facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Účetní dvůr každoročně provádí audit příjmů a výdajů rozpočtu EU. Na základě odhadů založených na výběrových auditech stanoví Účetní dvůr tzv. chybovost. To je případ, kdy rozpočet EU nebyl řádně využit v důsledku nesprávného výpočtu nebo nesrovnalosti, například účtování nezpůsobilých nákladů.

12. 10. 2023

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o svých aktivitách. Přečtěte si o nové soutěži zaměřené na vesmírné technologie, digitální transformaci napříč třemi kraji a také si poslechněte nový podcast, který se zaměřil na zkušenosti s budováním excelentního výzkumného centra.

29. 9. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nový měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa.

18. 9. 2023

Rámcové programy Evropské unie pro výzkum a inovace ve světovém kontextu nepatří mezi úplně největší hráče. Největší průmyslové korporace mají výdaje na výzkum a vývoj mnohem vyšší. Příspěvek Technologického centra Praha představí průmyslové korporace, které se umístily v žebříčku, s nejvyššími čistými tržbami v roce 2021.

14. 9. 2023

Získávání finančních prostředků z Evropské unie nabízí řadu potenciálních výhod. Žadatelé se však musí ponořit do složité struktury evropských strategií, dopadů a očekávaných výstupů projektů. Proto bychom my ze ZEUSS – Regionální podpůrné agentury ze Saska, chtěli představit naši instituci a sdělit nápady a náměty, jak pomoci našim dvěma regionům při propojování a sdružování společných kapacit.

8. 9. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o podzimní sérii informačních dní Evropské komise a o zahájení příprav možné šesté evropské výzkumné mise.

21. 8. 2023

Jak se změnila struktura energetického výzkumu v ČR za posledních 10 let? Je nynější veřejná podpora výzkumu v ČR nastavena optimálně? Může energetická krize ovlivnit výzkum v ČR i celé Evropě a vnímání záměrů a cílů European Green Dealu? Přečtěte si nový rozhovor z dílny Technologického centra Praha s Alešem Laciokem, koordinátorem výzkumu a vývoje ve skupině ČEZ.

16. 8. 2023

Nejnovější analýza Technologického centra Praha porovnává poziční dokumenty vybraných organizací k veřejné konzultaci Evropské komise zaměřené na poskytnutí zpětné vazby k programům Horizont 2020 a Horizont Evropa a sběr podnětů pro strategický plán programu Horizont Evropa pro období 2025–2027 a pro budoucí rámcové programy. 

23. 7. 2023

Právě vyšlo nové číslo časopisu Technologického centra Praha ECHO. Dočtete se v něm o činnosti saské agentury Zeuss, o zveřejněné analýze k připravovanému Strategickému plánu programu Horizont Evropa pro období 2025–2027 i o energetickém výzkumu a zdrojích v České republice.

19. 7. 2023

O co přesně se Technologické centrum Praha stará, jaké služby poskytuje a jak vůbec spolupráce s ERC vznikla? Přečtěte si reakci Technologického centra Praha na článek, který vyšel v dubnovém vydání interního e-časopisu Akademie věd ČR, který se věnoval grantům Evropské rady pro výzkum (ERC).

17. 7. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)