facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program Horizont Evropa byl zahájen

17. 4. 2021
Program Horizont Evropa byl zahájen

Vyšlo první letošní číslo magazínu Echo, v jehož úvodníku se šéfredaktor magazínu Vladimír Albrecht zamýšlí nad programem Horizont Evropa, na jehož podobu má nemalý vliv stále aktuální pandemie, ale také například klimatická změna.

V pořadí již 9. rámcový program Horizont Evropa (HE) byl zahájen! Nemělo však toto oznámení končit spíše otazníkem než vykřičníkem? Procházíme velmi složitým obdobím (pandemie covidu-19, brexit, klimatická změna nutící k radikálnímu obratu ke klimaticky neutrální Evropě atd.), což ovlivňuje původně zamýšlené priority, takže v dubnu, kdy vychází nové číslo Echa, místo plejády výzev k předkládání projektů, která byla typická pro začátek předchozích rámcových programů, jsou pro předkládání projektů otevřeny pouze dvě výzvy Evropské výzkumné rady a dvě výzvy z oblasti inovací.

Samotný rozpočet HE byl stanoven na 95,5 mld. €, k němuž dospěly orgány EU teprve 11. prosince 2020, tedy necelý měsíc před plánovaným zahájením tohoto programu. Jakkoli se třípilířová struktura HE už dva roky nemění a shoda je na prioritách v jednotlivých pilířích, detailní rozpočet HE Evropská komise dodnes neuveřejnila. Pracovní programy jednotlivých priorit struktury HE vycházejí ze Strategického plánu pro období 2021–2024, který byl přijat 15. března, a na internetu zatím kolují jen návrhy těchto pracovních programů (definitivní verze zpřístupní Komise až v dubnu či květnu).

HE rozpocet

Rozpočet program Horizont Evropa

Přes všechna tato zpoždění Technologické centrum AV ČR (oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum) uspořádalo ve dnech 8.–11. 3 on-line kampaň „Zapojte se do programu HE“, která měla velkou odezvu. Přitáhla pozornost více než 650 účastníků, kteří v diskusi s národními kontaktními pracovníky měli příležitost seznámit se s problematikou HE – viz článek N. Koníčkové. Aktuální číslo Echa nabízí čtenáři podrobnější vhled do dvou klastrů druhého pilíře HE. Jde o Klastr 4 – digitalizace, průmysl a vesmír a Klastr 6 – potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí. Z názvu obou klastrů je patrné, že jejich tematická portfolia budou velice široká, české týmy tedy budou mít velmi rozmanité příležitosti k zapojení do řešení projektů HE.

Rámcové programy byly vždy zaměřeny na řešení potřeb EU a strategický plán na tuto orientaci klade větší důraz, než tomu bylo v předchozích programech. Plán počítá s „živou a pulsující (vibrant)“ spoluprací evropských institucí, univerzit, výzkumných pracovišť, vědeckých uskupení, průmyslu a dalších subjektů, což vyjadřuje i zvolená terminologie v druhém pilíři HE zaměřeném na „globální výzvy“. „Klastr“ znamená, že formování struktur spolupráce má vést k efektivním a trvalejším vazbám mezi institucemi, než je jen spoluúčast na řešení jednoho projektu programu HE. Vyhodnocování efektivity těchto spoluprací bude jistě podrobeno řadě analýz. V tomto čísle magazínu Echo D. Frank informuje o nástroji EuroSciVoc, tj. Evropském vědeckém slovníku, který zakládá možnost oborové klasifikace projektů. Taxonomie vědních oblastí podle EuroSciVoc byla zpřístupněna v loňském roce. Kolega Frank ukazuje, jak se jeví oborová klasifikace velké části projektů H2020, na jejichž řešení se podílely české týmy. Pandemie koronaviru je ovšem dominantním tématem ve všech médiích. ECHO se pokusí v příštím čísle snížit svůj „informační deficit“ o této problematice, ve které se toho na evropské úrovni hodně děje. Zde alespoň upozorňuji na vznik inkubátoru HERA, který byl založen s cílem eliminovat hrozby z rychle vznikajících variant koronaviru. Činnost HERA bude podpořena 30 miliony € z programu H2020 a 120 miliony € z programu HE.

Program H2020 též financuje projekt nové sítě VACCELERATE. EU, které se účastní 26 institucí z 16 členských států EU a 5 zemí s programem H2020. ČR se této evropské iniciativy neúčastní (jako se ostatně neúčastnila už dříve zahájených projektů) a vzhledem k tomu, že jsme dodnes nepřispěli ani jediným eurem do loňské sbírky organizované Evropskou komisí na vývoj vakcíny (viz EURACTIVE. CZ z 9. 3.3021), pravděpodobně je ani nehodláme podporovat.

Upozorňuji též na nové webové stránky horizontevropa.cz, které přinášejí aktuální informace o programu HE. V sekci „kalendář“ jsou uvedeny jak akce pořádané Evropskou komisí k tomuto programu, tak ovšem i akce organizované Národním informačním centrem pro evropský výzkum.

 

Autor: Vladimír Albrecht

Příspěvek je upravenou verzí prvního letošního vydání magazínu Echo.