facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha v březnu: Widening, osobní náklady, Eureka a další

5. 4. 2024
TC Praha v březnu: Widening, osobní náklady, Eureka a další

V březnových novinkách z Technologického centra Praha se dočtete o různých pohledech na téma Rozšiřování účasti a šíření excelence (části programu Horizont Evropa), administrátory projektů HE jistě zaujme seminář o osobních nákladech, jehož prezentace jsou dostupné ke stažení. Zástupce malých a středních firem se dozvědí o programu Eureka, jehož projekty podporují mezinárodní spolupráci v oblasti VaVaI. A trochu netypicky informujeme o veřejné konzultaci k tématu vzdělávání dětí a žáků základních škol.

Infoden EUROSTARS 2024 05

Z Infodne Eurostars 2024

Statistiky TC Praha k důležitosti Widening pro ČR

TC Praha připravilo dvě analýzy k lepší orientaci v aktuálním tématu Rozšiřování účasti a šíření excelence, známý jako „Widening". Tato problematika je klíčová nejen v aktuálně probíhajícím programu Horizont Evropa, ale i s ohledem na probíhající diskuse o přípravě nového rámcového programu a diskuse, zda by tato část měla být zařazena či nikoliv. Analýzy se zaměřují na komparaci účasti států a specificky na přínosy pro Českou republiku. Vyplývá z nich, že pro Českou republiku je Widening klíčovou prioritou, představující 14 % finanční podpory získané z Horizontu Evropa, s 30 % českých koordinátorů projektů působících v této oblasti, a poskytuje českým institucím cenné zkušenosti s mezinárodní spoluprací a zvyšuje jejich prestiž a sebevědomí. Tyto a další studie TC Praha můžete najít na webu Vědavýzkum.czHorizont Evropa.

TC Praha představilo novinky v osobních nákladech Horizont Evropa

Zajímavou a důležitou březnovou akcí byl online seminář, jehož tématem byly aktuality v oblasti osobních nákladů v projektech programu Horizont Evropa. Přilákal téměř 300 účastníků a přinesl řadu novinek. Jednou z klíčových částí programu bylo představení nové šablony pro tvorbu směrnic o projektovém odměňování od TC Praha. Tato nová šablona by mohla zájemcům sloužit jako alternativa k současnému způsobu výpočtu projektového odměňování, známému jako „fall-back option“. Následná diskuse s národními poskytovateli se zaměřila na to, jaký dopad by mělo využití této šablony v národních programech. Navíc byla uvedena novinka pro osobní náklady, kterou Evropská komise zpřístupní od 1. května 2024 – možnost využití jednotkových nákladů. Prezentace, zápis i zdroje dalších informací můžete nalézt na webu Horizont Evropa

Uspořádali jsme informační den k programům Eureka

Eureka Network podporuje projekty mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací ve více než 45 zemích světa. Musí se jednat o tržně orientované projekty, kde zúčastněné subjekty, především malé a střední podniky, samy rozhodují o zaměření svého výzkumu. Od 16. 4. do 30. 5. otevře MŠMT, které bylo spolupořadatelem březnového informačního dne, výzvu Inter-Eureka pro předkládání projektových žádostí v rámci „Network“ projektů a klastrových programů. Více informací o všech projektech se dozvíte na webu Oddělení podpory podnikání zde.

Spolupráce s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+

Zástupci TC Praha se zapojili do projektu, jehož výstupem byl dokument Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Tým strategických studií TC Praha, který se dlouhodobě zabývá také participativními metodami, realizoval a vyhodnocoval veřejnou konzultaci jejímž cílem bylo podpořit vznik odborné a politické shody na tom, jaké změny ve veřejné správě jsou nutné pro podstatné zlepšení vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků v České republice. Pokud vás toto téma zajímá, více se dozvíte v tiskové zprávě na stránkách Partnerství pro vzdělávání 2030+ zde.TC logo cz rgb nové

 

Zdroj a foto: Technologické centrum Praha