facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: On-line vzdělávání a vesmírné technologie

4. 5. 2022
TC AV ČR: On-line vzdělávání a vesmírné technologie

Technologické centrum AV ČR přináší další souhrn zajímavostí ze svých nedávných aktivit. Tentokrát si můžete přečíst o analýze výzkumné spolupráce Česka s Izraelem nebo zjistit, jak se zapojit do stavby největšího dalekohledu na světě.

priscilla du preez OEdkPaxYMXU unsplashJak se mohou české firmy zapojit do stavby největšího dalekohledu světa?

Základní kámen Extrémně velkého vědeckého dalekohledu (Extremely Large Telescope – ELT), který se staví v centrální části chilské pouště Atacama, byl položen v květnu 2017, s uvedením do provozu se počítá koncem roku 2027. Od ELT se očekávají velké objevy ve většině odvětví astronomie, především při hledání exoplanet a protoplanetárních systémů. Jeho prostřednictvím se budou zkoumat povahy a rozložení temné hmoty a temné energie nebo přispěje k objevům formování a evoluce největších struktur vesmíru. Zástupci Evropské jižní observatoře (ESO, European Southern Observatory) a zástupci průmyslových podniků a výzkumných institucí se sešli začátkem dubna 2022 v Ženevě, kde proběhl „ELT Instruments Day“. Vedoucí projektů týmů ESO zde představili aktuální informace o stavu příprav jednotlivých přístrojů ELT a informovali o možnostech účasti na veřejných zakázkách pro další výstavbu. Zástupce TC AV ČR vystupuje jako kontaktní bod pro spolupráci ESO s českým průmyslem (tzv. Industry Liaison Officer – ILO). Jeho prostřednictvím se mohou české firmy dozvědět o možnosti spolupráce na dodávkách či subdodávkách pro ESO. Firmy mohou i aktivně samy sledovat seznam veřejných zakázek ESO v hodnotě nad 150 000 EUR – viz ZDE.

Jsme nadále členy sítě ESA Space Solutions

Česká republika je od roku 2008 členem Evropské kosmické agentury (ESA), která sdružuje celkem již 22 zemí. ESA plní řadu úkolů v oblasti kosmického výzkumu a podpory technologií v průmyslové oblasti. TC AV ČR spolupracuje s ESA již od roku 2015, kdy začalo realizovat projekt technologického transferu kosmických aplikací do pozemního užití – ESA Technology Broker a má v této roli již řadu úspěšných transferů. Je také jediným ESA Tech. Brokerem v České republice. Navazující čtyřletý projekt (2021-2025) nabízí navíc možnost tzv. Spark Funding, což je financování demonstračních projektů s cílem úspěšné realizace pilotního technologického transferu. Na konferenci v Aténách konané začátkem dubna t.r. si mohli zástupci sítě ESA Technology Broker vyměnit zkušenosti, sdílet dobré praxe a diskutovat o trendech a o dalším směřováním sítě. Do roku 2025 chtějí členské země využít potenciál vesmírných technologií, který se již nyní rapidně promítá do celkové digitalizace ekonomiky a společnosti (5G/6G sítí, kybernetické bezpečnosti, optické komunikace apod.). Těmto novým oblastem a posílení komercionalizace v evropském vesmírném sektoru bude síť ESA Space Solutions v následujících letech věnovat zvýšenou pozornost. Více o službě ESA Technology Brokera se ptejte v TC AV ČR.

Jarní série kampaně „Jak na Horizont Evropa“ a online vzdělávání

Každoročně připravujeme sérii workshopů „Jak na Horizont Evropa“ formou tematických modulů. Od začátku roku 2022 bylo proškoleno v rámci interaktivních workshopů více než 200 zástupců veřejných i soukromých organizací se zájmem o začlenění se do programu Horizont Evropa. Přestože dlouhodobě využíváme on-line výukovou platformu, poptávka po jarních workshopech výrazně převýšila kapacitu akcí. Předpokládáme však opakování série modulů na podzim (a další pravidelné opakování série dvakrát do roka).

Klademe stále větší důraz také na online vzdělávání a rozšiřujeme nabídku krátkých výukových videí. Nově jsme připravili e-learningové video k tématu Hop on; na toto téma byl vydán i leták a nabízíme zajímavý rozhovor v posledním čísle magazínu ECHO.

O grantech Evropské výzkumné rady (ERC) a podpoře žadatelů v TC vznikl rozhovor pro ČRo Plus. Uslyšíte o zajímavých projektech českých vědců v pořadu Zaostřeno.

Krátce o Analýze tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko – Izrael

Oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR připravilo v březnu 2022 studii, která komplexním způsobem mapuje současnou úroveň spolupráce mezi ČR a Izraelem na poli výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Na základě tematických priorit obou zemí v oblasti VaVaI, odvětvové struktury přímých zahraničních investic či zahraničního obchodu mezi ČR a Izraelem nastiňuje analýza také předpoklady pro další rozvoj této spolupráce.

Za perspektivní obory pro výzkumnou spolupráci jsou považovány lékařské vědy, počítačové a informační vědy, fyzikální vědy, vědy o Zemi a životním prostředí, materiálové inženýrství, biologické vědy a některé oblasti sociálních věd. Významně se rozvíjela výzkumná spolupráce díky zapojení do programu H2020 také v oblasti dopravy, informačních a komunikačních technologií, zdravotní problematiky a bezpečnosti.

Z ekonomického hlediska se pro budoucí spolupráci jako perspektivní oblasti ukazují elektrotechnika, energetika, lékařské přístroje, farmakologie, organická čistá chemie, chemické inženýrství a materiály, dopravní prostředky a zařízení, strojírenství a informační a komunikační činnosti.

V oblasti VaVaI bylo v návaznosti na výsledky dílčích analýz a tematické priority obou zemí navrženo pět oblastí vhodných pro rozvoj bilaterální výzkumné spolupráce mezi ČR a Izraelem:

  • Udržitelnost a ochrana životního prostředí (včetně snižování negativních vlivů dopravy či výzkumu problematiky inteligentních sídel),
  • Zdraví a medicína (zejména klinická medicína),
  • Digitální a informační technologie,
  • Technologie za hranicemi současného poznání (zvláště v oborech, kde je v ČR realizován v mezinárodním měřítku špičkový výzkum – v počítačových a informačních vědách, fyzikálních vědách a astronomii či v klinické medicíně),
  • Pokročilé materiály a technologie pro průmyslové aplikace (v oblastech technických věd – elektrotechnickém, strojním, materiálovém či chemickém inženýrství).

Studie je výsledkem komplexní analýzy zpracované TC v projektu STRATIN+ (Strategická inteligence pro výzkum a inovace) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně v jeho části „Analytická podpora programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II (LU)“. Úřadem bude využita jako podklad k cílenému rozvoji bilaterální spolupráce mezi ČR a Izraelem, realizované v rámci uvedeného programu, resp. jeho podprogramu INTER-ACTION počínaje rokem 2022.

TC logo aktuální 

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR