facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Rámcové programy a evropský Bauhaus

19. 5. 2022
TC AV ČR: Rámcové programy a evropský Bauhaus

Technologické centrum AV ČR přináší další souhrn zajímavostí ze svých nedávných aktivit. Přečtěte si měsíční přehled novinek z rámcového programu Horizontu Evropa nebo o iniciativě Nový evropský Bauhaus. Podívejte se také na nová e-learningová videa, která přiblíží program Horizont Evropa.

stock laptop

Měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra AV ČR připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Národní kontakty pro tyto programy Vám přináší přehled podpory Ukrajině (včetně volných pracovních míst v ERC týmech) a kroků Komise vůči Rusku v oblasti výzkumu, dále výzvu pro studenty stát se pozorovatelem procesu hodnocení projektů Horizontu Evropa či návrh na vytvoření dvou nových programů Evropské rady pro inovace (EIC Trailblazer a EIC Pioneer).

Nepřehlédněte informace o výsledcích vybraných výzev programu Horizont Evropa z roku 2021 (včetně úspěchů českých subjektů) a o počtu podaných návrhů projektů do různých výzev roku 2022. Dále si nenechte ujít informace o partnerských burzách a změnách v pracovním programu pro výzvu roku 2022 týkající se především oblasti misí a využití lump sum formy financování. V neposlední řadě přinášíme informace o výzvách i akcích k tématu Horizont Evropa.

Kompletní znění květnového Zpravodaje Horizont Evropa naleznete zde.

Zájemci se mohou k odběru Zpravodaje přihlásit také na stránce: horizontevropa.cz.

Rozcestník k iniciativě Nový evropský Bauhaus

Na národním informačním portále pro Horizont Evropa byl zřízen přehledný rozcestník k nové evropské iniciativě New European Bauhaus. Nový evropský Bauhaus je interdisciplinární a kreativní iniciativa zahájená Evropskou komisí v roce 2021. Hlavním krédem iniciativy je krása, udržitelnost, sounáležitost. Tato široce pojatá koncepce má vést k systematické změně v chápání životního stylu. Chce propojovat svět architektury, designu a umění se světem vědy, vzdělávání a inovací.

Zároveň chce zajistit, aby udržitelnost a styl nebyly výsadou několika málo lidí, ale byly cenově dostupné a přístupné pro mnohé. Při vytváření veřejného prostoru i soukromého bydlení mají být zohledněny environmentální ohledy (využívání materiálů), kulturní hledisko (estetika) a sociální cítění (inkluze). Nový evropský Bauhaus by měl být časem relevantní pro všechny regiony a území. Výzvy pro iniciativu Bauhaus jsou otevřené především v programu Horizont Evropa, ale také v programu pro životní prostředí a klima LIFE, nebo v Evropském fondu pro regionální rozvoj. Český rozcestník přináší novinky z dění kolem Nového evropského Bauhausu a odkazuje na relevantní česká pracoviště, která se o agendu evropského Bauhausu starají: Technologické centrum AV ČR, Ministerstvo kultury, Kreativní Evropa.

Nová e-learningová videa k Horizontu Evropa

Připravili jsme pro Vás dvě nová výuková videa týkající se práce s Portálem FTO a vyhledávání partnerů do konsorcií. Tato i další videa můžete najít v sekci e-learning na národním informačním portále pro Horizont Evropa nebo na YouTube kanálu TC. Aktuálně pro Vás připravujeme další videa věnující se problematice projektů Marie Skłodowska-Curie.

Informace o zapojení subjektů do rámcových programů

V sekci národního informačního portálu pro Horizont Evropa věnované hodnocení rámcových programů můžete sledovat další minianalýzy mapující tentokráte například aktivitu států EU či účast institucí z ČR v programu Horizont Evropa. V databázi EK, která se týká financovaných projektů z programu Horizont Evropa (HE), bylo k 15. 3. 2022 evidováno 84 institucí z ČR (75 z nich jako přímí příjemci finančních prostředků z rozpočtu HE), které se účastní 117 projektů programu HE (113 jako přímí příjemci). Celková podpora z rozpočtu programu HE pro české instituce činí 52,6 mil. €.

Další nově zveřejněné analýzy ukazují poměr finanční podpory z rozpočtu programu H2020 k finanční podpoře ze 7. RP a porovnání reakcí jednotlivých států EU na výzvy vyhlašované v průběhu předchozích RP.

 TC_logo_aktuální.jpg

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR