facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Změna názvu TC AV ČR a duševní vlastnictví

1. 12. 2022
TC Praha: Změna názvu TC AV ČR a duševní vlastnictví

Rádi bychom informovali čtenáře Vědavýzkum.cz, že dne 14. 11. 2022 došlo ke změně názvu Technologického centra AV ČR na Technologické centrum Praha. Pod tímto názvem je organizace od výše uvedeného data registrována ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Přečíst si můžete také o aktivitách centra za měsíc listopad.

20221130TCPraha seminar

Seminář Věda, výzkum a inovace ve statistikách a analýzách.

Dosavadní činnost Technologického centra nebude změnou názvu nijak dotčena a nadále se soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a inovacích, rozvoj českých inovativních společností a mezinárodní technologický transfer.

Hostili jsme konferenci na téma duševní vlastnictví ve světě metaverse

Jestliže si najdete ve vyhledávači termín metaverse (nebo metaverzum), najdete informace o 3D světě, do kterého se dostanete prostřednictvím internetu, ve kterém žijí již stovky tisíc lidí a který si vytvořil svoji vlastní ekonomiku. V TC Praha se konala konference s názvem IP v metaverse, organizovaná Licensing Executives Society (LES) České republiky a Slovenska, kterou jsme spolupořádali.

O digitální platformě nové generace si můžete přečíst více zde.

Mediace jako alternativa k soudnímu sporu

Na téma duševního vlastnictví byl zaměřený i seminář konaný v TC Praha koncem října. Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví formou mediace není zatím v České republice příliš využíváno, ačkoliv má mnoho kladů. Nabízí větší kontrolu nad procesem a výsledkem řešení sporu a snižuje napětí mezi účastníky. Vytváří tak potenciál pro zachování dobrých vztahů a prostor pro případnou budoucí spolupráci. Zásadní odlišností od soudního projednávání věci je povinnost mlčenlivosti a neveřejnost mediačního řízení, což je pro ochranu know-how a obchodního tajemství mimořádně důležité. Podle světových statistik dosahuje řešení konfliktů formou mediace 75 % úspěšnosti.

Více o našem semináři se zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví a IP mediačního centra Praha se dočtete zde.

Uspořádali jsme národní informační kampaň k výzvám Horizont Evropa

Informační kampaň Technologického centra Praha zacílená na představení výzev tematických klastrů programu Horizont Evropa pro období 2023–⁠2024 se uskutečnila v předposledním listopadovém týdnu. Na šest Národních informačních dní k jednotlivým tematickým klastrům se registrovalo téměř 450 účastníků. Kampaň byla hybridní, účastníci ale přišli rádi i osobně. Kromě uvedení připravovaných témat se pozornosti těšily zejména diskuse s úspěšnými řešiteli projektů a koordinátory projektů. Prezentace z vybraných akcí jsou k dispozici na stránkách Horizont Evropa. Pokud jste informační dny nestihli navštívit, naši národní kontaktní pracovníci jsou vám k dispozici a zodpovědí vaše dotazy i kdykoli v budoucnu. Obraťte se na ně i v případě, že uvažujete o koordinaci výzkumných projektů.

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Každoroční seminář, který organizujeme společně s Českým statistickým úřadem, měl letos podtitul Podnikový výzkum a jeho podpora. Do TC Praha přišlo 22. listopadu na 50 účastníků seznámit se s nejnovějšími výsledky šetření o výzkumu a vývoji v podnicích, poslechnout si výstupy projektu Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor, nebo proč a jak se mapují inovační kapacity.

Prezentace řečníků si můžete otevřít či stáhnout na webu strategických studií zde.

Vydali jsme novou brožuru TC Praha – Granty Evropské rady pro výzkum (ERC)

Publikace je určena nejen žadatelům o granty ERC, ale i jejich řešitelům a projektovým manažerům, a to jak ve fázi přípravy projektů, tak při jejich implementaci. Nabízí rychlou orientaci v pěti typech grantů ERC, informuje o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení, představuje základní principy financování grantů ERC vč. vykazování nákladů, reportování, kontrol a auditů.

V neposlední řadě také stručně shrnuje otázky etiky, otevřené vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví. Obsahuje užitečné rady a tipy shromážděné národními kontakty (NCP) při jejich každodenní práci, a především díky spolupráci se členy expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, dalšími hodnotiteli a držiteli grantů ERC.

Zmapovali jsme spolupráci v programu ERC CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo již v roce 2012 program ERC CZ s cílem podpořit excelentní výzkum na území ČR. Z tohoto programu mohou být financovány pouze projekty předložené do některé z výzev ERC, které byly úspěšně hodnoceny (kategorie A nebo B), ale nezískaly podporu z evropských prostředků z důvodu limitu celkového finančního rámce.

TC Praha vytvořilo pro „Analýzu vlivu projektů programu MŠMT ERC-CZ na úroveň mezinárodní spolupráce jejich příjemců“ scientometrické mapy. Ty znázorňují sítě spoluautorů výstupů vzniklých v rámci ERC CZ programu na národní a mezinárodní úrovni. Interaktivní verze map jsou zveřejněny na webu zde.

Jak mapy číst? Velikost uzlů (kruhů) je úměrná počtu publikací vytvořených ve spoluautorství danou institucí a tloušťka spojnice mezi uzly je úměrná počtu společných publikací dvojice institucí. Vzdálenost mezi uzly reprezentuje míru interakce mezi institucemi měřenou jako počet spoluautorství.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha