facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Úspěch Miwa Technologies, informace z MSCA Staff Exchanges i pozvánky na akce

21. 4. 2023
TC Praha: Úspěch Miwa Technologies, informace z MSCA Staff Exchanges i pozvánky na akce

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nový měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů Evropské unie – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o plánovaných akcích o zkušenostech s přípravou účasti ve výzvě evropského nástroje EIC Accelerator.

EU TC2

Novinky v kostce

Nepřehlédněte pozvánky na akce TC Praha, jako je např. webinář k finančním aspektům programu Horizont Evropa, seminář k výzvě Twinning a nového Widening nástroje Pathways to Synergies nebo seminář o možnostech zapojení se do aktivit mise Půda. Z akcí mimo TC Praha vybíráme např. webinář o výzvách 2024 v klastru 1 nebo taktéž webinář na téma efektivní ochrany vnějších hranic EU (klastr 3). Dále přinášíme statistiky o podaných projektech v uzavřených výzvách v klastrech 2, 4, 5 a také výsledcích výzvy EIT pro VŠ instituce a detailní rozbor výzvy MSCA PF 2022.

Nově je možno předkládat projektové návrhy v rámci EIT Culture & Creativity a programu „Innovation Factory 2023“. Vůbec poprvé byla otevřena výzva Widening nástroje Pathways to Synergies. Prezentovat své zaměření a navazovat nové kontakty můžete v rámci partnerských burz. V květnu 2023 se uskuteční burza v klastru 2 a  3 a hned dvě burzy se připravují v rámci klastru 1 na červen 2023. Rady a tipy, jak se v krátkém čase efektivně prezentovat, můžete načerpat na webináři „Pitch training seassion“.

Aktualizovaný návrh Anotované modelové grantové dohody

Evropská komise konečně zveřejnila dlouho očekávanou aktualizaci Anotované modelové grantové dohody (AGA) pro Horizont Evropa. Dokument obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením obecné MGA. Tato verze obsahuje např. úpravy článku týkajících se způsobilosti nákladů, otevřené vědy, spolufinancovaných partnerství, výzkumných infrastruktur či PCP-PPI.

Dokument je k dispozici na Portálu FTO v sekci Reference documents nebo na webu Horizont Evropa.

TC Praha uspořádalo CZ-SK Informační den k MSCA Staff Exchanges 2023

Dne 29. března 2023 se v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil Česko-slovenský informační den k MSCA Staff Exchanges. Akci pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s Centrem vedecko-technických informácií SR. Informační den přilákal na 50 účastníků z obou zemí.

Záznam vybraných částí infodne i všechny prezentace, které na infodni zazněly, jsou ke stažení na webu Horizont Evropa.

Představujeme úspěšné zapojení do rámcových programů EU

MIWA Technologies je první česká společnost, která uspěla ve výzvě nástroje EIC Accelerator, jenž je součástí rámcového programu Horizont Evropa, s žádostí o tzv. blended financing. EIC Accelerator slouží k podpoře evropských inovačních firem, jimž pomáhá urychlit vstup na trh a následnou (mezinárodní) expanzi. Jedná se o velmi konkurenční schéma s mírou úspěšnosti v jednotkách procent. Zkušenost se zpracováním a hodnocením žádosti i plány na další rozvoj společnosti MIWA Technologies si můžete přečíst v rozhovoru Michaely Vlkové z TC Praha s finanční ředitelkou společnosti Ivanou Sobolíkovou na webu Horizont Evropa.

Detaily a další informace naleznete v kompletním znění dubnového Zpravodaje Horizont Evropa.

Přejete si být v obraze o aktuálním dění v programu Horizont Evropa? Registrujte se k odběru Zpravodaje Horizont Evropa.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha