facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologické centrum AV ČR pomáhá zájemcům o ERC granty

20. 3. 2022
Technologické centrum AV ČR pomáhá zájemcům o ERC granty

Koncem tohoto týdne Evropská komise oznámila výsledky aktuální výzvy o ERC Consolidator granty. Letos do Česka putuje jediný tento grant, a to k Pavlu Plevkovi z CEITEC MU. Technologické centrum se připojuje s gratulací tomuto talentovanému výzkumníkovi a také vysvětluje, jak dokáže zájemcům o ERC granty pomoci při jejich cestě k zisku nejprestižnějšího grantu v Evropě.

V polovině prosince 2021 Technologické centrum AV ČR (TC) organizovalo ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC cvičné pohovory pro uchazeče o ERC Consolidator granty, kteří postoupili s žádostí do druhého kola. Na cvičný pohovor se přihlásilo pět vědců a jedna vědkyně. Pavlu Plevkovi, který byl jedním z účastníků na prosincovém cvičném pohovoru, moc gratulujeme.

Úspěch Pavla Plevky je i motivací pro naši další aktivní podporu českých žadatelů o granty ERC, kterou TC přes deset let organizuje ve spolupráci se Zdeňkem Strakošem z Univerzity Karlovy. Společně také budujeme ucelený systém této podpory na národní úrovni. Pavel Plevka byl jeden z prvních, kdo před léty poskytl svůj návrh projektu k využití na workshopech pro žadatele o granty ERC. Účastnil se také celé řady našich akcí (ať už workshopů na psaní projektů nebo cvičných pohovorů), a to v roli účastníka, ale i experta. K této spolupráci dodává: „Když jsem připravoval moji první žádost o ERC grant, tak mi svůj projekt poskytla profesorka Jana Roithová, což pro mne byla velká inspirace a pomoc. Proto jsem se rozhodl dát moji grantovou žádost k dispozici pro účastníky workshopu a doufám, že byla podobně užitečná. Za podporu Technologického centra AV ČR žadatelům o ERC granty, kterou dlouhodobě organizuje s panem profesorem Zdeňkem Strakošem, jsem velmi vděčný. Workshopy i cvičné prezentace mají řadu pozitivních efektů. Přimějí žadatele, aby na projektu nebo prezentaci začali pracovat včas. Kritiku pracovních verzí grantových žádostí i prezentací není sice moc příjemné poslouchat, protože následné úpravy vyžadují spoustu práce, ale je to jistá cesta jak projekt vylepšit a zvýšit tak šance na získání grantu. A v neposlední řadě je kritické čtení cizích projektů zajímavou prací i způsobem, jak se naučit psát vlastní granty lépe.“

„Počet zájemců o naše školení a speciální workshopy stále roste. Zatímco v roce 2018 jej absolvovala zhruba dvacítka vědců a vědkyň, v roce 2020 to byl více než dvojnásobek. I proto vznikla na základě společné iniciativy Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v roce 2021 Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Tvoří ji osm členů - řešitelů i hodnotitelů ERC grantů, z oborů přírodních, společenských a technických věd - pod vedením koordinátora prof. Zdeňka Strakoše. Její činnost v rámci workshopů doplňuje celá řada dalších expertů, kteří s ERC mají zkušenost. Velmi si této odborné spolupráce vážíme, neboť posouvá pomoc uchazečům o ERC granty zase o úroveň výš,“ říkají k významu Expertní skupiny Petra Fedorová a Zuzana Šimek, národní kontakty pro granty ERC a akce Marie Skłodowska-Curie v TC.

„Systém národní podpory, který jsme vytvořili, je unikátní (...). Vyrostl zezdola bez jakéhokoli institucionálního zadání z naší dávné společné iniciativy s Petrou Fedorovou a s podporou TC a Univerzity Karlovy. Stojí na dobrovolné práci velké většiny českých ERC hodnotitelů a dřívějších žadatelů pro nové žadatele, což vytváří výjimečné společenství pomoci, podpory a sdílení. NCP pro ERC v TC zajišťují s obrovským nasazením veškerou infrastrukturu a organizační podporu, bez které by konání jednotlivých akcí nebylo myslitelné (včetně pomoci s technickou případně právní stránkou podávaných žádostí). Expertní skupina má na starosti vlastní odbornou stránku akcí,“ dodává Zdeněk Strakoš, koordinátor Expertní skupiny.

Věříme, že úspěšnost v získávání grantů ERC, které jsou v Evropě i mimo ni vnímány jako měřítko kvality výzkumu v jednotlivých zemích a jsou známkou postavení jednotlivých vědeckých institucí v mezinárodním srovnání, bude v České republice za přispění TC a Expertní skupiny dále narůstat. Zároveň ale musí být zajištěna dlouhodobá práce s potenciálními žadateli na jednotlivých institucích tak, aby na ni práce TC a Expertní skupiny mohla účinně navázat a aby se na naše workshopy hlásili jen žadatelé, kteří budou na podání kvalitního ERC projektu připraveni. Na jaře roku 2020 připravil „ERC tým“ (Petra Fedorová a Zuzana Čapková, TC AV ČR; Zdeněk Strakoš, Univerzita Karlova) Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni.

Více informací k výsledkům výzvy naleznete na stránkách ERC, které obsahují jak přehledpříklady podpořených projektů, tak statistiku k výzvě. Průměrná úspěšnost v této výzvě činila 12%.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

redakčně upraveno