facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšlo nové číslo časopisu ECHO

13. 4. 2022
Vyšlo nové číslo časopisu ECHO

Časopis ECHO Technologického centra AV ČR se dočkal prvního dvojčísla v roce 2022. Obsahuje mimo jiné příspěvky související s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, kde je jednou z priorit téma rozvoje ERA v oblasti velkých výzkumných infrastruktur.

Příkladem kvalitativní české výzkumné infrastruktury je Centrum excelence BIOCEV, které je po několika letech své existence špičkovou institucí nejen v kontextu české, ale nepochybně i evropské vědy v oblasti biomedicíny a biotechnologií. To dokazuje řada unikátních projektů spojených zejména s výzkumem rakoviny. Dokladem toho je mladá výzkumnice Kateřina Rohlenová, která má možnost díky grantu ERC, financovaného z rozpočtu programu Horizont Evropa, pokračovat ve studiu chování buněk nádorových cév a časopisu poskytla rozhovor.

Výzkumné aktivity spojené s rámcovými programy, které jsou založeny na mezinárodní spolupráci, mají výrazný a pozitivní vliv na kvalitu sledovaných vědeckých výstupů. To potvrzuje stručná analýza publikací nejcitovanějších českých vědců kolegů Vaněčka a Franka.

Jedním z nástrojů, jehož cílem je motivovat méně výkonné země ve výzkumu a inovacích k většímu zapojení do evropských výzkumných projektů, je nástroj Hop on Facility. Anna Panagopoulou, ředitelka Evropského výzkumného prostoru a inovací na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise, vysvětluje, proč je pro Widening země důležité tento nástroj využít.

Projektový a vědecký management tvoří jeden ze základů úspěšné výzkumné instituce, a je tedy dobře, že v ČR vzniká spolek na podporu a sdílení zkušeností z administrace vědeckých projektů CZARMA, který by měl zajišťovat kvalitní servis pro excelentní vědu v ČR.

Značná část obsahu tohoto vydání je věnována tzv. horizontálním oblastem (financování, otevřená věda, gender či etika), které tvoří nedílnou součást agendy při řešení projektů.

Časopis najdete ke stažení zde.

V novém ročníku získal časopis novou grafickou podobu a Technologické centrum AV ČR tak žádá o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém můžete sdílet své názory na nový vzhled i samotný obsah.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR