facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Konference SOILCON a přehled ERC grantů v sociálních a humanitních vědách

23. 10. 2023
TC Praha: Konference SOILCON a přehled ERC grantů v sociálních a humanitních vědách

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o ERC grantech udělených společenským a humanitním vědám v České republice, konferenci SOILCON a dalších tématech.

TC Praha logo

Novinky v kostce

Pozornost věnujte posunu termínu blížících se uzávěrek výzev pro ERC a EIC.

Dále je (nebo v dohledné době bude) možné předkládat projektové návrhy do výzev v klastrech 1, 2, ERA Chair, Excellence Hubs a v rámci evropských partnerství BIODIVERSA+, Water4All a Europe’s Rail. Nepřehlédněte také výzvu Fyzikálního ústavu AV ČR v rámci MSCA COFUND pro postdoky. V klastru 1 bylo ukončeno hodnocení poslední výzvy, týmy z ČR se zapojí celkem do 13 projektů. V oblasti Widening známe zatím jen počet předložených projektů, první výsledky hodnocení budou oznámeny až na přelomu roku 2023/24.

Mimo níže uvedené akce vás srdečně zveme také na národní informační dny TC Praha k MSCA COFUND, k výzkumným infrastrukturám a k výzvám v klastrech 4 a 5.

Nové informace se můžete dozvědět na setkáních pořádaných v rámci evropských partnerství HYDROGEN a CHIPS JU. NCP z oblasti WIDERA pořádají v Bruselu informační den k výzvě ERA 2024, na který naváže partnerská burza.

Platforma pro partnerská setkání byla otevřena také pro klastr 6.

V neposlední řadě si můžete prostudovat prezentace, které zazněly na evropských informačních dnech pro klastry 4 a 6.

Z říjnového Zpravodaje pro Vás dále vybíráme:

Přehled ERC grantů udělených společenským a humanitním vědám v České republice

Prestižní ERC granty jsou udělovány v rámci programu Horizont Evropa a H2020 ve všech vědních oblastech. Evropská rada pro výzkum (ERC) je uděluje projektům, které přinášejí přelomové poznání. Hlavním kritériem hodnocení je vědecká kvalita a originalita. ERC granty umožní vědci finanční nezávislost a vytvoří mu mimořádné podmínky pro práci a budování vlastního týmu. Přinášíme přehled dosavadních 12 ERC grantů, které byly od roku 2015 uděleny českým sociálním a humanitním vědcům. Jedná se o výzkum v oblasti ekonomie a soudnictví, etnologie, historie a filozofie. Jde o projekty INATTENTION, JUDI-ARCH, BEHAVFRICTIONS, CRAACE, UNREF, BOAR, ACADEMIA, INFINITY, ATTENTION, DISSINET, MEMPOP, WONDRE. Více informací na webu Horizont Evropa.

Konference SOILCON na téma synergie Fondů EHP a Norska s evropskou misí k půdě

Dne 18. září 2023 se v Praze uskutečnila konference SOILCON - „Ground for future cooperation in Europe". Konferenci zorganizovala Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Research Council of Norway. Téma konference se zaměřilo na synergie Fondů EHP a Norska s evropskou misí k půdě (A Soil Deal for Europe) a související podporu vědeckých projektů. Technologické centrum Praha představilo možnosti financování, zapojení českých subjektů i služby Národní kontaktní organizace pro program Horizont Evropa. Více informací z akce zde.

Setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management H2020/HE

Technologické centrum Praha již od roku 2007 organizuje pravidelně dvakrát do roka setkání Pracovní skupiny pro finanční a právní management projektů H2020/HE. Cílem je výměna zkušeností v oblasti finančních, právních a administrativních otázek rámcových programů EU (Horizont 2020 a Horizont Evropa). Další setkání se uskuteční 2. listopadu 2023. Řešíte tyto otázky a máte zájem stát se členem této skupiny? Více informací najdete na webu Horizont Evropa.

Setkání vedoucích projektových oddělení H2020/HE v rámci sítě NINET

Zaujímáte pozici vedoucího projektového oddělení H2020/HE? Máte zájem připojit se k aktivitám České národní informační sítě pro rámcové programy EU (NINET) a spolupracovat s národními kontakty (NCP) z TC Praha a dalšími vedoucími pracovníky na otázkách strategických cílů a implementace projektů v oblasti rámcových programů, efektivního využívání grantů EU a projektového managementu? Podívejte se na více informací na webu Horizont Evropa.

Detaily a další informace naleznete v kompletním znění říjnového Zpravodaje Horizont Evropa.

Přejete si být v obraze o aktuálním dění v programu Horizont Evropa? Registrujte se k odběru Zpravodaje Horizont Evropa.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha