facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

V březnových novinkách z Technologického centra Praha se dočtete o různých pohledech na téma Rozšiřování účasti a šíření excelence (části programu Horizont Evropa), administrátory projektů HE jistě zaujme seminář o osobních nákladech, jehož prezentace jsou dostupné ke stažení. Zástupce malých a středních firem se dozvědí o programu Eureka, jehož projekty podporují mezinárodní spolupráci v oblasti VaVaI. A trochu netypicky informujeme o veřejné konzultaci k tématu vzdělávání dětí a žáků základních škol.

5. 4. 2024

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si nejen o připravovaných seminářích, workshopech, aktuálních výzvách, které jsou spojeny se zmíněnými programy, ale i o podcastu zaměřeném na komunikaci vědy.

26. 3. 2024

Tuzemské subjekty se účastní zhruba 6,5 % projektů v programu Horizont Evropa, který mezi evropskými výzkumnými programy vyniká. Rovněž u menších programů LIFE, Digital Europe a EU4Health se tuzemské subjekty účastní podobnou měrou. Podprůměrně se tuzemské subjekty účastní Inovačního fondu. Naopak v Evropském obranném fondu a podprogramu Kultura Kreativní Evropy je tuzemská účast nadprůměrná.

22. 3. 2024

V rámci projektu národních kontaktů pro oblast Widening a ERA nazvaného NCP_WIDERA.NET jsou pro vědce a výzkumné manažery a administrátory (RMA) z Widening zemí organizovány třídenní studijní návštěvy na předních výzkumných organizacích ve Španělsku, Německu, Itálii a Finsku.

19. 3. 2024

V příspěvku s názvem "Střípek k diskusím o budoucí podobě priority Widening v 10. RP - analýza" (publikováno na portále 27. 2. 2023 ) jsme se zabývali komparací účasti jednotlivých států v prioritě Widening participation and spreading excellence (Rozšiřování účasti a šíření excelence, "Widening"), která slouží ke snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU. V tomto blogu se podíváme, jak se dosud dařilo českým účastníkům. 

14. 3. 2024

V únorových novinkách z Technologického centra Praha se dočtete o podcastu s profesorem Strakošem o českém systému na podporu žadatelů o granty ERC, dozvíte se, jak probíhala konference CZEDER 2024 a pro malé a střední firmy jsou zde informace o štědrých dotacích.

5. 3. 2024

Rozšiřování účasti a šíření excelence (Widening participation and Spreading Excellence), ve zkratce „priorita Widening“ či jen „Widening", patří nepochybně mezi nejdiskutovanější části programu Horizont Evropa. Primárním cílem této priority je snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU.

27. 2. 2024

K 19. prosinci 2023 databáze Evropské komise eCORDA evidovala pro Českou republiku 970 financovaných účastí v 699 projektech programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 350 milionů €.

22. 2. 2024

Jako již tradičně rekapituluje Technologické centrum Praha výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships, hlavního nástroje EU na podporu individuálních vědecko-výzkumných pobytů postdoků v zahraničí.

16. 2. 2024

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o novém hodnocení programu Horizont Evropa a nové šabloně pro tvorbu směrnice k projektovému odměňování.

15. 2. 2024