facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Fyzikální ústav AV ČR získal podporu v programu MSCA COFUND

17. 7. 2022
Fyzikální ústav AV ČR získal podporu v programu MSCA COFUND

Evropská komise udělila Fyzikálnímu ústavu AV ČR prestižní grant Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND. Více než 146 milionů korun tak zamíří na realizaci 60 dvouletých postdoktorandských stáží.

V mezinárodní soutěži 116 žadatelů uspělo v kategorii postdoktorandských programů pouze třináct evropských institucí, mezi nimi i dvě české. Kromě Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU) také Středočeské inovační centrum s projektem MERIT, na kterém se Fyzikální ústav AV ČR rovněž částečně podílí.

Projekt, s nímž největší z pracovišť Akademie věd ČR uspělo, nese název Physics for Future Fellowship Programme (P4F) a tvoří jedinečnou vzdělávací platformu 71 spolupracujících subjektů, do níž jsou zapojeny mezinárodní akademické a neakademické instituce, jako např. Univerzita v Oxfordu, Univerzita v Oslu, CERN nebo spin-off Turínské univerzity DE. TEC.TOR. Na pětiletém projektu se s Fyzikálním ústavem AV ČR podílí také 19 partnerů ze soukromé sféry, mezi něž patří nakladatelství Springer, časopis Nature a společnost Zentiva.

„Udělení grantu nám umožní zapojit excelentní mladé vědce z celého světa do našich výzkumných skupin i do spolupráce s průmyslovou sférou. Cílem projektu je připravit všestranně vzdělanou generaci fyziků, která bude schopna dobře reagovat na rychle se měnící potřeby společnosti,“ vysvětluje Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR . Průmysl založený na fyzice totiž zaměstnává více než 12 procent všech evropských pracovníků.

Od astrofyziky po spintroniku

Postdoktorandský program umožní kandidátům navrhnout vlastní interdisciplinární výzkumný projekt a s ním se ucházet o jeho realizaci ve FZU. Výběr stipendistů bude prováděn v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení, kdy kvalitu předložených projektů bude posuzovat mezinárodní panel. Fyzikální ústav AV ČR má díky širokému spektru vědeckých oborů, od astrofyziky po spintroniku, možnost nabídnout excelentním uchazečům špičkové školitele na mezinárodní úrovni.

„Hodnocení Evropské komise vyzdvihlo nejen kvalitu připraveného programu, ale i inovativní způsob, kterým chce FZU připravit stipendisty pro rozvoj jejich budoucí kariéry,“ dodává Ilona Skordis Gottwaldová, vedoucí Grantové kanceláře FZU.

V rámci výzvy Marie Skłodowska-Curie Actions podpoří Evropská komise realizaci 13 studijních programů určených pro doktorandy13 programů pro postdoktorandy.

 

Zdroj: Akademie věd ČR