facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Mezinárodní konference a genderové aspekty v projektech

3. 11. 2022
TC AV ČR: Mezinárodní konference a genderové aspekty v projektech

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV) přináší souhrn svých říjnových aktivit. Během předchozího měsíce spolupořádalo třídenní konferenci mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network v Praze a také pořádalo workshop na téma Foresight ve výzkumu a inovacích. Více si o říjnových aktivitách můžete přečíst níže.

20221102EENkonference

Třídenní mezinárodní konference Enterprise Europe Network

Tři dny nabité diskusemi ve 27 paralelních sekcích, 183 řečníků a více než 1000 účastníků z 55 zemí EU a světa – členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, vysokých představitelů EU, MPO či zástupců odborných institucí, podnikatelů, expertů a investorů. To je bilance letošní výroční konference sítě Enterprise Europe Network, která se uskutečnila v Praze ve dnech 25. – 27. října 2022 a jejíž české konsorcium šesti partnerů koordinuje Technologické centrum AV ČR.

Účastníci probírali témata, která nejlépe odrážejí potřeby malých a středních podniků v současném turbulentním společenském prostředí a mají pomoci podnikům vyjít ze současné krize silnější a odolnější. Nosným tématem konference proto byla průmyslová transformace – od digitalizace přes udržitelnost a efektivní nakládání se zdroji a energiemi až po implementaci nových technologií a práci s daty či obecně odolnost firem.

O průběhu třídenní akce informujeme podrobně na webu sítě zde.

Workshop „Foresight in Research and Innovation“ u příležitosti CZ PRES

Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropskou komisí jsme dne 7. října 2022 uspořádali online workshop na téma foresightu ve výzkumu a inovacích. Navázal na sérii workshopů, které se konaly v minulých letech v rámci předsednictví Německa, Portugalska a Slovinska, se zaměřením na posílení foresightu při tvorbě politik v oblasti výzkumu a inovací. Workshop pod patronací českého předsednictví se zaměřil na participativní metody foresightu a zapojení občanů do diskuse o budoucím směřování výzkumu, technologického vývoje a inovací. 

Na tomto odkazu naleznete také tři prezentace řečníků a závěrečný report.

TC AV ČR se aktivně zapojilo na konferenci European R&I Days

European R&I Days, Evropské dny výzkumu a inovací, jsou každoroční vlajkovou akcí Evropské komise v oblasti výzkumu a inovací, na níž se setkávají tvůrci politik, výzkumníci, podnikatelé a veřejnost, aby diskutovali o budoucnosti výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni a utvářeli ji.

Letošní setkání se konalo online v posledních zářijových dnech a účastnilo se jej více než 14 000 zájemců z celého světa. Mezi přednášejícími letos byla i Lenka Chvojková z Technologického centra, národní kontakt pro finanční a právní otázky rámcových programů. Prezentovala zkušenosti českých národních kontaktů v sekci Recipe for success: Tips and tricks to writing your Horizon Europe proposal. Více informací o akci i videonahrávky všech prezentací můžete nalézt na stránkách akce zde.

Nové video: Genderové aspekty v projektech HE

V krátkém videu Technologické centrum přináší shrnutí požadavků na genderové aspekty, které musíte brát v potaz již při přípravě projektového návrhu. Video Genderové aspekty v projektech HE sledujte s dalšími videi na webových stránkách HE v sekci e-learning nebo na YouTube kanále TC AV ČR.

Zveme vás také na každoroční seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR TC logo aktuální