facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Konference k synergiím a nové číslo časopisu ECHO

14. 7. 2022
TC AV ČR: Konference k synergiím a nové číslo časopisu ECHO

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra AV ČR připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o předsednické konferenci „Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě“, české účasti ve výzvách společně financovaného partnerství M-ERA či o novém průvodci Evropské komise k synergiím.

Conference synergies

Foto: Zdeněk Novák, Zdroj: SYNERGIES 2022

Národní kontakty pro tyto programy přináší aktuální informace o zveřejnění průvodce k synergiím, hodnoticí studie pilotní fáze Evropské rady pro inovace či šablony pro reportování projektů Horizont Evropa. Vítanou novinkou je i indexování Open Research Europe v databázi Scopus.

Dále nepřehlédněte informace o vydání nového čísla ECHO či nově zveřejněném e-learningovém videu k tématice MSCA. Je nám ctí informovat o úspěších českých subjektů v ERC grantech, v soutěži Nového evropského Bauhausu, v EIT pro oblast zdraví či partnerství M-ERA. V neposlední řadě přinášíme informace o otevřených výzvách i akcích k tématu Horizont Evropa a upozorňujeme například na konferenci organizovanou v září v Brně pod záštitou českého předsednictví v Radě EU k tématu kyberbezpečnostního výzkumu.

Kompletní znění červencového Zpravodaje Horizont Evropa naleznete zde. Zájemci se mohou k odběru Zpravodaje přihlásit také na stránce: horizontevropa.cz.

Předsednická konference k synergiím a nový průvodce EK

Ve dnech 7. a 8. července proběhla v Kongresovém centru Praha konference „Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě". Jednalo se o vůbec první událost výzkumné agendy předsednictví ČR v Radě EU organizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce. Cílem konference bylo kromě jiného prezentovat a podpořit takzvanou Pražskou deklaraci o synergiích. Významným milníkem k tématu synergií bylo zveřejnění dlouho očekávaného průvodce EK k synergiím mezi programem Horizont Evropa a Evropským fondem pro regionální rozvoj, který byl na konferenci představen. Více na stránkách Horizont Evropa.

Přispějte k hodnocení rámcových programů - výzva EK ke sdílení zkušeností

V rámci závěrečného hodnocení programu Horizont 2020 a průběžného hodnocení programu Horizont Evropa žádá Evropská komise o zpětnou vazbu a sdílení zkušeností, které budu sloužit jako podklad pro vypracování závěrečné a průběžné zprávy pro hodnocení daných programů. Zpětnou vazbu lze odevzdat do 29. července 2022. Veřejné konzultace k návrhům zpráv jsou plánovány na 4. čtvrtletí 2022, zveřejnění konečných verzí je plánováno na 2023/2024. Více na stránkách Horizont Evropa.

Vyšlo další číslo časopisu ECHO

Vyšlo další dvojčíslí časopisu ECHO, které vydává Technologické centrum. Aktuální vydání se zabývá českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Můžete si v něm přečíst také rozhovor s Pavlem Plevkou, dvojnásobným držitelem ERC grantu, či se podívat na vývoj účasti veřejných vysokých škol v 7. rámcovém programu a v programu H2020. Více na stránkách Horizont Evropa.

Česká účast ve výzvách společně financovaného partnerství M-ERA

V první polovině každého roku sledujeme zvýšený zájem o výzvy společně financovaného partnerství M-ERA zaměřeného na výzkum a využití pokročilých materiálů. M-ERA patří mezi konsorcia vzniklá v rámci schématu ERA-NET Cofund, která sdružují národní poskytovatele podpory VaVaI a vyhlašují pravidelné mezinárodní výzvy v různých oblastech výzkumu. Výzvy M-ERA se opakovaně těší velkému zájmu žadatelů z České republiky. Ve výzvě roku 2021, jejíž výsledky byly zveřejněny v březnu, jsou čeští žadatelé účastníky 9 projektů z celkového počtu 70 financovaných. I výzvy roku 2022, která měla uzávěrku v červnu, se účastní celkem 41 českých žadatelů v celkem 289 podaných projektových návrzích. O české účasti ve výzvách M-ERA v letech 2018-2021 píšeme podrobněji v právě vyšlém čísle časopisu ECHO 2022/3-4.

 

TC logo aktuální

Zdroj: Technologické centrum AV ČR