facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Ačkoliv je v dlouhodobém měřítku úspěšnost žen při podávání grantů ERC v RP téměř totožná s úspěšností mužů na globální i české úrovni, a ženy výzkumnice mají ve srovnání s muži na globální úrovni téměř stejnou úspěšnost i v projektových návrzích, které se týkají technických oborů, jejich zapojení do přípravy ERC grantů je mnohem nižší, než je tomu u jejich mužských kolegů.

28. 3. 2023

Technologické centrum Praha informuje o výsledcích druhé výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships/ERA Fellowships v Horizontu Evropa a ad hoc výzvy MSCA4Ukraine. Ze 171 žádostí předložených českými institucemi uspělo 15 projektů.

19. 3. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o plánovaných seminářích ze série Jak na Horizont Evropa, podívejte se na novou brožuru k MSCA a českých úspěších v zapojení do rámcových programů EU.

17. 3. 2023

Technologické centrum Praha připravilo pravidelný přehled novinek, které se udály v únoru 2023. Seznamte se s podcastem o ERA Chair nebo videem z oblasti grantů Evropské rady pro výzkum. V přehledu se dočtete také o konání Kulatého stolu k programu Horizont Evropa nebo o podpoře podniků v oblasti nanotechnologií.

2. 3. 2023

Technologické centrum Praha připravilo novou analýzu, která monitoruje účast na koordinaci projektů v programu Horizont Evropa. Jak si v koordinaci vede Česká republika? Přibližuje se výzkumně vyspělým zemím EU?

26. 2. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si, jak probíhal 20. ročník konference CZEDER a nebo o novém držiteli ERC Consolidator grantu.

20. 2. 2023

Dnes, 14. února 2023, se v Praze uskutečnil již 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023. Konferenci každoročně pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účasti významných řečníků a hostů z akademické sféry, státní správy i Evropské komise.

14. 2. 2023

Technologické centrum Praha sumarizovalo reakci českých národních kontaktních míst na střednědobé hodnocení programu Horizont Evropa, ve kterém shrnuje získané poznatky z dosavadních výzev programu. Zájemci z řad veřejnosti se ale také mohou účastnit aktuálně otevřené konzultace k minulosti, současnosti a budoucnosti rámcových programů EU na podporu výzkumu a inovací v období 2014 - 2027.

12. 2. 2023

Technologické centrum Praha přináší první souhrn svých aktivit za rok 2023, tedy za právě uplynulý leden. Dozvíte se o semináři na téma ochrany duševního vlastnictví, nově vyhlášené výzvě nebo o tom, jak se dále rozvíjí evropská infrastruktura RISIS.

2. 2. 2023

Ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století se politický a právní rámec i implementace výzkumných infrastruktur dramaticky vyvíjel. Článek se zabývá milníky tohoto procesu od založení mezinárodních organizací, ESFRI, nařízení o ERIC, ERIC Fóra až po aktuální vývoj ERA. Dále uvažuje o možných směrech vývoje v nadcházejícím období.

26. 1. 2023