facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Konference CZEDER a workshop k transferu technologií a znalostí

5. 1. 2023
TC Praha: Konference CZEDER a workshop k transferu technologií a znalostí

Technologické centrum Praha přináší pravidelný výpis ze svých aktivit, tentokrát za uplynulý měsíc prosinec. Dozvíte se o evropské podpoře v otázce duševního vlastnictví či jak na hodnocení ekonomických dopadů podpory podnikového výzkumu. A nechybí ani pozvánka na 20. ročník konference CZEDER.

CZEDER 2023

Připravujeme již 20. ročník konference CZEDER, letos s doprovodnou výstavou

Rádi bychom vás pozvali na 20. ročník konference CZEDER (České dny pro evropský výzkum), která se koná 14. února 2023 ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podtitulem letošního výročního CZEDER je Czech Republic in the European Research Area: Benefits and Impact.

Program bude zahájen ohlédnutím za předsednictvím ČR v Radě EU a dosaženými výsledky v oblasti VaVaI. Odpolední část bude věnována podpořeným grantům Evropské rady pro výzkum (ERC) a akcím Marie Sklodowska-Curie (MSCA), diskusi o dopadu těchto grantů na rozvoj výzkumné kariéry jejich držitelů a držitelek a možnostem, jak zvýšit úspěšnost žadatelů a institucí u nás. Poprvé bude součástí CZEDER doprovodná výstava prezentující výstupy a výsledky projektů rámcového programu EU, ke kterým výrazně přispěli účastníci z ČR.

Konference se bude konat hybridní formou, zájemci se mohou zúčastnit prezenčně nebo sledovat on-line přenos. Doprovodná výstava bude k dispozici jak na místě, tak na webu akce. Registrace je otevřená do 8. února 2023.

Plán akcí k programu Horizont Evropa na 1. pololetí 2023

Na webu Horizont Evropa vám představujeme plán akcí připravovaných a spolupořádaných Národním informačním centrem pro evropský výzkum (NICER) na 1. pololetí roku 2023. Podívejte se a již nyní si termín přidejte do kalendáře.

Evropská podpora v otázkách duševního vlastnictví

Připravili jsme několik českých překladů z dílny evropského „IP Helpdesk“. Tuto podporu spravuje Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA). Pomáhá tak malým a středním firmám více promítnout oblast duševního vlastnictví do evropského ekosystému. TC Praha nabízí překlady dvou posledních přehledových publikací: Ochranné známky – Tvář vašeho podnikáníKomercializace duševního vlastnictví: Licenční smlouvy. V obou materiálech naleznete základní praktická vodítka a postupy k daným tématům, kromě jiného i jak prakticky postupovat při sjednávání vlastní licenční smlouvy.

Další publikace k otázkám duševního a průmyslového vlastnictví naleznete zde.

Workshop k transferu technologií a znalostí

Před koncem roku 2022 jsme uspořádali workshop zaměřený na spolupráci výzkumných institucí a firem v oblasti technologického transferu, a to v rámci projektu FIT-4-NMP, jehož je TC Praha členem. Jedná se o projekt zacílený na zapojení nováčků z řad malých a středních podniků do projektů programu Horizont Evropa. Workshop, na kterém přednášeli odborníci z ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals), byl určen zástupcům podniků a výzkumných institucí, které zajišťují spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou a chtějí si rozšířit znalosti a získat zkušenosti v navazování spolupráce, uzavírání smluv, patentování, zakládání spin-off firem apod.

Akce byla skvělou příležitostí pro rozvoj dovedností a networking mezi odborníky z málo zastoupených regionů a partnery konsorcia FIT-4-NMP. Na webu ORP se dozvíte o plánovaných lednových akcích pořádaných partnery tohoto projektu.

Jak na hodnocení ekonomických dopadů podpory podnikového výzkumu?

V prosinci 2022 byl úspěšně ukončen projekt Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor (DOPADY), který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v programu ÉTA (TL03000153). Hlavním cílem projektu řešeného Technologickým centrem Praha ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze bylo vytvořit a otestovat sadu nástrojů pro hodnocení ekonomických dopadů politik a programů účelové podpory podnikového výzkumu a vývoje (VaV) s ohledem na rozdílné zaměření programů a jejich implementaci, diverzitu podniků a podnikatelských podmínek.

V projektu bylo vytvořeno celkem 14 výsledků, které vzbudily zájem jak národních poskytovatelů podpory podnikového VaV, tak i české a mezinárodní odborné komunity zabývající se hodnocením ekonomických dopadů podpory VaV a veřejných politik obecně. Lze doufat, že tyto výsledky najdou uplatnění při konkrétní implementaci budoucích programových nástrojů na podporu podnikového VaV.

Výstupy projektu naleznete na tomto odkazu.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha