facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Hodnocení dopadů podpory a virtuální realita v české vědě

2. 6. 2022
TC AV ČR: Hodnocení dopadů podpory a virtuální realita v české vědě

Technologické centrum AV ČR přináší pravidelný souhrn zajímavostí ze svých nedávných aktivit. Přečtěte si o setkání neformální národní informační sítě pro rámcové programy EU NINET, ekonomických dopadech podpory VaV na firemní sektor, nebo o technicko historickém pátrání po osudech užitného vzoru.

jeshoots com LtNvQHdKkmw unsplash

Uspořádali jsme setkání sítě NINET

Po několika on-line setkáních v „době covidové“ se podařilo v polovině května uskutečnit prezenční setkání neformální skupiny NINET, která je národní informační sítí pro rámcové programy EU (National Information Network). Jde o sdružení regionálních kontaktních organizací (RKO), oborových kontaktních organizací (OKO) a národní kontaktní organizace (NKO), kterou je TC AV ČR. Na těchto pravidelných setkáních si kolegyně a kolegové výše zmíněných institucí vyměňují zkušenosti a dozvídají se o nových skutečnostech, pravidlech a dostávají relevantní informace o programech Horizont 2020 a Horizont Evropa. 

Z agendy programu, který tvořily dva kulaté stoly vybíráme několik témat: Dopady války na Ukrajině na výzkumnou politiku a rámcové programy, Zapojení třetích zemí do Horizontu Evropa (Spojené království, Švýcarsko a další), První ucelené statistiky k programu Horizont Evropa, Zjednodušené formy financování-lump sum projekty nebo Založení České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA). Některá témata byla zpracována v prezentacích, které jsou dostupné na webu HE zde.

Vzniká nová asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu

Vznik České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s., (CZARMA) je další důležité téma v oblasti vědy a výzkumu. Ve spolupráci zástupců vysokých škol a ústavů Akademie věd vzniká v těchto dnech nová výše jmenovaná asociace a Technologické centrum je u počáteční fáze vzniku tohoto profesního sdružení, čehož si velmi vážíme.

Členství v asociaci přinese jednotlivcům přístup k odborným znalostem a mnoha příležitostem k vytváření sítí, rozvoji dovedností, přístupu k know-how a dobrých praxí v oblasti podpory vědeckých pracovníků. V konečném důsledku by profese administrativní pracovník ve výzkumu měla zajistit špičkový servis pro excelentní vědu. Více v rozhovoru v ECHO (str. 18-22) a také na webu CZARMA.

Hodnotili jsme ekonomické dopady podpory VaV na firemní sektor

Technologické centrum AV ČR uspořádalo v květnu workshop v rámci projektu Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor podpořeném programem ÉTA Technologické agentury ČR. Na workshopu s názvem „Zkušenosti s aplikací kvantitativních metod pro hodnocení ekonomických dopadů VaV“ řešitelé představili a následně s účastníky diskutovali dosavadní poznatky o ekonomických dopadech podpory podnikového výzkumu zjištěných kontrafaktuálními ekonometrickými analýzami. Prezentace z workshopu je dostupná na webu STRAST.

Vydali jsme Technology Brief na téma virtuální a rozšířená realita v českém VaV

V Technologickém centru AV ČR jsme zpracovali technology brief, ve kterém se věnujeme technologii virtuální a rozšířené reality v českém výzkumu a vývoji. Podívali jsme se též na české prostředí ve srovnání s trendy v Evropě a ve světě. Poukázali jsme na centra znalostí, která se kolem této slibné technologie formují, a na různorodou skladbu oborů, v nichž je technologie využívána. Technology brief si přečtete na tomto odkazu v naší sekci Publikace.

Spolupořádali jsme konferenci s tématem bioekonomiky

V aule České zemědělské univerzity v Praze se na konferenci 17. května diskutovalo téma Bioekonomika ve světle výsledků klimatické konference COP26 Glasgow 2021. Setkání odborníků zabývajících se dopady klimatické změny a obnovitelnými zdroji energie zorganizovaly Česká zemědělská univerzita v Praze a Platforma pro bioekonomiku České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, které z ČZU připravuje několik akcí do roka. Konference byla nabita zajímavými příspěvky ve třech blocích a diskusních panelech a probíhala hybridní formou. Záznam celé konference je možné shlédnout na YouTube na tomto odkazu. Článek o průběhu konference si můžete přečíst na webu Živá univerzita.

Pomohli jsme sběrateli historických kalamářů nalézt původní užitný vzor – téměř detektivní příběh

V Technologickém centru AV ČR se zabýváme také problematikou ochrany duševního vlastnictví, v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network poskytujeme každoročně domácím firmám řadu bezplatných konzultací i přímou praktickou nápomoc, která se týká různých aspektů duševního a průmyslového vlastnictví. Většina případů se váže k ochraně nebo komerčnímu využívání nově vytvářených inovací, občas se vyskytnou i případy netradiční, nebo dokonce s prvky detektivního příběhu. Začtěte se v naší „success story“.

 TC logo aktuální

Zdroj: Technologické centrum AV ČR