facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Technologické centrum Praha připravilo novou analýzu, která monitoruje účast na koordinaci projektů v programu Horizont Evropa. Jak si v koordinaci vede Česká republika? Přibližuje se výzkumně vyspělým zemím EU?

26. 2. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si, jak probíhal 20. ročník konference CZEDER a nebo o novém držiteli ERC Consolidator grantu.

20. 2. 2023

Dnes, 14. února 2023, se v Praze uskutečnil již 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023. Konferenci každoročně pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účasti významných řečníků a hostů z akademické sféry, státní správy i Evropské komise.

14. 2. 2023

Technologické centrum Praha sumarizovalo reakci českých národních kontaktních míst na střednědobé hodnocení programu Horizont Evropa, ve kterém shrnuje získané poznatky z dosavadních výzev programu. Zájemci z řad veřejnosti se ale také mohou účastnit aktuálně otevřené konzultace k minulosti, současnosti a budoucnosti rámcových programů EU na podporu výzkumu a inovací v období 2014 - 2027.

12. 2. 2023

Technologické centrum Praha přináší první souhrn svých aktivit za rok 2023, tedy za právě uplynulý leden. Dozvíte se o semináři na téma ochrany duševního vlastnictví, nově vyhlášené výzvě nebo o tom, jak se dále rozvíjí evropská infrastruktura RISIS.

2. 2. 2023

Ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století se politický a právní rámec i implementace výzkumných infrastruktur dramaticky vyvíjel. Článek se zabývá milníky tohoto procesu od založení mezinárodních organizací, ESFRI, nařízení o ERIC, ERIC Fóra až po aktuální vývoj ERA. Dále uvažuje o možných směrech vývoje v nadcházejícím období.

26. 1. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra připravilo nový měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o nových příručkách pro psaní projektových návrhů MSCA nebo o úspěchu lídra v oblasti služeb poskytovaných drony.

20. 1. 2023

Technologické centrum Praha přináší pravidelný výpis ze svých aktivit, tentokrát za uplynulý měsíc prosinec. Dozvíte se o evropské podpoře v otázce duševního vlastnictví či jak na hodnocení ekonomických dopadů podpory podnikového výzkumu. A nechybí ani pozvánka na 20. ročník konference CZEDER.

5. 1. 2023

Technologické centrum Praha připravilo pro nejnovější vydání svého časoposu ECHO srovnání bibliometrické kvality mezi publikacemi, které byly vytvořené v programu ERC-CZ s těmi, které vznikly z projektů ERC s účastí českých institucí. Z výsledků vyplývá, že bibliometrická kvalita výstupů je u obou programů srovnatelná.

28. 12. 2022

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o právě probíhajících partnerských burzách pro nové evropské výzvy nebo o nově připravené příručce k RIA/IA návrhům projektů.

23. 12. 2022