facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšlo nové speciální číslo časopisu ECHO z dílny TC Praha

25. 1. 2024
Vyšlo nové speciální číslo časopisu ECHO z dílny TC Praha

Vyšlo nové speciální číslo časopisu ECHO z dílny TC Praha. Tamější analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha.

Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti ČR v první třetině trvání programu Horizont Evropa. Obsah analýzy, sestavený z vybraných a aktualizovaných analytických blogů publikovaných na webu HE v průběhu dvou uplynulých let, se soustředí zejména na některé časové trendy či na specifické charakteristiky účasti ČR v tomto RP. V několika analytických výstupech je dílčím způsobem prezentována česká účast v programu Horizont Evropa v kontextu dalších evropských či národních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Součástí publikovaného textu je shrnutí hlavních zjištění analýzy, která autoři považují za důležitá.

Speciální číslo je ke stažení zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha