy z neziskové sféry, tak pro podporu inovačního potenciálu firem. Evropský výzkumný prostor si nyní klade jako jeden z hlavních cílů zlepšit transfer znalostí od základního výzkumu až po uplatnění výsledků výzkumu na trhu – Horizon Europe může tomuto cíli posloužit jako vynikající nástroj.

Koronavirová krize mimo jiné katalyzovala nutnost mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Orgány EU si důležitost financování výzkumu dobře uvědomují a nabízejí opravdu štědrý balíček, ze kterého je možné čerpat. Nyní je řada na českém výzkumu, aby nepropásl šanci pevněji svou pozici v evropském výzkumném prostoru etablovat.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

redakčně upraveno