facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Ergo

12. 12. 2023
Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Ergo

Přečtěte si druhé letošní číslo časopisu Ergo, které se věnuje tématu dílčích pohledů na hodnocení společenských, ekonomických a dalších dopadů podpory výzkumu.

Editorial Michala Pazoura:Jak přispět k tomu, aby výzkum a vývoj do budoucna obstál v konkurenci s dalšími veřejnými službami? Důležité je soustavně prokazovat přínosy výzkumných a inovačních aktivit pro rozvoj české ekonomiky a společnosti a prezentovat konkrétní příklady a trajektorie, jak se veřejné investice do výzkumu a vývoje státu a české společnosti vrací ve formě kvalifikovaných lidí, prosperujících podniků, kvalitnější zdravotní péče, udržitelného životního prostředí, větší bezpečnosti a sociální soudržnosti či vyšší kvality veřejných služeb. K tomu je potřeba, aby byl posílen důraz na hodnocení socioekonomických dopadů státních intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Praxe a zahraniční zkušenosti ukazují, že je zpravidla velmi obtížné identifikovat jednoznačné příčinné souvislosti mezi jednotlivými výzkumnými aktivitami a jejich společenskými či ekonomickými přínosy. Přesto je účelné na konkrétních srozumitelných příkladech demonstrovat, jak výsledky výzkumu a vývoje přispěly ke zlepšení v různých dimenzích kvality života."  

Celé číslo si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha