facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy 2022 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

16. 9. 2022
Výsledky výzvy 2022 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Ve výzvě pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost HORIZON-CL2-2022, která byla v pořadí druhou výzvou během programu Horizont Evropa a měla uzávěrku 20. dubna 2022, bylo předloženo celkem 745 projektů a z nich 84 vybráno k financování. Podívejte se také na přehled počtů projektů v jednotlivých oblastech výzkumu.

V destinaci zaměřené na výzkum demokracie bylo hodnoceno celkem 236 návrhů projektů. K financování bylo vybráno 28 projektů. České instituce se zapojily do 37 návrhů, v sedmi z nich uspěly a v dalších dvou jsou na seznamu čekajícím na eventuální dodatečné financování (reserve list). V této destinaci se na hodnocení projektů podílela jedna česká hodnotitelka. Pro zajímavost: v destinaci demokracie bylo otevřeno celkem devět témat a české instituce byly součástí návrhů podaných do osmi z nich. Nezúčastnily se pouze jednoho z otevřených témat, a tím bylo téma Politika a vliv online sociálních sítí a nových médií (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07).

V destinaci zaměřené na kulturní dědictví bylo hodnoceno celkem 321 návrhů projektů. K financování bylo vybráno 27 projektů. České instituce se zapojily do 28 návrhůve dvou uspěly. V této destinaci se na hodnocení projektů podíleli dva čeští hodnotitelé. Pro zajímavost: v destinaci kulturního dědictví bylo otevřeno celkem deset témat a české instituce byly součástí návrhů podaných do osmi z nich. Čeští vědci se nezúčastnili jen dvou z otevřených témat, a tím byla témata Ochrana ohrožených jazyků v Evropě (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01) a Hledání udržitelného evropského hudebního ekosystému (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05).

V destinaci zaměřené na výzkum společenské a ekonomické transformace bylo hodnoceno 166 návrhů. K financování bylo vybráno 30 projektů. České instituce se zapojily do dvaceti návrhůve třech z nich uspěly. Jeden další návrh s českou účastí je na seznamu čekajícím na eventuální dodatečné financování. V této destinaci se na hodnocení projektů podílela jedna česká hodnotitelka a jeden český hodnotitel. A v kterých tématech česká účast chyběla? Čeští vědci se zúčastnili všech otevřených témat, kromě tématu Sociálně-ekonomické dopady stárnutí společnosti (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10).

Do konce roku uzavře Evropská komise s novými konsorcii dohodu (Grant agreement), poté ji uzavřou členové každého konsorcia mezi sebou (Consortium agreement) a projekty budou moci zahájit činnost (nejspíše tedy od nového roku 2023). Přehled uzavřených projektů bude následně zveřejněn na FTO portálu u jednotlivých témat.

Pro srovnání zde najdete výsledky výzvy z roku 2021.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR