facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Technologie v době krize a virtuální realita do středních škol

3. 8. 2022
TC AV ČR: Technologie v době krize a virtuální realita do středních škol

Technologické centrum AV ČR připravilo další přehled svých současných aktivit. Přečtěte si například o konferenci zaměřené na rozvoj technologií v době pandemie nebo vzdělávacím projektu, který se soustředí na vývoj a řízení dronů a programování virtuální reality pro střední školy.

Karlsruhe 2022

Foto: Karlsruhe Institute of Technology

Čtyři technologie v podmínkách krize covid-19 a po ní

Pojem Technology Assessment – TA je v odborných kruzích již zažitý a překládáme ho jako posuzování dopadů technologií na společnost. Oblastí TA se Technologické centrum zabývá již řadu let a spolupořádá na toto téma mezinárodní konference. Globální krize způsobená pandemií covid-19 urychlila digitalizaci v mnoha zemích a oblastech života. Posunula také několikrát konání 5. konference TA, která se nyní uskutečnila v německém Karlsruhe.

TC AV ČR zorganizovalo v programu prvního dne konference samostatnou sekci, která vycházela z výstupů národního projektu Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní podpořeného Technologickou agenturou ČR z Programu ÉTA. Projekt, který jsme pro sebe nazvali 4TECH, zkoumal metodami TA čtyři technologie – digitalizaci, aditivní výrobu, telemedicínudistanční vzdělávání, které dostaly v době pandemie impuls k dalšímu rozvoji.

Otázkou zůstává, zda osvojení si vybraných technologií bude trvalé, jaké budou socioekonomické dopady na společnost, kvalitu života lidí apod. Více o projektu a konferenci zde.

Řízení dronů a programování virtuální reality bude vzdělávací obor na středních školách

Od ledna 2021 je TC AV ČR členem konsorcia mezinárodního vzdělávacího projektu DigiS (Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies). Jeho cílem je podpořit vzdělávání v oblasti vývoje a řízení dronů a programování virtuální reality, se zohledněním potřeb trhu práce. Na projektu se podílí 11 organizací z ČR, Slovenska, Rakouska, Lotyšska a Španělska.

Letos v červnu se setkali v Praze poprvé zástupci českých a zahraničních studentů a jejich učitelů.

Nanotechnologie propojí nováčky s top inovátory

V oblastech NMP – nanotechnologií, pokročilých materiálů a nových výrobních postupů – usilujeme o propojení talentovaných nováčků s top inovátory. Cílem projektu FIT-4-NMP je zvýšit účast nováčků z řad talentovaných malých a středních podniků z oblasti NMP v projektech programu Horizont Evropa. TC je součástí konsorcia tvořeného deseti partnery, především ze zemí s nízkou účastí (v H2020) v oblasti NMP, kteří mají zároveň dlouholeté zkušenosti s podporou firem jak ve výzkumných projektech, tak v transferu technologií a tvorbě podkladů pro formování národních politik (2x Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Česká republika, Holandsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina).

Do projektu jsme již hodně přispěli (studií a dvěma metodikami) a jsme velkými optimisty co se týká navázání spolupráce nováčků a top inovátorů. Koncem roku 2022 bude TC AV ČR organizovat v Praze „Technology Transfer Training“, kde se tyto dvě skupiny setkají.

TC AV ČR představuje svůj Plán rovných příležitostí vypracovaný na roky 2022–2024

Plán vznikl na základě nového požadavku Evropské unie pro účastníky projektů programu Horizont Evropa. V roce 2021 proběhl v TC genderový audit formou dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 65 zaměstnankyň a zaměstnanců a na jehož základě byl vypracovaný samotný Plán.

Ten v první řadě představuje systém fungování Technologického centra, včetně kapitoly nazvané Kodex práce v Technologickém centru AV ČR, který dále osvětluje principy odměňování v TC, nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň a principy pro vyvážený pracovní a osobní život.

Poslední kapitola je souhrnem implementačních řešení, mezi které se řadí například Manuál pro nově příchozí, formulář pro odchozí na mateřské/rodičovské dovolené nebo teambuilding na úrovni oddělení i celého TC.

Podpora při přípravě dvou úspěšných MSCA COFUND

Ve velké konkurenci výzev Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND (116 žádostí z celé Evropy) uspělo Středočeské inovační centrum (SIC) a Fyzikální ústav AV ČR (FZU). Řadí se tak mezi 26 vybraných projektů, které financování dostanou. Oba úspěšné české projekty, MERIT (SIC) i P4F (FZU), se zaměří na postdoktorandy. Jejich cílem je díky individuálnímu přístupu a širokému spektru možností kariérního rozvoje přilákat do České republiky v souhrnu až 90 špičkových výzkumných pracovníků ze zahraničí.

„Motivací to za tu dobu nevzdat pro mě byla hlavně dlouholetá podpora spolupracujících výzkumných organizací,“ říká Martina Vycudilíková ze SIC. Těší nás jak úspěch těchto institucí, tak také velké poděkování za pomoc při práci na žádostech, které se nám ze strany žadatelů dostalo.

O dlouhé cestě plné „výzev“, kterou obě instituce prošly k získání grantu, si přečtěte na webu Horizontu Evropa.

 

TC logo aktuální

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Foto: Karlsruhe Institute of Technology