facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu: Průmyslové korporace

14. 9. 2023
Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu: Průmyslové korporace

Rámcové programy Evropské unie pro výzkum a inovace ve světovém kontextu nepatří mezi úplně největší hráče. Největší průmyslové korporace mají výdaje na výzkum a vývoj mnohem vyšší. Příspěvek Technologického centra Praha představí průmyslové korporace, které se umístily v žebříčku, s nejvyššími čistými tržbami v roce 2021.

stock Europe flag3

Účastníci výzev programu Horizont Evropa, jimž končila lhůta pro podání projektových návrhů v roce 2021, vykázali k 26. dubnu 2023 souhrnný čistý příspěvek EU 9,12 mld. €. Pro srovnání: 13 korporací uvedených v EU Industrial R&D Investment Scoreboard pro rok 2022 mělo v roce 2021 výdaje na výzkum a vývoj vyšší než uváděných 9 mld. €.

Mezi těmito korporacemi dominují ty, jež sídlí v USA – byly zastoupeny devětkrát (např. Alphabet, META, Microsoft, Apple, Intel). Po jedné pak z Číny (Huawei), Korejské republiky (Samsung Electronics), Německa (Volkswagen) a Švýcarska (Roche).

HE kontext korporace 2021

Dalších 25 korporací mělo v roce 2021 roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než 5 mld. €, tzn. vyšší, než roční výdaje ČR na výzkum a vývoj v roce 2021. 8 z nich bylo z USA (např. General Motors, Ford Motor, Oracle, Abbvie, Cisco, IBM), rovněž 8 z EU (v tom 6 z Německa – např. Mercedes-Benz, BMW, Robert Bosch, Bayer, SAP, Siemens), 3 z Japonska (Toyota Motor, Honda, NTT) a 3  z Číny (Alibaba, Tencent, China State Construction Engineering).

Dalších 161 korporací mělo roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než 1 mld. €. 62 z nich bylo z USA (např. Gilead, NVIDIA, Amgen, Raytheon, Tesla, Adobe), 31 z Číny (např. Baidu, Xiaomi, SAIC Motor) a 30 z EU (v tom 8 z Německa – např. Boehringer Sohn, Continental, Merck DE, BASF – a 7  z Francie – např. Renault, Valeo, Schneider, Thales, L‘Oréal).

Uváděné americké korporace se zaměřují zejména na IT (software i hardware), farmaceutický průmysl a biotechnologie; německé a francouzské korporace působí převážně ve strojírenství.

Průmyslové korporace s nejvyššími čistými tržbami v roce 2021

Nejvyššími čistými tržbami v roce 2021 jsou míněny tržby očištěné od DPH a od transakcí mezi dceřinými společnostmi v rámci korporace. Osm uvedených korporací mělo roční tržby vyšší, než souhrn statků a služeb, které se v roce 2021 vyprodukovaly na území České republiky. Čtyři z těchto průmyslových korporací – Apple, Volkswagen, Toyota Motor, China State Construction Engineering – měly roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než celá Česká republika. To znamená, že jejich výdaje na výzkum a vývoj v roce 2021 přesahovaly 5 mld. € (v přiložené tabulce označeny světle oranžově), přičemž v případě Applu a Volkswagenu přesahovaly 9,1 mld. €, což je částka čistého příspěvku EU, který je nárokován účastníky výzev programu Horizont Evropa s termínem pro podávání návrhů v roce 2021 (v přiložené tabulce označeny tmavě oranžově).

Budeme-li pracovat s průmyslovými korporacemi, jejichž roční čisté tržby přesahují 100 mld. € a jsou nižší než 240 mld. € – tzn. odpovídají ročnímu HDP Maďarska či Slovenska, můžeme identifikovat 5 korporací s ročními výdaji na výzkum a vývoj v roce 2021 vyššími, než výše zmiňovaných 9,1 mld. €. Tři z těchto korporací sídlí v USA a zaměřují se na oblast informačních technologií (Alphabet, Microsoft, Meta). Po jedné pak v Korejské republice (Samsung) a Číně (Huawei). Dalších 7 průmyslových korporací v této kategorii čistých tržeb mělo roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než 5 mld. €. Sem patří tři evropské (Mercedes-Benz, BMW, Stellantis), dvě americké korporace (General Motors, Ford Motor) a jedna japonská automobilka (Honda Motor).

HE kontext korporace  2 2021

Shrnutí

Pro největší evropské – německé a francouzské – korporace představují příspěvky z rámcových programů EU pro výzkum a inovace dílčí položku v jejich velkých rozpočtech na výzkumné a vývojové aktivity. Varováním pro EU je pak rozvoj výzkumných a vývojových aktivit čínských korporací a jejich umísťování v žebříčku 2 500 průmyslových korporací s největšími výdaji na výzkum a vývoj.

Mezi 35 největšími průmyslovými korporacemi (měřeno podle čistých tržeb) můžeme identifikovat 7 korporací, jejichž roční výdaje na výzkum a vývoj v roce 2021 byly vyšší než čistý příspěvek EU, který je nárokován účastníky výzev programu Horizont Evropa s termínem pro podávání návrhů v roce 2021. Dalších 10 korporací v roce 2021 vydalo na výzkum a vývoj vyšší částku než celá Česká republika.

 

Autor: Vladimír Vojtěch

Zdroj: Technologické centrum Praha (12)